Affärsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för avtal som tecknats innan den 1 september 2019

Reklamationer:

Reklamationer måste göras senast en vecka efter annonsens första visningsdag.

Reklamationer gällande fakturor måste göras omedelbart efter mottagandet av fakturan.

Fel och brister i annonsen som inte beror på annonsören eller dennes reklambyrå kommer efter Jobbsafaris uppskattning ersättas genom ytterligare exponering av annonsen. Bara i särskilda fall kommer en del av det fakturerade beloppet att tillgodoräknas. Ett tillgodoräknande kan aldrig överstiga det belopp som fakturerats för annonsen.

Platsannonsering:

På Jobbsafari upptas bara annonser med erbjudande om lediga tjänster. Alla annonser måste överensstämma med lagar och bestämmelser som gäller för platsannonser. Jobbsafari förbehåller sig rätten att vägra upptagande av annonser som strider mot tillämpliga lagar och bestämmelser, eller mot användarens eller Jobbsafaris intresse. Jobbsafari tar inget ansvar för visning av annonser som är i strid med lagen. Annonser för platser som kräver kapitaltillskott eller är 100 % provisionsavlönade upptas bara i jobbkategorin för franchiseplatser.

Annonseringsperiod:

Annonsen är online fram till ansökningsfristen – dock högst 28 dagar från den dag annonsen publiceras online. Ytterligare information om produkterna finns under produktbeskrivningarna, som du hittar här.

Erbjudanden och priser:

Samarbetsavtal och erbjudanden för mängdköp grundar sig på aktuell prislista för Jobbsafari. Alla erbjudanden är exkl. moms och gäller endast vid skriftligt godkännande inom 14 dagar från erbjudandets datum. Erbjudanden som inte godkänns senast 14 dagar efter försändelse upphör att gälla, om inte annat avtalats skriftligen.

Samarbetsavtal löper ut senast 12 månader efter avtalsdatumet, och oanvända produkter återbetalas inte som regel. Ramavtal, baserade på uppskattad användning av jobbannonser under 12 månader framåt, kan ingås i särskilda fall. Vid periodens slut efterfaktureras eventuella oanvända jobbannonser upp till den uppskattade mängden. Produkter som köps för 12 månader i taget kan inte avbrytas under perioden, och ett eventuellt upphörande av användningen av produkterna medför inte ersättande eller proportionell återbetalning. Jobbsafari förbehåller sig dock rätten att i särskilda fall säga upp samarbetsavtal eller annonser tidigare mot återbetalning av en proportionell del av beloppet.

Betalningsvillkor:

Den normala kreditperioden för jobbannonser och årliga avtal är netto kontant 30 dagar från fakturadatum. Om förfallodatumet överskrids förbehåller sig Jobbsafari rätten att kräva en förseningsavgift och beräkna en ränta på 1,5 % per månad.

Jobbsafaris rättigheter:

Jobbsafari förbehåller sig rätten att ändra en beställd annonsdesign eller jobbannons om teknisk hänsyn kräver det, eller om jobbannonsen inte följer gällande lagar och bestämmelser.

Jobbsafari har rätt till, men inget krav på, att publicera annonser i andra medier eller distribuera annonser till tredjeparter för publicering på andra platser. För detta syfte samarbetar Jobbsafari med mediapartners och partnersidor utan att det krävs tillåtelse från kunden på förhand. Jobbsafari kan tillhandahålla en lista över samarbetande mediapartners om så önskas.

Bildmaterial till visuella produkter:

Jobbsafari förbehåller sig rätten att hitta bildmaterial till visuella produkter på din/ditt företags webbplats, om sådant inte bifogas.

Oavsett om du själv skickar material eller om Jobbsafari hittar det på er webbplats, är det ditt/ditt företags ansvar att bildmaterialet i den godkända visuella produkten får lov att användas och överensstämmer med gällande regler, inklusive personuppgiftslagar. Det är även ditt/ditt företags ansvar att uppmärksamma Jobbsafari på om ett samtycke till bildmaterial dras tillbaka. (Mer information om våra visuella produkter hittar du här ).

Jobbannonsarkiv:

Jobbsafari sparar en kopia av alla publicerade annonser i ett jobbannonsarkiv. Detta gäller även annonser som görs tillgängliga via en länk till jobbannonsen på din/ditt företags hemsida.

Läs mer om de personuppgifter som annonserna innehåller, syftet med att lagra dem samt hur du gör för att få uppgifterna raderade via denna länk.

Jobbsafari samarbetar med och skickar våra jobbannonsdata till Damvad Analytics, HBS Economics och Beskæftigelsesministeriet. Våra samarbetspartners använder dess data till att ta fram analyser och statistik, och vi upplyser om att en kopia av jobbannonserna finns hos dessa partners som är självständigt dataansvariga.

