Stresstest

Vad är stress?

Stress är en långvarig psykisk reaktion på extra krävande livsomständigheter.

En kortvarig, akut stressreaktion tjänar ett syfte när man ska prestera sitt yttersta, medan långvarig stress kan medföra fysiska och psykiska besvär.

Stresshormoner

Vid stress producerar kroppen stresshormonerna adrenalin och kortisol. Detta är stresshormoner som efter en längre tids påverkan kan skada kroppen.

Stressorer

Det är vanligt att stress framkallas av ändrade livsomständigheter i samband med t.ex. dödsfall, sjukdom, en allvarlig olycka, skilsmässa, konflikter, familjeproblem, nytt jobb, uppsägning, ekonomiska problem, ökade krav på jobbet och negativ psykisk arbetsmiljö.

Negativa stressorer utlöses alltså huvudsakligen av

  1. Ändrade levnadsförhållanden (t.ex. på jobbet).
  2. Personliga kriser (sjukdom, död osv.)

Vad kan stress leda till?

Allvarliga följder av långvarig påverkan av stress är framför allt:

  1. Hjärt-kärlsjukdomar
  2. Psykiska besvär (främst depression).

Andra vanliga följder är bl.a. diabetes, infektioner (pga. nedsatt immunförsvar), allergi, magsår och missbruk.

Stressymptom

Stressymptom kan vara fysiska, psykiska och beteenderelaterade. Du kan eventuellt tala med dina vänner eller din partner om hur de upplever dig. Reagera på symptomen i tid och tala med din läkare.

Är du stressad?

Gör stresstestet:

Upphovsrätt

Stresstestet görs i samarbete med Bo Netterstrøm. Hans Reitzels Forlag i Köpenhamn innehar rättigheterna till testet.

Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.