(Inga omdömen)

Är du – eller har du varit – anställd på VoB Syd AB?

Så kan du ge arbetsplatsen ett omdöme – 100% anonymt.

VoB Syd AB som arbetsplats

(Inga omdömen)

Kategorier

Ledning
Kultur och mening
Karriärmöjligheter
Belöning
Arbetsmiljö och balans
Samarbete och relationer

Är du idag eller har du tidigare varit anställd hos VoB Syd AB?

Som nuvarande eller tidigare anställd kan du också berätta om vad du tycker om att jobba hos VoB Syd AB.
Kom ihåg att din utvärdering visas som 100% anonym för arbetsgivaren, även om du är inloggad.

Om företaget

VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

VoB Syd erbjuder behandlings- och utredningsinsatser för barn, ungdomar, och familjer. Placering kan ske på behandlingshem (HVB) eller i familjehem. Vidare driver VoB integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar. Sammantaget består organisationen av ca femton enheter som tar emot uppdrag rörande ca 300 barn, ungdomar och vuxna per år.

VoB Syd bildades 2004 och övertog då verksamheter från kommunalförbundet VoB Kronoberg och Region Skåne. Utgångspunkten var att skapa en organisation med ett uttalat kundperspektiv, kvalitetstänkande och med förståelse för socialtjänstens situation. VoB:s förstahandskunder är ägarkommunerna. Verksamheternas chefer och personal har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med chefer och handläggare socialtjänsten. Alla som arbetar inom VoB har ambitionen att finna lösningar när kommunerna står inför problem man inte själva har resurser för att hantera.

Dialog och kunskap

VoB:s blogg är ett forum för dialog och kunskapsutbyte. På bloggen vill vi ge en djupare inblick i verksamheten – människorna bakom och tankarna som driver den.

Besök VoB:s blogg

VoB:s värdegrund

VoB:s värdegrund består av värderingar och normer som anger inriktningen i det förhållningssätt som vi vill ska prägla organisationen och som ska visa sig i alla våra handlingar. VoB:s förhållningssätt ska innebära att kunder, klienter och medarbetare ska kunna vara trygga med att VoB alltid prioriterar högsta möjliga kvalité inom verksamheten.

I syfte att beskriva det förhållningssätt och den kultur som skall säkerställa att hög kvalité i verksamheten upprätthålls har tre värdeord valts ut och deras betydelse formulerats.

Struktur

Vi har en tydlig organisation och arbetar strukturerat med bolagets kvalitetssäkring som grund, vilket skapar trygghet, begriplighet, förutsägbarhet och trovärdighet för kund, klient och medarbetare.

I genomförandet av insatserna utgår vi från tydliga uppdrag, välstrukturerade processer och rutiner. Vi har tydligt formulerade mål och riktlinjer som styr och ger ramar för verksamheten. Vi strävar efter ständiga förbättringar.

Flexibilitet

Vi anpassar oss efter kundernas ­behov och de krav som ställs. Vi har god tillgänglighet. Vi tar ansvar för att fullfölja uppdraget och är öppna för förändringar och alternativa lösningar.

Vi möter varje klient med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar och behov.

Under mottot ”frihet under ansvar” löser medarbetarna uppgiften på bästa möjliga sätt. På ett prestigelöst sätt tillvaratar och utvecklar vi varje medarbetares kompetens. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet, där ömsesidig respekt, arbetsglädje och laganda uppnås. Det skapar en arbetsmiljö som uppmuntrar individers prestation, engagemang och personliga utveckling.

Professionalitet

Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar vi till förändring som gör skillnad i klienternas liv.

Samarbetet med kund, klient och medarbetare genomsyras av ett gott bemötande som grundar sig på ett respektfullt, empatiskt och ödmjukt förhållningssätt. Vi har en tydlig och öppen dialog. Vår människosyn betonar alla människors likavärde.

Redovisning för VoB Syd AB

Redovisning för VoB Syd AB

Registrerat namn

V o B Syd AB

Momsnummer

SE556650420401

Bolagsform

Privat aktiebolag

Etablerade

2003

Antal anställda

197

Redovisning 2013 2014 2015 2016 2017
Valuta SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 110 795 000 110 082 000 132 345 000 188 185 000 180 561 000
Bruttoförtjänst
Årets resultat
Eget kapital 32 942 000 36 425 000 41 534 000 55 501 000 69 841 000
Saldo

Källa till ovanstående information

Annonsstatistik för VoB Syd AB

Här kan du få en överblick på platsannonser från VoB Syd AB. Du kan se vilka kanaler och regioner platsannonserna varit placerad i och antal publicerade annonser från kvartal till kvartal.


Adress

VoB Syd AB
Spannmålsgatan 11
29132 KRISTIANSTAD
http://www.vob.se

Karta

Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.