Jobbsafaris ägarskap och kundens användarrätt:

Jobbsafari har fullständig upphovsrätt, åtkomst och alla andra rättigheter till sina produkter, däribland rätten till personuppgifter och annan information som samlas in och lagras i förbindelse med produkterna. Jobbsafari äger således och är dataansvarig för personuppgifterna som behandlas i förbindelse med produkterna.

Du/ditt företag har rätt att använda Jobbsafaris produkter i den omfattning och på de villkor som parterna avtalat, härunder rätten att få åtkomst till relevanta personuppgifter. Du är självständigt dataansvarig för de personuppgifter som samlas in från Jobbsafari av dig/ditt företag.

Efter vidarebefordran till dig fortsätter Jobbsafari att lagra och behandla vidarebefordrade data och personuppgifter i förbindelse med produkterna. Jobbsafari bevarar därmed äganderätten till data i förbindelse med produkterna och förblir självständigt dataansvarig för personuppgifter som Jobbsafari behandlar i förbindelse med produkterna.

Sökning i cv-databasen:

När du har en profilannons på jobbsafari.se kan du fritt kontakta och anställa kandidater genom Jobbsafaris cv-databas för de uppgifter som annonseras i profilannonsen. För uppgifter som inte annonseras som en profilannons är priset 4 995 kr exkl. moms per anställning av en person som hittats genom cv-databasen.

För jobb som är 100 % provisionsavlönade eller kräver kapitaltillskott är priset också 4 995 kr exkl. moms för varje person, där kontakten leder till ett affärsbaserat förhållande.

Ovanstående priser gäller om företaget inte har tecknat ett abonnemangsavtal med Jobbsafari om användningen av cv-databasen.

Du godtar att Jobbsafari registrerar de kandidater du kontaktar via cv-databasen, och att Jobbsafari har åtkomst att läsa alla e-postmeddelanden som skickas via cv-databasen. Du åtar dig också att kontakta Jobbsafari om du hittar en person i cv-databasen som du till slut anställer.

Alla förfrågningar till personer i cv-databasen måste baseras på verkliga och konkreta jobbmöjligheter. Förfrågningar om registrering av cv i andra cv-databaser accepteras inte.

Om du själv utför sökningar och förfrågningar från cv-databasen: Förfrågningar kan inte betalas tillbaka, och Jobbsafari kan inte hållas ansvarig för felinmatningar och förfrågningar som du själv har gjort. Jobbsafari ansvarar inte för riktigheten i kandidatens uppgifter, och Jobbsafari kan heller inte hållas ansvarig för att en förfrågan inte leder till anställning.

Jobbsafaris cv-databas innehåller personuppgifter och annan information som ska behandlas strikt konfidentiellt. Även om cv:erna i cv-databasen är anonyma kan det ändå hända att du känner igen en person. Det kan exempelvis vara så att du får reda på att en kollega eller underordnad söker ett annat jobb. Du förbinder dig till att under inga omständigheter använda eller missbruka sådana uppgifter på ett sätt som kan vara skadligt för personen i fråga.

Gör-det-själv-annonser:

Det är gratis att lägga upp en gör-det-själv-annons på Jobbsafari.

Jobbannonsen har ingen logotyp och en länk direkt till den fullständiga jobbannonsen, och placeras efter alla profilannonser. Gör-det-själv-annonsen kan inte redigeras efter att den har publicerats online, men man kan be om att få den lagd offline.

Gör-det-själv-annonser visas på Jobbsafari i tre veckor och tas därefter bort automatiskt.

Obegränsad annonsering:

Vikariebyråer och rekryteringsföretag med egen jobbsida kan köpa ett abonnemangsavtal hos Jobbsafari. För andra företag är det gratis att få företagets jobbsida skannad av Jobbsafari.

Jobbannonsen har ingen logotyp och en länk direkt till den fullständiga jobbannonsen, och placeras efter alla profilannonser.

Annonser visas på Jobbsafari i tre veckor och raderas sedan automatiskt.

Ett abonnemangsavtal är helt automatiserat, och Jobbsafari ger ingen garanti för tekniska fel. Tjänsten tillhandahålls endast i begränsat omfång.

Jobbsafari QuickApply:

Jobbsafari QuickApply är ett gratis ansökningssystem online som kan användas när du har en profilannons eller en profilannons med CV-matchning som ligger på en undersida till Jobbsafari.se.

Jobbsafari QuickApply aktiveras när profilannonsen publiceras online. Åtkomst till systemet löper ut 90 dagar efter ansökningsfristen.

Ansökningssystemet innehåller personuppgifter som måste behandlas strikt konfidentiellt. Du åtar dig att följa gällande lagar och regler om dataskydd och anställningsförhållanden, härunder lag om förbud mot diskriminering.

Eventuell skyldighet att registrera sig eller erhålla godkännande från myndigheter i syfte att samla in och övervaka personuppgifter måste uppfyllas på bekostnad av dig/ditt företag.

