Detta är inte de aktuella villkoren. Se de nyaste villkoren här.

Villkor och integritetspolicy

Nedan finns användarvillkoren för Jobbsafari:

Jobbsafari är en del av livet för många som vill hitta ett nytt jobb eller bli hittad av potentiella arbetsgivare och du kan använda våra tjänster på en rad olika vis. I samband med att du använder Jobbsafaris tjänster samlar vi in och behandlar – som personuppgiftsansvarig – en rad personuppgifter om dig.

Det är därför viktigt för oss att du tar dig tid att läsa denna policy i vilken vi informerar dig om vår hantering av dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver vilka uppgifter vi samlar in och vem vi eventuellt lämnar ut uppgifterna till.

När du använder Jobbsafaris tjänster får du en personlig användarprofil som fungerar som utgångspunkt för alla de tjänster du har tillgång till via Jobbsafari. Du är därför inte anonym för oss – vi ska ju kunna hjälpa dig att använda tjänsterna – men du kan vara anonym för verksamheterna om du så önskar.

Data och behandling av personuppgifter är en del av vårt DNA och vi har alltid tagit väl hand om den typen av uppgifter. Vi förstår hur viktigt det kan vara att förbli anonym fram till själva uppsägningen/jobbytet. Du kan därför lita på att vi behandlar dina uppgifter på ett säkert, konfidentiellt och, för dig, öppet vis.

Den personuppgiftsansvariga

Den personuppgiftsansvariga är:

Jobbsafari
Islands Brygge 57
2300 Köpenhamn S
Danmark
E-post: support@jobbsafari.se
CVR-DK: 21367087

Jobbsafaris insamling av personuppgifter sker inom ramarna på gällande lagstiftning.

När du skapar en användarprofil på Jobbsafari

När du skapar en användarprofil eller när en skapas automatiskt i samband med att du anmäler dig till våra tjänster sparar vi din e-postadress och, om du har lagt in dem, dina kontaktuppgifter som namn och adress. Du kan lägga till ytterligare information och kan även få förslag på verksamheter du kan följa, se jobb du har sparat, anpassa dina Jobbevakningar, se/prenumerera på nyhetsbrev och mycket mer.

Syftet med registreringen är naturligtvis att Jobbsafari ska kunna erbjuda dig tjänster som är så relevanta för dig som möjligt och eftersom din användarprofil är utgångspunkten för alla dina tjänster hos oss är det en god idé att hålla den uppdaterad.

De rättelser/uppdateringar som du tillför din användarprofil (t.ex. en ny e-postadress) påverkar andra tjänster (t.ex. om du har ett cv hos oss eller formuläret när du ansöker online) så du behöver bara rätta dina uppgifter på ett ställe.

Radering av användarprofil.

När du själv vill ta bort din användarprofil kommer användarprofilen att markeras för radering i 3 månader. Därefter raderas den. Orsaken till detta är att minimera risken för felregistrerade raderingar. Tänk på att om du raderar din användarprofil betyder det att du också raderar övriga tjänster som cv, Jobbevakningar mm.

Så rättar eller raderar du din användarprofil

Du kan när som helst radera dina uppgifter genom att logga in på Jobbsafari.se/din-side med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord. Efter detta lagrar vi endast de personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt gällande lagstiftning.

När du skapar ett cv på Jobbsafari

När du lägger in ett cv i vår cv-databas kommer ditt cv och dina personuppgifter att registreras och sparas. Syftet med registreringen är naturligtvis att verksamheter som är intresserade av din arbetskraft ska kunna kontakta dig via Jobbsafaris cv-databas.

Om du inte loggar in på din användarprofil eller uppdaterar ditt cv på 6 månader anses du vara inaktiv och ditt cv kommer att ta offline. Detta gör vi för att säkerställa att cv:n på Jobbsafari är så aktuella som möjligt. Innan ditt cv löper ut skickar vi dig en påminnelse så att du kan uppdatera ditt cv eller förlänga löptiden.

Välj anonym, personlig eller offline-version av ditt cv

Ditt cv visas som anonymt om du inte ställer in något annat. Om du vill visa ditt cv med alla uppgifter kan du antingen ge alla verksamheter tillgång till den personliga versionen eller endast ge tillgång till de verksamheter som du väljer.

