Personuppgiftspolicy

Jobbsafari är en del av livet för många som vill hitta ett nytt jobb eller bli hittad av potentiella arbetsgivare och du kan använda våra tjänster på en rad olika vis. I samband med att du använder Jobbsafaris tjänster samlar vi in och behandlar – som personuppgiftsansvarig – en rad personuppgifter om dig.

Det är därför viktigt för oss att du tar dig tid att läsa denna policy i vilken vi informerar dig om vår hantering av dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver vilka uppgifter vi samlar in och vem vi eventuellt lämnar ut uppgifterna till.

När du använder Jobbsafaris tjänster får du en personlig användarprofil som fungerar som utgångspunkt för alla de tjänster du har tillgång till via Jobbsafari. Du är därför inte anonym för oss – vi ska ju kunna hjälpa dig att använda tjänsterna – men du kan vara anonym för verksamheterna om du så önskar.

Data och behandling av personuppgifter är en del av vårt DNA och vi förstår hur viktigt det kan vara att förbli anonym fram till själva uppsägningen/jobbytet. Du kan därför lita på att vi behandlar dina uppgifter på ett säkert, konfidentiellt och, för dig, öppet vis.

Personuppgiftsansvarig

Blocket AB (“Blocket”) är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information.

Blocket AB
105 18 Stockholm
org nr: 556610-3429
E-post: support@jobbsafari.se

När du skapar en användarprofil på Jobbsafari

När du skapar en användarprofil eller när en användarprofil skapas automatiskt i samband med att du anmäler dig till våra tjänster sparar vi din e-postadress och, om du har lagt in dem, dina kontaktuppgifter som namn och adress. Du kan lägga till ytterligare information och kan även få förslag på verksamheter du kan följa, se jobb du har sparat, anpassa dina Jobbevakningar, se/prenumerera på nyhetsbrev och mycket mer.

Syftet med registreringen är att Jobbsafari ska kunna erbjuda dig tjänster som är så relevanta för dig som möjligt och eftersom din användarprofil är utgångspunkten för alla dina tjänster hos oss är det en god idé att hålla den uppdaterad.

De ändringar som du gör i din användarprofil (t.ex. en ny e-postadress) påverkar andra tjänster (t.ex. om du har ett CV hos oss eller formuläret när du ansöker online) så du behöver bara rätta dina uppgifter på ett ställe.

Radering av användarprofil

När du väljer att ta bort din användarprofil kommer användarprofilen att markeras som vilande i 3 månader. Därefter raderas den. Orsaken till detta är att minimera risken för felaktiga raderingar. Tänk på att om du raderar din användarprofil betyder det att du också raderar övriga tjänster som cv, Jobbevakningar mm.

Så rättar eller raderar du din användarprofil

Du kan när som helst ändra eller radera dina uppgifter genom att logga in på jobbsafari.se/din-sida med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord. Efter detta lagrar vi endast de personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt gällande lagstiftning.

När du skapar ett cv på Jobbsafari

När du lägger in ett cv i vår cv-databas kommer ditt cv och dina personuppgifter att registreras och sparas. Syftet med registreringen är att verksamheter som är intresserade av att anställa dig ska kunna kontakta dig via Jobbsafaris cv-databas.

Om du inte loggar in på din användarprofil eller uppdaterar ditt cv på 6 månader anses du vara inaktiv och ditt cv kommer att läggas offline. Detta gör vi för att säkerställa att cv:n på Jobbsafari är så aktuella som möjligt. Innan ditt cv löper ut skickar vi dig en påminnelse så att du kan uppdatera ditt cv eller förlänga löptiden.

Välj anonym, personlig eller offline-version av ditt cv

Ditt cv visas som anonymt om du inte ställer in något annat. Personuppgifter som direkt kan identifiera dig (e-postadress, namn, adress, telefonnummer och foto) är därmed som utgångspunkt inte synliga för verksamheterna.

