Forskare alternativt 1:e Forskningsingenjör

Luleå tekniska universitet

Publicerad
2017-12-04
Annons-ID
7475914
Ort
Luleå
Antal platser
1
Yrke
Civilingenjör, produktion, gruv, metallurgi
Sista ansökningsdag
2018-01-31
i Gruv- och berganläggningsteknik med inriktning mot fält- och laboratoriestudier

Bakgrund

Luleå Tekniska Universitet är det ledande universitetet i Europa inom gruvteknik och metallurgi. Universitetet bedriver forskning inom hela bergskedjan – från prospektering, brytning, mineralteknik, metallproduktion och industriell drift och underhållsteknik till hantering av restprodukter, och återställning efter avslutad gruvbrytning. Forskningen bedrivs av ledande forskare från traditionella gruvteknikämnen som malmgeologi, geofysik, bergmekanik, bergteknik, geoteknik, mineralteknik, processmetallurgi och tillämpad geologi, samt forskare från ämnen som kemi, industriell produktionsmiljö, drift och underhållsteknik, strömningslära och ekonomi.

För fortsatt positiv utveckling på LTU ser institutionen ett behov av en forskare alternativt en forskningsingenjör med inriktning mot experimentell bergmekanik och sprängtekniska experiment.

Ämnesbeskrivning

Berganläggningsteknik omfattar berg och bergmassors mekaniska och fysikaliska beteende och egenskaper, samt dimensionering av bergkonstruktioner, sprängteknik, fragmentering, produktionsteknik vid bergbyggande och gruvbrytning samt underhåll av bergkonstruktioner.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av befattningen ska planera, genomföra, utvärdera och rapportera bergmekaniska tester i laboratoriemiljö, bergmekaniska fältstudier och mätningar, spräng- och detonikförsök i laboratoriemiljö och i fält (gruvor och anläggningar) samt seismologisk instrumentering i gruvmiljö och i laboratoriemiljö (Akustisk emission).

Kvalifikationer

Behörig att anställas som forskare är den som:


• Avlagt doktorsexamen inom bergmekanik, sprängteknik och/eller tillämpad geofysik (akustisk emission och gruvseismologi).
• Erfarenhet av forskning/projekt med inriktning mot fält- och laboratoriestudier inom områdena bergmekanik, sprängteknik/detonik och geofysik/seismologi/akustisk emission

Behörig att anställas som 1:e forskningsingenjör


• Sökande som ej disputerat kan anställas som förste forskningsingenjör med följande behörighetskrav:
• Avlagt Högskoleingenjörs-, Tekn kand.-, BSc-, Civilingenjörs-, MSc-, Tech. Lic.- inom Gruv- och berganläggningsteknik, Anläggningsteknik, Geofysik eller motsvarande
• Erfarenhet med inriktning mot fält- och laboratoriestudier inom ovan beskrivna området.

 Övriga kvalifikationer (gäller båda befattningarna) Den vi söker bör uppfylla följande kriterier:


• Dokumenterad erfarenhet av självständigt experimentellt arbete inom områdena bergmekanik, sprängteknik och/eller tillämpad geofysik (t ex akustisk emission, gruvseismologi, tomografi), instrumentering, övervakning, analys och utvärdering.
• Minst 5 års erfarenhet av självständigt fält- och laboratoriearbete inom området vågutbredning och signalbehandling (t ex detonik och sprängteknik, seismicitet)
• Goda kunskaper i engelska är ett krav och det är meriterande med kunskaper i svenska

Information

Befattningen är tidsbegränsad med start så snart som möjligt och 2 år.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Erling Nordlund, Erling.Nordlund@ltu.se, 0920-49 35 35 Universitetslektor Andreas Eitzenberger,  Andreas.Eitzenberger@ltu.se , 0920-49 22 67 Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se OFR-S eller Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@l tu.se

Befattningen är tidsbegränsad med start så snart som möjligt och 2 år. Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2018

Referensnummer: 1870-2017

Körkort

Varaktighet, arbetstid

6 månader eller längre
Heltid
Heltid/ Ej specificerat

Lön

Individuell lönesättning

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Ansökan via web

Kontaktpersoner

Arbetsgivare

Luleå tekniska universitet

Postadress

Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet
97187 Luleå

Besöksadress

Luleå tekniska universitet,

Telefon och hemsida

Hemsida

Källa

Arbetsförmedlingen