Personuppgifter som potentiellt kan identifiera dig (e-postadress, namn, adress, telefonnummer och foto) är alltså som utgångspunkt inte synliga för verksamheterna.

Anonymt cv

Ditt cv visas normalt sett i sin anonyma version och visar inte dina personuppgifter som namn, adress mm. Din bakgrund är anonymiserad och eventuella bifogade dokument är inte tillgängliga. Men verksamheterna kan läsa och söka i dina relevanta kvalifikationer och på så vis avgöra om du är intressant för dem.

Om du vill vara anonym ska du därför tänka på att inte skriva in uppgifter som kan identifiera dig i andra fält än de som är till för detta syfte. För Jobbsafari kommer du dock aldrig vara anonym, men vi avslöjar inte din identitet för verksamheterna.

Om du följer en eller flera verksamheter ger du dessa verksamheter tillgång att se dina personuppgifter och den personliga versionen av ditt cv. Verksamheterna kommer i dessa fall vara självständigt personuppgiftsansvariga för varje behandling av dina personuppgifter som verksamheterna utför.

När en verksamhet vill komma i kontakt via ett anonymt cv

När en verksamhet vill komma i kontakt med dig via ditt anonyma cv kommer du att få ett meddelande om detta via Jobbsafari. Om du är intresserad kan du själv välja att inleda en dialog och därmed lämna ut din identitet. Om du inte är intresserad kan du avvisa kontakten och förbli anonym.

Jobbsafari avslöjar inte din identitet för verksamheterna. Du är alltså aldrig anonym för Jobbsafari men du kan välja att vara anonym för verksamheter som ser ditt cv. Det är endast du som kan lämna ut din identitet.

Om du inleder en dialog med en verksamhet blir verksamheten självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och Jobbsafari är inte längre ansvarig för den aktuella verksamhetens självständiga behandling av dina personuppgifter.

Personligt cv

Du kan också välja att visa den personliga versionen av ditt cv. Den personliga versionen av ditt cv innehåller dina personuppgifter (t.ex. e-postadress, namn, adress, telefonnummer och foto) samt bifogade dokument, och namnen på de arbetsplatser som du har lagt in under dina jobberfarenheter blir tillgängligt för alla firmor som söker i cv-databasen.

Du kan antingen ge alla verksamheter tillgång till den personliga versionen eller endast ge tillgång till de verksamheter som du väljer.

Om du följer en eller flera verksamheter ger du dessa verksamheter tillgång att se dina personuppgifter och den personliga versionen av ditt cv. Verksamheterna kommer i dessa fall vara självständigt personuppgiftsansvariga för varje behandling av dina personuppgifter som verksamheterna utför.

Cv offline

Om du inte besöker Jobbsafari på 6 månader (dvs. söker efter platsannonser, loggar in på din användarprofil eller andra interaktioner) anses du vara inaktiv och ditt cv kommer att tas offline. Detta gör vi för att säkerställa att cv:n på Jobbsafari är så aktuella som möjligt. Innan vi tar ditt cv offline skickar vi dig en påminnelse så att du kan välja att uppdatera det eller lägga det online igen.

Om du följer en eller flera verksamheter ger du dessa verksamheter tillgång att se dina personuppgifter och den personliga versionen av ditt cv. Detta gäller även när ditt cv är offline. Verksamheterna kommer i dessa fall vara självständigt personuppgiftsansvariga för varje behandling av dina personuppgifter som verksamheterna utför.

Så rättar eller raderar du ditt cv

Du kan när som helst rätta eller radera ditt cv genom att logga in på jobbsafari.se/din-side med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord.

Om du vill slänga alla registrerade uppgifter ska du radera hela din användarprofil och inte bara ditt cv. Efter detta lagrar vi endast de personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt gällande lagstiftning.

Jobbsafari slänger ditt cv efter 5 års inaktivitet

Om du inte loggar in på din användarprofil eller inte uppdaterar ditt cv på 6 månader tas ditt cv offline. När ditt cv har varit offline i 5 år, det vill säga när du inte har modifierat ditt cv på 5 år, betraktar vi detta som föråldrat och skickar ett meddelande till dig så att du kan aktivera eller uppdatera ditt cv. Om du inte reagerar på detta meddelande raderar vi ditt cv.