Om du vill visa ditt cv med alla uppgifter kan du antingen ge alla verksamheter tillgång till den personliga versionen eller endast ge tillgång till de verksamheter som du väljer.

Anonymt cv

När ditt cv är anonymt är din bakgrund anonymiserad och eventuella bifogade dokument är inte tillgängliga. Men verksamheterna kan läsa och söka i dina relevanta kvalifikationer och på så vis avgöra om du är intressant för dem.

Om du vill vara anonym ska du därför tänka på att inte skriva in uppgifter som kan identifiera dig i andra fält än de som är till för detta syfte. För Jobbsafari kommer du aldrig vara anonym, men vi avslöjar inte din identitet för verksamheterna om du inte ber oss att göra det.

Om du följer en eller flera verksamheter ger du dessa verksamheter tillgång att se dina personuppgifter och den personliga versionen av ditt cv . Respektive verksamhet som du väljer att följa kommer blir självständigt personuppgiftsansvariga för varje behandling av dina personuppgifter som verksamheterna utför.

När en verksamhet vill komma i kontakt via ett anonymt cv

När en verksamhet vill komma i kontakt med dig via ditt anonyma cv kommer du att få ett meddelande om detta via Jobbsafari. Om du är intresserad kan du själv välja att inleda en dialog och därmed lämna ut din identitet. Om du inte är intresserad kan du avvisa kontakten och förbli anonym.

Jobbsafari avslöjar inte din identitet för verksamheterna. Du är alltså aldrig anonym för Jobbsafari men du kan välja att vara anonym för verksamheter som ser ditt cv. Det är endast du som kan lämna ut din identitet.

Om du inleder en dialog med en verksamhet blir verksamheten självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och Jobbsafari är inte ansvarig för verksamhetens självständiga behandling av dina personuppgifter.

Personligt cv

Du kan också välja att visa den personliga versionen av ditt cv. Den personliga versionen av ditt cv är ditt fullständiga cv som du valt att ladda upp hos Jobbsafari.

Du kan antingen ge alla verksamheter tillgång till den personliga versionen eller endast ge tillgång till de verksamheter som du väljer.

Om du följer en eller flera verksamheter ger du dessa verksamheter tillgång att se dina personuppgifter och den personliga versionen av ditt cv. Verksamheterna kommer i dessa fall vara självständigt personuppgiftsansvariga för varje behandling av dina personuppgifter som verksamheterna utför.

Cv offline

Om du inte besöker Jobbsafari på 6 månader (dvs. söker efter platsannonser, loggar in på din användarprofil eller andra interaktioner) anses du vara inaktiv och ditt cv kommer att tas offline. Detta gör vi för att säkerställa att cv:n på Jobbsafari är så aktuella som möjligt. Innan vi tar ditt cv offline skickar vi dig en påminnelse så att du kan välja att uppdatera det eller lägga det online igen. Att ditt cv ligger offline innebär att ditt cv inte blir synligt annat än för de verksamheter som du valt att följa.

Om du följer en eller flera verksamheter ger du dessa verksamheter möjlighet att se dina personuppgifter och den personliga versionen av ditt cv. Detta gäller även när ditt cv är offline. Verksamheterna kommer i dessa fall vara självständigt personuppgiftsansvariga för varje behandling av dina personuppgifter som verksamheterna utför.

Så rättar eller raderar du ditt cv

Du kan när som helst rätta eller radera ditt cv genom att logga in på jobbsafari.se/din-sida med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord.

Om du vill radera alla registrerade uppgifter ska du radera hela din användarprofil och inte bara ditt cv. Efter detta lagrar vi endast de personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt gällande lagstiftning.

Jobbsafari raderar ditt cv efter 5 års inaktivitet

Om du inte loggar in på din användarprofil eller inte uppdaterar ditt cv på 6 månader tas ditt cv offline. När ditt cv har varit offline i 5 år, det vill säga när du inte har modifierat ditt cv på 5 år, betraktar vi detta som föråldrat och skickar ett meddelande till dig så att du kan aktivera eller uppdatera ditt cv. Om du inte reagerar på detta meddelande raderar vi ditt cv.