Jobbsafari förbehåller sig rätten att kontakta de kandidater som du/ditt företag inte anställer med jobberbjudanden från andra företag.

Omdöme av ditt företag som arbetsplats

Jobbsafari erbjuder användare, som har en profil på jobbsafari.se, att lämna omdömen om nuvarande och tidigare arbetsplatser genom att tilldela dem 1–5 stjärnor samt eventuellt dela med sig av relevanta anställningsförhållanden. Omdömen kommer automatiskt att visas på företagsprofilen.

Få besked när ditt företag har fått ett omdöme

Du kan få ett e-postmeddelande direkt i inkorgen när du har fått ett nytt omdöme på din företagsprofil. Genom att hålla koll på omdömen får du värdefull information om företaget som arbetsplats som kan användas för att utvecklas vidare.

Om du vill anmäla dig för att motta detta, logga in och gå till din kundsida, klicka på ”Redigera användarprofil” och klicka sedan på ”Uppdatera uppgifter” till vänster på sidan, kryssa i rutan ”Ta emot meddelanden om omdömen” och spara.

Lämna kommentar på omdömen

Om du har företagsinloggning på jobafari.se som är kopplad till ditt företag, har du möjlighet att kommentera omdömen på ditt företags vägnar om du önskar det – antingen för att klargöra förhållanden på företaget eller bara för att kommentera omdömet.

Har du eller någon annan på ditt företag ännu inte tillgång till kommentarsfunktionen kan du kontakta din kontaktperson på Jobbsafari och upprätta åtkomst till detta.

Alla uppmanas att hålla en god ton och svar som bryter mot våra villkor eller gällande lagstiftning kommer att redigeras eller tas bort.

Radering av omdömen

Om ditt företag har fått ett omdöme som du inte anser trovärdigt, kan du uppmärksamma oss på detta genom att rapportera omdömet. Använd knappen ”Rapportera”.

I sådana fall kommer vi att begära in kompletterande uppgifter om anställningen, t.ex. om anställningsperioden samt namn på avdelningen eller närmsta chef, från användaren inom en viss tidsfrist. Om uppgifterna inte skickas in inom den angivna tidsfristen raderas omdömet.

Det är Jobbsafari som bedömer om de inlämnade uppgifterna bekräftar anställningsförhållandet och uppgifterna kommer inte att presenteras för dig eller företaget – detta för att inte äventyra användarnas anonymitet och för att i övrigt behandla personuppgifter med vederbörlig omsorg.

Om användaren själv väljer att ta bort sitt omdöme eller om Jobbsafari väljer att göra det, t.ex. vid brott mot våra villkor, kommer dina eventuella kommentarer automatiskt att raderas.

Våra omdömen kvalitetssäkras manuellt innan de offentliggörs. I vissa fall tar Jobindex bort omdömen innan de offentliggörs; om de strider mot våra regler eller gällande lagstiftning, eller om de innehåller uppgifter om lön.

Som VD, huvudägare eller grundare av ett företag förväntas det att man står bakom företagets varumärke och agerande som arbetsplats. Därför tas inte omdömen bort som anmärker på eller hänvisar till VD, huvudägare eller grundaren av företaget. Detta gäller endast uppgivande av namn och inte andra personuppgifter.

Vägning av omdömen

Jobbsafari omdömen består av nya men även äldre omdömen som gjorts av Jobbsafari och samarbetspartner, exempelvis Ennovas medarbetarundersökningar. Vägningen av dessa omdömen kommer att baseras på omdömets typ och ålder, exempelvis tilldelas äldre omdömen mindre betydelse i den totala omdömespoängen.

Läs mer om datakällor och vägning här.

Påhittade omdömen

Vi anser att påhittade omdömen strider mot våra villkor. Omdömen som vi bedömer som falska, påhittade eller liknande rapporteras eller raderas och kan leda till omedelbar blockering av användarens möjlighet att lämna omdömen om arbetsplatser i framtiden.

Om du misstänker att ett omdöme är påhittat, uppmanar vi dig att informera oss om detta. Vi ser mycket allvarligt på påhittade omdömen och tar alla rapporteringar om misstanke på allvar och undersöker saken närmare. Då detta inte är en lätt uppgift, ber vi dig att bifoga så mycket dokumentation som möjligt som underbygger din misstanke om att omdömet är påhittat.

Välja bort omdömen

Om du inte vill att omdömen ska visas på företagsprofilen kan du när som helst be oss att ta bort visningen av omdömen. Det är dock inte möjligt att välja bort visning av enskilda omdömen.

Vill du att visningen av omdömen ska tas bort, kontaktar du oss på admin@jobbsafari.se eller tel: 0771-599 599

Telefonsupport:

Du kan kontakta oss på telefon: 0771-599 599. Kontoret har öppet måndag–fredag: kl. 8.00–17.00.

Du kan se den tidigare versionen av dessa villkor här

Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.