Registreringar och noteringar i cv-databasen

Jobbsafari registrerar vilka arbetsgivare och rekryteringsfirmor som läser och kontaktar vilket cv och alla e-postmeddelanden som skickas via systemet. cv-databasen innehåller dessutom en funktion som innebär att rekryteringsfirmor och bemanningsföretag har möjlighet att skriva kommentarer och noteringar på cv:n till sin egna interna användning. Jobbsafaris egen rekryteringsavdelning fungerar också som en rekryteringsfirma och kan således också skriva kommentarer och noteringar på cv:n.

Otillåtet innehåll i ett cv

Vi förbehåller oss rätten att ändra dina inlagda uppgifter om vi blir uppmärksammade på att ditt cv innehåller otillåtna eller inkorrekta uppgifter. Detta kommer dock inte normalt sett att förekomma och vi kommer att meddela dig om alla sådana ändringar.

När du ansöker om ett jobb via Jobbsafaris ansökningssystem online

När du vill skicka in din ansökan

Om du ansöker om ett jobb via vårt ansökningssystem kommer du ombes att påbörja ansökningsprocessen med att skiva in ditt namn och din e-postadress.

Om du redan har en profil hos Jobbsafari kan vi använda dina uppgifter från den. I sådana fall kan du logga in med ditt användarnamn och ditt lösenord.

Om du inte redan har en användarprofil hos Jobbsafari skapar vi en till dig. Profilen ska bekräftas via en länk i ett e-postmeddelande innan du kan färdigställa ansökningsprocessen.

Vem kan se dina ansökningsuppgifter?

Personuppgifterna i din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt och används uteslutande av den/de personer som deltar i rekryteringsprocessen. Det är alltså endast Jobbsafari och den verksamhet som söker efter en medarbetar som har tillgång till dina uppgifter i samband med din ansökan online samt ditt cv.

Du bör inte ange känsliga personuppgifter (ras, sexualitet, eventuella straff/domar) om detta inte är relevant för jobbprofilen eller direkt efterfrågas.

Så behandlar vi dina uppgifter från ansökan

När du ansöker online samlar Jobbsafari in de personuppgifter som du har lagt in i ansökningsformuläret samt de dokument som du har bifogat. Vi sparar även historik över vilka jobb du har sökt. Uppgifter om kön och födelsedatum används enbart till statistiska syften.

Syftet med de insamlade personuppgifterna är att Jobbsafari ska kunna behandla, bedöma och kontakta dig om du kvalificerar till en aktuell eller kommande ledig tjänst.

Att bli kontaktad om ett annat ledigt jobb

Jobbsafari har möjlighet att kontakta dig vid en senare tidpunkt om vi bedömer att din profil och dina kvalifikationer lämpar sig för andra lediga tjänster. Du kommer i förekommande fall att kontaktas via e-post eller telefon och bli informerad om den lediga tjänsten som du när som helst kan tacka nej till utan att detta påverkar dina möjligheter att bli anställd till andra tjänster.

Så rättar eller raderar du din ansökan

Om du vill redigera eller radera något kan du när som helst gå in på Jobbsafari.se/din-side med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord. Observera att det kanske inte är möjligt av rättsliga skäl att ändra eller radera uppgifter under en redan igångsatt rekryteringsprocess och under en viss tidsrymd efter att processen har avslutats. Vid sådana tillfällen kommer vi efter din förfrågan informera dig om när dina uppgifter kan raderas eller ändras.

Så raderar vi

De dokument som du har laddat upp till vårt system för ansökningar online, som t.ex. cv, ansökan, rekommendationer mm raderas 12 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Om det rör sig om rekrytering som faller under svensk lagstiftning så sparar vi ansökningshandlingarna i 2 år enligt besvärsrätten i den svenska diskrimineringslagen.

När du följer en verksamhet

När du väljer att följa en eller flera verksamheter får du uppdateringar om nya tjänster, nyheter och annan relevant information från denna eller dessa verksamheter. Om du följer en verksamhet ger du verksamheten tillgång att se dina personuppgifter och den personliga versionen av ditt cv. Detta gäller även när ditt cv är offline.

Så rättar/slutar du att följa en verksamhet

Du kan när som helst rätta vilka verksamheter du följer eller sluta följa dem genom att logga in på Jobbsafari.se/din-side med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord, välja “Dina verksamheter” och anpassa eller ta bort dem.