Registreringar och noteringar i cv-databasen

Jobbsafari registrerar vilka arbetsgivare och rekryteringsfirmor som läser och kontaktar vilket cv och alla e-postmeddelanden som skickas via Jobbsafari. Cv-databasen innehåller dessutom en funktion som innebär att rekryteringsfirmor och bemanningsföretag har möjlighet att skriva kommentarer och noteringar på cv:n till sin egna interna användning. Jobbsafaris egen rekryteringsavdelning fungerar också som en rekryteringsfirma och kan således också skriva kommentarer och noteringar på cv:n.

Otillåtet innehåll i ett cv

Vi förbehåller oss rätten att ändra dina inlagda uppgifter om vi blir uppmärksammade på att ditt cv innehåller otillåtna eller inkorrekta uppgifter. Detta kommer dock inte normalt sett att förekomma och vi kommer att meddela dig om alla sådana ändringar.

När du ansöker om ett jobb via Jobbsafaris ansökningssystem online

När du vill skicka in din ansökan

Om du ansöker om ett jobb via vårt ansökningssystem kommer du ombes att påbörja ansökningsprocessen med att skriva in ditt namn och din e-postadress.

Om du redan har en profil hos Jobbsafari kan vi använda dina uppgifter från den. I sådana fall kan du logga in med ditt användarnamn och ditt lösenord.

Om du inte redan har en användarprofil hos Jobbsafari skapar vi en åt dig. Profilen ska bekräftas via en länk i ett e-postmeddelande innan du kan färdigställa ansökningsprocessen.

Vem kan se dina ansökningsuppgifter?

Personuppgifterna i din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt och delas uteslutande med de personer som deltar i rekryteringsprocessen. Du bör inte ange känsliga personuppgifter i din ansökan eller cv (exempelvis politisk åskådning, sexuell läggning, eventuella straff/domar).

Så behandlar vi dina uppgifter från ansökan

När du ansöker online sparar Jobbsafari de personuppgifter som du har lagt in i ansökningsformuläret samt de dokument som du har bifogat. Vi sparar även historik över vilka jobb du har sökt. Uppgifter om kön och födelsedatum används enbart för statistiska syften.

Syftet med de insamlade personuppgifterna är att Jobbsafari ska kunna behandla, bedöma och kontakta dig om du kvalificerar för en aktuell eller kommande ledig tjänst.

Att bli kontaktad om ett annat ledigt jobb

Jobbsafari har möjlighet att kontakta dig vid en senare tidpunkt om vi bedömer att din profil och dina kvalifikationer lämpar sig för andra lediga tjänster. Du kommer i förekommande fall att kontaktas via e-post eller telefon och bli informerad om den lediga tjänsten som du när som helst kan tacka nej till utan att detta påverkar dina möjligheter att bli anställd till andra tjänster.

Så rättar eller raderar du din ansökan

Om du vill redigera eller radera något i din ansökan kan du när som helst gå in på jobbsafari.se/din-sida med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord. Observera att det kanske inte är möjligt av rättsliga skäl att ändra eller radera uppgifter under en rekryteringsprocess som redan har inletts och under en viss tid efter att processen har avslutats. Vid sådana tillfällen kommer vi efter din förfrågan informera dig om när dina uppgifter kan raderas eller ändras.

Så raderar vi

De dokument som du har laddat upp till vårt system för ansökningar online, som t.ex. cv, ansökan, rekommendationer mm raderas 12 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Om det rör sig om rekrytering som faller under svensk lagstiftning så sparar vi ansökningshandlingarna i två år för att tillgodose dina möjligheter att invända mot ett beslut att rekrytera en person enligt den svenska diskrimineringslagen.

