Informationsteknik - Databas (27)


Ange område

Databas

Finn ditt databasjobb på Jobbsafari, där vi varje dag har ny spännande tjänster att erbjuda till dig som söker nytt jobb. Som databas- och IT-administratör jobbar du med att anpassa IT-verktyg så att de bäst passar verksamhetens behov. Jobbet kan innebära att vara med och implementera nya IT-program på företaget samt lära upp personal i att jobba med IT-verktygen. Jobbtitlar inom databas kan exempelvis vara databasadministratör, databasutvecklare, databasdesigner, systemspecialist eller IT tekniker.

Senaste artiklarna

ungdomar desktop man pc
Vilken it-kompetens efterfrågas?
Det är ett välkänt faktum att det råder brist på kompetens inom it- och telekombranschen. Men vilka yrkesroller är det som efterfrågas? IT & Telekomföretagen har gjort en översikt över behovet och också lämnat förslag på åtgärder som kan minska bristen.

man laptop pc
Ny undersökning: Hög it-stress
En av fyra anställda har negativa erfarenheter av att använda it i arbetslivet. Det visar en undersökning från Prevent. Samma organisation har skapat "Konsten att undvika teknik-panik” för de arbetsplatser som genom kartläggning och diskussion vill stämma i bäcken.

blog
Vad tycker och tänker it-anställda?
Hur ser it-anställda på sin arbetssituation? För att kartlägga vad it-folket tycker och tänker sände IDG och Computer Sweden ut en enkät som 14.381 personer svarade på. Syftet med undersökningen är att skapa en standardmätning för it-branschen där anställdas preferenser kartläggs.

« Tillbaka

Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.