Undervisning - Förskollärare (470)


Ange område

Förskollärare

Finn ditt jobb som förskollärare eller fritidspedagog hos Jobbsafari. Oavsett om du är intresserad av att jobba inom den privata- eller offentliga sektorn, har vi ett stort antal lediga tjänster att erbjuda. Som förskollärare/fritidspedagog jobbar du på någon av landets förskolor eller fritidsverksamheter. Du ansvarar för att verksamheten är planerad utifrån mål och riktlinjer i läroplanen och bidrar till barnens utvecklande och lärande. Det är viktigt att du har ett nära sammarbeta med såväl föräldrar som övriga pedagoger.

Senaste artiklarna

barn
Tidig satsning minskar negativ snöbollseffekt
Glöm inte förskolan. Det är kognitionsvetenskapsprofessorns uppmaning när det ska satsas på matematik. Där kan digitala lärspel både stimulera och identifiera barn som behöver särskild hjälp med matematiska uppgifter. Ju tidigare desto bättre hävdar hon.

barn
Språket och språket i förskolan
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det säger skollagen. Idag har vart femte barn i förskolan annat modersmål än svenskan. Hur kan förskolan hantera denna språkrikedom?

flicka pojka
Facebook på förskolan
En förskola i Karlshamn har skapat en egen Facebookgrupp. Dokumentationen av det dagliga arbetet ger inblick i förskolans läroplan. Samtidigt synliggörs personalens kompetens. Det övergripande syftet är att göra föräldrarna mer delaktiga.

« Tillbaka

Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.