När du följer en verksamhet

När du väljer att följa en eller flera verksamheter får du uppdateringar om nya tjänster, nyheter och annan relevant information från denna eller dessa verksamheter. Om du följer en verksamhet ger du verksamheten tillgång att se dina personuppgifter och den personliga versionen av ditt cv. Detta gäller även när ditt cv är inställt som anonymt eller är offline.

Så ändrar du vilka verksamheter du följer

Du kan när som helst ändra vilka verksamheter du följer eller sluta följa dem genom att logga in på jobbsafari.se/din-sida med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord, och välja “Dina verksamheter”.

När du skapar en eller flera Jobbevakningar

När du väljer att skapa en eller flera Jobbevakningar godkänner du att Jobbsafari som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter som t.ex. e-postadress och valda inställningar eftersom vi annars inte kan skicka nya annonser till din inbox.

Om du under tolv månader inte klickar på en annons i Jobbevakningen anses den vara inaktiv och Jobbevakningen kommer att tas bort. Innan din Jobbevakning löper ut skickar vi dig en påminnelse så att du kan förlänga löptiden.

Så ändrar eller raderar du dina Jobbevakningar

Du kan när som helst ändra eller radera Jobbevakningar genom att logga in på jobbsafari.se/din-sida med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord, välja “Dina Jobbevakningar” och föra in dina ändringar.

Så raderar vi

När du själv vill radera en eller flera Jobbevakningar kommer de bevakningar du vill ta bort markeras som vilande i 3 månader. Därefter raderas de. Orsaken till detta är att minimera risken för felaktiga raderingar.

Om du under tolv månader inte klickar på en annons i Jobbevakningen anses den vara inaktiv och Jobbevakningen kommer att tas bort. Innan dina Jobbevakningar löper ut skickar vi dig en påminnelse så att du kan förlänga löptiden.

Allmänt om personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Jobbsafari samlar bara in de uppgifter som är nödvändiga för den/de tjänster som du väljer att använda. Vi samlar in följande allmänna personuppgifter: e-postadress, namn, samt – om du har angett detta – adress, telefonnummer, födelsedatum och kön.

Dessutom behandlar vi: inloggningsuppgifter till din användarprofil, uppgifter om vilka jobbannonser som visas för dig, cookies, IP-adress, mm.

Känsliga uppgifter

Du får inte lägga in eller ladda upp känsliga personuppgifter, som t.ex. rör religion, ras, politisk åskådning, facklig tillhörighet, sexuell läggning eller hälsouppgifter på Jobbsafari. Den typen av uppgifter har vi nämligen inte rätt att registrera och om vi får reda på att de finns kommer vi att radera dem.

Hur sparas dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Några av våra leverantörer har delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (sådana länder kallas för ”tredje land”). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vi ser till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

När en annan verksamhet är självständigt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, t.ex. när verksamheten använder cv-databasen eller hanterar ansökningar online behandlas personuppgifterna i enlighet med den verksamhetens personuppgiftspolicy.

Utlämning av uppgifter

Jobbsafari lämnar vid vissa tillfällen ut personuppgifter som vi behandlar om dig. Dina personuppgifter kan lämnas ut till: (i) verksamheter som använder våra tjänster, inklusive cv-databasen och ansökningar online till rekrytering, eller (ii) leverantörer vi samarbetar med för att stötta vår verksamhet (t.ex. tjänsteleverantörer, teknisk support, leveranstjänster och finansiella institutioner), eller (iii) i samband med försäljning, uppdrag eller annan överföring av innehållet på hemsidan, eller (iv) om det krävs enligt ett domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

Uppgifterna lämnas ut i den omfattning som det är nödvändigt och till de personer som nödvändigt behöver dem för att kunna utföra de tjänster som du ber om och i samband med användning av våra produkter och liknande tjänster som kräver att vi använder dina uppgifter.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina uppgifter har du ett antal rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter ska du kontakta oss via dpo@jobbsafari.se.