När du skapar en eller flera Jobbevakningar

När du väljer att upprätta en eller flera Jobbevakningar godkänner du att Jobbsafari som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter som t.ex. e-postadress och valda inställningar eftersom vi annars inte kan skicka nya annonser direkt till din inbox varje morgon.

Om du under sex månader inte klickar på en annons i Jobbevakningen anses den vara inaktiv och Jobbevakningen kommer att tas bort. Detta gör vi för att vi inte ska verka som spam i din inbox. Innan dina Jobbevakningar löper ut skickar vi dig en påminnelse så att du kan förlänga löptiden.

Så rättar eller raderar du dina Jobbevakningar

Du kan när som helst rätta, anpassa eller radera Jobbevakningar genom att logga in på Jobbsafari.se/din-side med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord, välja “Dina Jobbevakningar” och föra in dina ändringar.

Så raderar vi

När du själv vill radera en eller flera Jobbevakningar kommer de bevakningar du vill ta bort markeras för borttagning i 3 månader. Därefter raderas de. Orsaken till detta är att minimera risken för felregistrerade raderingar.

Om du under sex månader inte klickar på en annons i Jobbevakningen anses den vara inaktiv och Jobbevakningen kommer att tas bort. Detta gör vi för att vi inte ska verka som spam i din inbox. Innan dina Jobbevakningar löper ut skickar vi dig en påminnelse så att du kan förlänga löptiden.

Allmänt om personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar jobbsafari?

Jobbsafari samlar bara in de uppgifter som är nödvändiga för den/de tjänster som du väljer att använda. Vi samlar in följande allmänna personuppgifter: e-postadress, namn, samt – om du har angett detta – adress, telefonnummer, födelsedatum och kön.

Dessutom behandlar vi: inloggningsuppgifter till din användarprofil, uppgifter om vilka jobbannonser som visas för dig, cookies, IP-adress, mm.

Känsliga uppgifter

Du får inte lägga in eller ladda upp känsliga personuppgifter, som t.ex. rör religion, ras, politisk hållning, facklig hållning, sexuell läggning eller hälsouppgifter på Jobbsafari. Den typen av uppgifter har vi nämligen inte rätt att registrera och om vi får reda på att de finns kommer vi att radera dem.

Hur sparas dina uppgifter?

När Jobbsafari är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter sparas uppgifterna i Jobbsafaris system som tillhandahålls av Jobindex A/S, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark. Servarna står i Itadels datacenter i Danmark.

När en annan verksamhet är självständigt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, t.ex. när verksamheten använder cv-databasen eller hanterar ansökningar online förvaras personuppgifterna i enlighet med den enskilda verksamhetens personuppgiftspolicy.

Utlämning av uppgifter

Jobbsafari lämnar vid vissa tillfällen ut personuppgifter som vi behandlar om dig. Dina personuppgifter kan lämnas ut till: (i) verksamheter som använder våra tjänster, inklusive cv-databasen och ansökningar online till rekrytering, eller (ii) leverantörer vi samarbetar med för att stötta vår verksamhet (t.ex. tjänsteleverantörer, teknisk support, leveranstjänster och finansiella institutioner), eller (iii) i samband med försäljning, uppdrag eller annan överföring av innehållet på hemsidan, eller (iv) om det krävs enligt ett domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

Utgifterna lämnas ut i den omfattning som det är nödvändigt och till de personer som nödvändigt behöver dem för att kunna utföra de tjänster som du ber om och i samband med användning av våra produkter och liknande tjänster som kräver att vi använder dina uppgifter.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina uppgifter har du ett antal rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter ska du kontakta oss via dpo@jobbsafari.se.

  • Du har rätt att se (få insyn i) de uppgifter som vi behandlar om dig.
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
  • Du har rätt att få uppgifter om dig raderade. Om det finns lagkrav som förpliktigar oss att spara uppgifterna under en viss tidsrymd kan vi inte radera uppgifterna förrän denna period har löpt ut.
  • I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad och att motsätta dig behandlingen.
  • I vissa fall har du rätt att mota dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor om dina rättigheter, inklusive utövandet av dina rättigheter, eller om du har några frågor om denna integritetspolicy, kan du kontakta Jobbsafaris dataskyddsombud Mette Egeberg på dpo@jobbsafari.se.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på deras webbplats.

