Helsingborgs stad

Helsingborgs stad som arbetsplats

10 omdömen

Kategorier


Är du idag eller har du tidigare varit anställd hos Helsingborgs stad?

Som nuvarande eller tidigare anställd kan du också berätta om vad du tycker om att jobba hos Helsingborgs stad.
Kom ihåg att din utvärdering visas som 100% anonym för arbetsgivaren, även om du är inloggad.

Förmåner och möjligheter

Bra hälsa på arbetsplatsen är ett mål för hela organisationen inom Helsingborgs stad. Därför erbjuder vi våra anställda flera förmåner när det gäller hälsa och motion.

Friskvårdsbidrag
Alla medarbetare i Helsingborgs stad kan få ersättning för kostnader för motion och friskvård. Som mest kan du få 2 000 kronor per år.

Personalkort
Regelbunden fysisk träning ökar förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv och ökad livskvalitet. Därför stödjer Helsingborgs stad sina medarbetares friskvårdssatsning med ett kort som ger rabatter på en rad olika verksamheter:

  • behandlingar
  • aktiviteter
  • evenemang

Medarbetarundersökning

Varje år genomförs en medarbetarundersökning i Helsingborgs stad. Enkäten går ut till alla medarbetare som är tillsvidareanställda och eller visstidsanställda längre än sex månader. De anställda har fått ta ställning till cirka 60 frågor om hur de upplever sin arbetsmiljö, delaktighet, samverkan, ledarskap och jämställdhet.

Den senaste undersökningen genomfördes 2011. Så här bedömde stadens medarbetare sin arbetssituation.

Höga betyg och nöjda medarbetare
Medarbetarna i Helsingborgs stad ger generellt sett höga betyg i medarbetarenkäten. Nästan nio av tio medarbetare trivs som helhet med sin arbetssituation. Det finns dock förbättringsområden. Staden får bland annat sämre betyg när det gäller frågan om arbetstiden räcker till för att göra arbetsuppgifterna.

Helsingborgs stad, en jämlik arbetsplats
De flesta på arbetsplatserna anser att de behandlas jämlikt. En del är dock osäkra på om det finns beredskap för att hantera eventuell mobbning och sexuella trakasserier.

Medarbetarna är nöjda med sina utvecklingssamtal
De flesta anser att deras utvecklingssamtal är meningsfulla och att idéer och förslag tas om hand på ett bra sätt. Det finns dock kritik till om lönesamtalen är en utvärdering av arbetsinsatsen.

Bra delaktighet på arbetsplatsen
90 procent av de svarande känner sig delaktiga på arbetsplatsen. En majoritet anser att de har möjlighet att påverka på arbetsplatsträffarna. Kritik finns dock till hur arbetsplatserna hanterar konflikter.

Förbättra arbetsmiljön
Nio av tio medarbetare trivs på sin arbetsplats, har stimulerande arbetsuppgifter och tycker att gemenskapen är bra. En majoritet ser positivt på sin framtida arbetssituation. Såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön får goda betyg, men mätningen pekar på att vi måste bli bättre på att aktivt arbeta med frågan.

Röster om att jobba i staden

Varför Helsingborg?
Världen är full av arbetsgivare, men vi vill ge dig några starka skäl till att välja just Helsingborgs stad. Utöver det välkända faktum att Helsingborg är Skånes näst största stad med Danmark bara tjugo minuter bort finns det även andra argument, som har med arbetets innehåll att göra, som talar för oss. Bäst är att våra medarbetare talar för sig själva: Starta filmerna!

Våra värderingar

Helsingborgs stad är en politiskt styrd organisation och en viktig del i det demokratiska samhälle vi lever i. Flera av oss som arbetar i Helsingborgs stad arbetar med vård, omsorg och utbildning. Andra är bibliotekarier, arkitekter, ingenjörer eller socialsekreterare. Det här är bara några av de många yrken som behövs för att få en stad som Helsingborg att fungera.

Tillsammans är vi nio förvaltningar och åtta bolag som arbetar för staden. Vi är kring 10 000 medarbetare inom cirka 740 yrken. Oavsett vilket yrke vi har är vår gemensamma uppgift att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till de som bor, verkar i och besöker Helsingborg. För att vi ska kunna uppnå detta satsar vi mycket på att se till att våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser, har stimulerande arbetsuppgifter och anställningsvillkor och dessutom har möjlighet att växa och utvecklas.

Men vi nöjer oss inte med det. Helsingborgs stad har som mål att vara den mest attraktiva staden för människor och företag. År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.

Därför siktar vi högt i vår strävan att vara en attraktiv, intressant och hållbar arbetsgivare. Det innebär ett konstant förändringsarbete som skapar en spännande och dynamisk organisationsutveckling.

Det finns fem områden som vi tycker är viktiga för att lyckas i vårt arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.

Helsingborgs stads arbetsgivarpolicy

Sociala medier för Helsingborgs stad

Redovisning för Helsingborgs stad

Inga bokföringsuppgifter tillgängliga

Redovisning för Helsingborgs stad

Registrerat namn

Helsingborgs kommun

Momsnummer

SE212000115701

Bolagsform

Kommun

Etablerade

1975

Antal anställda

0

Inga bokföringsuppgifter tillgängliga

Källa till ovanstående information

Annonsstatistik för Helsingborgs stad

Här kan du få en överblick på platsannonser från Helsingborgs stad. Du kan se vilka kanaler och regioner platsannonserna varit placerad i och antal publicerade annonser från kvartal till kvartal.


Adress

Helsingborgs stad
Drottninggatan 2
25189 Helsingborg
http://www.helsingborg.se/

Karta

Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.