 • Du har rätt att se (få insyn i) de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
 • Du har rätt att få uppgifter om dig raderade. Om det finns lagkrav som förpliktigar oss att spara uppgifterna under en viss tidsrymd kan vi inte radera uppgifterna förrän denna period har löpt ut.
 • I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad och att motsätta dig behandlingen.
 • I vissa fall har du rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor om dina rättigheter, inklusive utövandet av dina rättigheter, eller om du har några frågor om denna integritetspolicy, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@jobbsafari.se.

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på deras webbplats.

Du kan när som helst se och radera dina uppgifter genom att logga in på jobbsafari.se/din-sida med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord. Om du behöver hjälp kan du kontakta Jobbsafari via support@jobbsafari.se.

Radering av dina uppgifter

Generellt om radering

Du kan när som helt radera dina uppgifter genom att logga in och välja den relevanta funktionen. Vi behandlar dina personuppgifter i vårt system så länge som vi har ett konkret och sakligt syfte med detta och dina uppgifter ligger i vårt system tills du själv tar bort dem eller tills vi gallrar dem i enlighet med våra rutiner. Du kan läsa mer om hur du respektive Jobbsafari raderar uppgifter under respektive avsnitt ovan.

Om du vill att vi raderar alla registrerade uppgifter om dig ska du skriftligen kontakta oss via dpo@jobbsafari.se.

Statistik

Anonymiserade uppgifter om din användning av Jobbsafaris tjänster samlas in. Detta sker för statistiska syften och för att förbättra våra tjänster. Dessa anonymiserade uppgifter kan inte kopplas till dig.

Cookies

När du besöker vår hemsida kan vi och tredje parter sätta cookies i din webbläsare. Användningen av cookies kan medföra behandling av dina personuppgifter. Läs mer i vår Cookiepolicy.

Analyser

Vi använder oss av enkätundersökningsverktyget SurveyXact för våra analyser. E-postadressen kommer inte att användas till andra syften och uppgifterna behandlas konfidentiell och i enlighet med personuppgiftslagstiftning.

Datasäkerhet

Du kan ha förtroende för att vi skyddar dina personuppgifter. Vårt mål är att erbjuda dig som användare en säker tjänst. Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en rigorös och hög grad av säkerhet för dina uppgifter.

Vi använder olika metoder, som t.ex. kryptering, brandväggar, programvaror som registrerar obehöriga intrång i systemet samt manuella säkerhetsförfaranden, som bidrar till att skydda dina personuppgifters korrekthet och säkerhet samt förhindrar icke-auktoriserad åtkomst eller felaktig användning av tredje parter.

Ansvarsfriskrivning

Vi förbehåller oss rätten att ta bort dina uppgifter och ditt användarkonto vid missbruk eller om de används för obehöriga och/eller kriminella syften.

Kontakt och hjälp

Om du har några frågor om våra tjänster eller om du behöver hjälp kan du kontakta oss. Skicka ett meddelande till support@jobbsafari.se.


Villkor för Jobbsafaris omdömen

När kan du skriva ett omdöme?

Jobbsafaris omdömen är reserverade för faktiska medarbetarupplevelser på befintliga företag. Du kan skriva ett omdöme när du:

 • Arbetar eller har arbetat heltid eller deltid - som fast anställd, elevassistent eller frivillig - för ett företag, organisation, internettjänst eller liknande och
 • har ingått ett anställningsavtal med företaget.

Nedan använder vi begreppet ”anställningsupplevelse” som ett samlat begrepp för de två ovanstående situationerna. Dessutom gäller följande villkor:

 • Omdömet ska gälla en anställningsupplevelse som du har haft under de senaste fem åren.
 • Du ska endast skriva om din egen anställningsupplevelse, d.v.s. du ska inte skriva ett omdöme åt familjemedlemmar, vänner eller andra.
 • Du kan endast skriva ett omdöme per företag, men du kan alltid ta bort ditt omdöme och skapa ett nytt så att det återspeglar din aktuella upplevelse av företaget.