Du kan när som helst se och radera dina uppgifter genom att logga in på Jobbsafari.se/din-side med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord och välja de relevanta menyposterna. Om du behöver hjälp kan du kontakta Jobbsafari via support@jobbsafari.se.

Radering av dina uppgifter samt raderingsfrister

Generellt om radering

Du kan när som helt radera dina uppgifter genom att logga in och välja den relevanta funktionen. Vi behandlar dina personuppgifter i vårt system så länge som vi har ett konkret och sakligt syfte med detta och dina uppgifter ligger i vårt system tills du själv tar bort dem eller tills raderingsfristen fastställer att uppgifterna ska raderas.

Om du vill att vi raderar alla registrerade uppgifter om dig ska du skriftligen kontakta oss via dpo@jobbsafari.se.

Raderingsfristen vid radering av användarprofiler

När du själv vill ta bort din användarprofil kommer användarprofilen att markeras för radering i 3 månader. Därefter raderas den. Orsaken till detta är att minimera risken för felregistrerade raderingar.

Raderingsfristen för ditt cv i cv-databasen

När du själv vill ta bort ditt cv kommer cv:t att markeras för radering i 3 månader. Därefter raderas det. Orsaken till detta är att minimera risken för felregistrerade raderingar.

Har ditt cv varit offline i 5 år — det vill säga när du inte har modifierat ditt cv på 5 år — skickar vi dig ett meddelande så att du kan aktivera eller uppdatera ditt cv. Om du inte reagerar på detta meddelande raderar vi automatisk ditt cv.

Raderingsfristen för ansökningar online

De dokument som du har laddat upp till vårt system för ansökningar online, som t.ex. cv, ansökan, rekommendationer mm raderas 12 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Om det rör sig om rekrytering som faller under svensk lagstiftning så sparar vi ansökningshandlingarna i 2 år enligt besvärsrätten i den svenska diskrimineringslagen.

Din e-postadress och ditt namn kommer att förbli registrerade i systemet om vi skulle behöva kontakta dig vid en senare tidpunkt.

Raderingsfristen när du följer en verksamhet

När du själv vill radera en eller flera av de verksamheter du följer kommer de verksamheter du vill ta bort markeras för borttagning i 3 månader. Därefter raderas de. Orsaken till detta är att minimera risken för felregistrerade raderingar.

Raderingsfristen för Jobbevakningar

När du själv vill radera en av Jobbsafaris Jobbevakningar kommer de bevakningar du vill ta bort markeras för borttagning i 3 månader. Därefter raderas de. Orsaken till detta är att minimera risken för felregistrerade raderingar.

Statistik

Anonymiserade uppgifter om din användning av Jobbsafaris tjänster samlas in. Detta sker uteslutande för statistiska syften och för att förbättra våra tjänster. Dessa anonymiserade uppgifter kan inte kopplas till dig.

Cookies

När du besöker vår hemsida kan vi och tredje parter lägga in cookies på din terminalutrustning. Användningen av cookies kan medföra behandling av dina personuppgifter. Läs mer i vår Cookiepolicy.

Analyser

Vi använder oss av enkätundersökningsverktyget SurveyXact för våra analyser. Om du deltar i en analys delas din e-postadress med SurveyXact. Den lagras dvs. i SurveyXact-systemet. E-postadressen kommer inte att användas till andra syften och uppgifterna behandlas konfidentiell och i enlighet med personuppgiftslagstiftning.

Uppgiftssäkerhet

Du kan ha förtroende för att vi skyddar dina personuppgifter. Vårt mål är att erbjuda dig som användare en tjänst som är säker och utan risk. Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en rigorös och hög grad av uppgiftssäkerhet.

Vi använder olika metoder, som t.ex. kryptering (SSL), brandväggar, programvaror som registrerar obehöriga intrång i systemet samt manuella säkerhetsförfarande, som medverkar till att skydda dina personuppgifters korrekthet och säkerhet samt förhindrar icke-auktoriserad åtkomst eller felaktig användning av tredjeparter.

Ansvarsfriskrivning

Vi förbehåller oss rätten att ta bort dina uppgifter vid missbruk eller om de används för obehöriga och/eller kriminella syften.

Kontakt och hjälp

Om du har några frågor om våra tjänster eller om du behöver hjälp kan du kontakta oss. Skicka ett meddelande till support@jobbsafari.se eller kontakta oss på telefon 0771 - 599 599

Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.