Undervisning - Forskning (994)


Ange område

Forskning

På Jobbsafari kan vi erbjuda en rad olika jobb inom forskning. Oavsett om du söker en tjänst som adjunkt, lektor, doktorand, professor eller forskningsingenjör har vi möjlighet att varje dag erbjuda hundratals olika tjänster. Beroende på vilken typ av avslutad examen du har, samt inom vilket ämnesområde du har specialiserat dig, kan forskning innebära väldigt varierande arbetsuppgifter. Hos Jobbsafari kan du finna forskningstjänster inom exempelvis kemi, fysik och medicinsk vetenskap.

Senaste artiklarna

creative
Kreativiteten är mobil
De kommer från flera olika delar av världen, forskarna som får ta emot priset ur kungens hand på Nobeldagen den 10 december. Om man ser till födelseorten, vill säga. När de får priset är många av dem medborgare i USA. När forskarna flyttar – frivilligt eller ofrivilligt – tar de med sig sin idérikedom.

barn
Hjärnan och hjärnforskningen i ett sammanhang
All inlärning handlar om något som händer i hjärnan. Trots detta har neurovetenskapen och pedagogiken svårt för att mötas. I boken ’Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling’ efterlyser författaren fler broar mellan de båda disciplinerna.

eleverna tjej pojke man kvinna
Goda exempel från skolans mellanrum
Vad sker mellan lektionerna och var sker det? Två forskare från Högskolan i Gävle ska undersöka skolans arbetsmiljö utanför klassrummet. Syftet är att visa på goda exempel som kan främja bättre utbildningsmiljöer.

« Tillbaka

Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.