Vad ska du skriva om?

När du skriver ett omdöme ska det återspegla din egen, personliga anställningsupplevelse. Vi ber dig fokusera på relevanta situationer i förhållande till din övergripande anställningsupplevelse. Konstruktiv kritik accepteras, men nedlåtande uttalanden kan komma att raderas eller redigeras.

Vilka företag kan få ett omdöme

Det är inte alla företag som kan få ett omdöme. Företag som inte annonserar eller tidigare har annonserat på jobbsafari.se kan inte få ett omdöme. Dessutom ger vi företag möjligheten att välja bort visningen av alla omdömen beträffande dem som arbetsplats, om de så önskar. Det innebär att företagen inte kan välja bort enskilda omdömen utan måste välja bort visningen av alla, positiva som negativa.

Det kan finnas olika anledningar till att företag väljer bort visningen av omdömen, t.ex. vid nedskärningar, frågor om resurser eller liknande. Vi rekommenderar dock alltid att företagen har synliga omdömen och att dessa används som ett verktyg för att aktivt arbeta med medarbetarna och arbetsmiljön.

När redigerar Jobbsafari eller tar bort ditt omdöme?

Vi redigerar eller tar bort ditt omdöme om vi anser att ditt omdöme bryter mot våra villkor eller gällande lagstiftning. Både företag och användare kan rapportera omdömen som de anser bryter mot våra villkor eller gällande lagstiftning. Om ditt omdöme rapporteras, döljs det medan vi granskar ärendet. Om ditt omdöme bryter mot villkor eller lagstiftning, redigeras det eller tas bort. Om ditt omdöme inte bryter mot villkor eller lagstiftning, godkänns och publiceras omdömet igen.

Vi granskar ditt omdöme om det rapporteras på grund av något av följande:

 • Om innehållet i ditt omdöme uteslutande bygger på etiska, politiska och/eller värderande uttalanden i motsats till en anställningsupplevelse.
 • Om ditt omdöme innehåller kränkande uttalanden eller strider mot gällande lagstiftning eller våra villkor.
 • Om ditt omdöme innehåller nedsättande eller grovt språkbruk, är könsdiskriminerande eller rasistiskt.

Om ditt omdöme avslöjar personliga uppgifter om en individ, inklusive personens namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsuppgifter eller annan information som kan användas för att spåra, identifiera, kontakta eller personifiera individen kommer vi att radera personuppgifterna från ditt omdöme. Om ditt omdöme uteslutande innehåller personangrepp på namngivna individer eller uppgifter om en individ, raderar vi ditt omdöme.

Du godkänner även att vi tar bort hänvisningar till andra företag och webbplatser (inklusive länkar) i omdömet. Uppgifterna kommer då att ersättas med *** eller liknande. Utöver detta redigerar vi inte ditt omdöme.

Som utgångspunkt raderar vi inte omdömen från våra företagsprofiler men om ditt omdöme bryter mot våra villkor eller gällande lagstiftning, förbehåller vi oss rätten att radera omdömet. Nedan anges några exempel på när vi skulle radera ditt omdöme:

 • Ditt omdöme är inte baserat på en faktisk anställningsupplevelse.
 • Ditt omdöme strider mot andra människors eller företags rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.
 • Utvärderingen innehåller specifika löneuppgifter.
 • Ditt omdöme har karaktären av marknadsföring eller görs i marknadsföringssyfte.
 • Du är konkurrent till det företag du har lämnat ett omdöme om.
 • Du har skapat flera användarprofiler för att lämna omdöme om samma företag flera gånger.
 • Ditt omdöme har identifierats och bedömts av vår interna kvalitetsavdelning som att det strider mot våra villkor eller gällande lagstiftning.
 • Vi har begärt att du lämnar in kompletterande uppgifter om din anställning hos det företag du lämnat omdöme om och inga eller otillräckliga uppgifter har skickats till oss inom tidsfristen .

För att undvika missförstånd klargör vi att Jobbsafari inte raderar ditt omdöme om:

 • Du eller företaget är oense om situationen. Det är omöjligt att bevisa vem som har rätt och i sådana fall föreslår vi att företaget besvarar omdömet så att andra användare kan se deras version av vad som har hänt.
 • Ditt omdöme och antalet stjärnor inte verkar stämma överens, till exempel om du endast har gett företaget en stjärna men har skrivit ett mycket positivt omdöme av företaget.
 • Företaget anser att ditt omdöme är missvisande. Ditt eventuella missnöje är endast din subjektiva upplevelse och det är inte vår uppgift att avgöra om ditt missnöje är befogat eller inte. Sådana frågor bör lösas mellan berörda parter, d.v.s. mellan dig och företaget.
 • Det företag du har lämnat omdöme om har tagits över av nya ägare.

När ber Jobbsafari dig dokumentera din anställning och vad ska du skicka in till oss?

Om vi, andra användare eller företaget själva misstänker att du inte har varit anställd på företaget, kan vi be dig skicka in kompletterande uppgifter om din anställning hos företaget inom angiven tidsfrist. Det kan exempelvis vara uppgifter om anställningsperioden samt namnet på din avdelning eller närmsta chef.

Om uppgifterna inte skickas in inom den angivna tidsfristen raderas omdömet.

Påhittade omdömen

Syftet med Jobbsafaris omdömen är att du kan dela med dig av din anställningsupplevelse och därmed ge en informativ och rättvisande bild av din nuvarande eller tidigare arbetsplats. Förtroende är avgörande för oss och därför accepterar vi inte påhittade omdömen, d.v.s. omdömen som inte återger den faktiska anställningserfarenheten. Detta kan exempelvis vara att omdömet är gjort av eller för företaget.

Påhittade omdömen strider mot våra villkor. Omdömen som vi bedömer som falska, påhittade eller liknande raderas och kan leda till omedelbar blockering av din möjlighet att lämna omdömen om arbetsplatser.

Om du misstänker att ett omdöme är påhittat, uppmanar vi dig att informera oss om detta. Vi ser mycket allvarligt på påhittade omdömen och tar alla rapporteringar om misstanke på allvar och undersöker saken närmare. Då detta inte är en lätt uppgift, ber vi dig att bifoga så mycket dokumentation som möjligt som underbygger din misstanke om att omdömet är påhittat.

När blockerar Jobbsafari din användarprofil?

Vi kan blockera din möjlighet att lämna omdömen om arbetsplatser om du missbrukar vår tjänst, till exempel genom överdriven användning av rapporteringsfunktionen, lämnar påhittade omdömen, skapar skräppost eller marknadsföringsmaterial eller på annat sätt bryter mot våra villkor eller gällande lagstiftning.

Vad innebär en blockering av din möjlighet att lämna omdömen?

En blockering av din möjlighet att lämna omdömen om arbetsplatser innebär att vi antingen blockerar din möjlighet att skriva och rapportera omdömen om ett enskilt företag eller, vid omfattande missbruk av tjänsten, en blockering av möjligheten att skriva och rapportera omdömen om samtliga företag. I båda fallen kommer du fortfarande att kunna använda de andra tjänsterna på Jobbsafari.

Missbruk av rapporteringsfunktionen

Du, andra användare och företag har möjlighet att rapportera omdömen som du anser strider mot våra villkor eller gällande lagstiftning. Missbruk av rapporteringsfunktionen är ett brott mot våra villkor. Ett exempel på missbruk är:

 • Ogrundad eller felaktig rapportering av många eller alla positiva omdömen av ett företag som du exempelvis har haft en dålig anställningsupplevelse hos.

Frågor eller behov av ytterligare information

Om du har frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta vår kvalitetsavdelning på admin@jobbsafari.se.

Du kan se den tidigare versionen av dessa villkor här

Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.