Verksamhetsprofil: VoB Syd AB

Verksamheten har 166 följare

Adress

VoB Syd AB
Spannmålsgatan 11
29132 KRISTIANSTAD
http://www.vob.se

Karta

VoB – ett samhällsnyttigt bolag

Bryr du dig mera? Gillar du utmaningar? Vill du arbeta i en organisation som ger dig frihet och ansvar? Vill Du göra en samhällsinsats? Tar du ansvar för din egen utveckling och hälsa? Då kan det vara intressant för dig att söka arbete inom VoB Syd.

VoB är ett kommunalägt vårdbolag som ägs till lika delar av kommunerna i Kronobergs län och Skåne och som bl a driver institutioner för utredning, skydd och stöd och behandling samt boende för ensamkommande flyktingungdomar.

De ca 200 personer som arbetar i VoB har ambitionen att finna lösningar när kommunerna och då fr.a. socialnämnderna, står inför sådana problem som man inte kan lösa själva. VoB är känt för sitt kundfokus, sitt kvalitetstänkande och sin förståelse för socialtjänstens situation. VoB befinner sig på en i hög grad konkurrensutsatt marknad och har ambitionen att vara ”ägarkommunernas” förstahandsval vid behov av externa tjänster. VoB har spetskompetens och resurser att hantera ett brett spektra av social problematik som rör barn, tonåringar, vuxna och familjer.

VoB arbetar under mottot: Vi bryr oss mera. I det ligger bl.a. att överträffa kundens, klientens och medarbetarnas förväntningar.

VoB är kvalitetscertifierat enligt ISO – 9001. Kvalitetssäkringen är ett viktigt sammanhållande kitt i bolaget. Säkringen är ingen färdig produkt utan en ständigt pågående process där utveckling och reflektion möjliggörs.

VoB - Behandlingshem och integrationsboenden (HVB)

VoB Syd AB är en organisation med ett uttalat kundperspektiv, kvalitetstänkande och med förståelse för socialtjänstens situation. VoB har spetskompetens och resurser att hantera ett brett spektra av social problematik som rör barn, tonåringar, vuxna och familjer. Nedan kan du läsa mer i detalj om de olika verksamheterna, behandlingshem, integrationsboenden och familjehem, samt den hjälp vi erbjuder.

VoB Familjehuset i Alvesta Familjehuset i Hörbya Högelids ungdomsenhet Sönnarslövsgården Integrationsboende

VoB Plus - Familjehem och konsultation

VoB Plus uppdrag är att tillföra spetskompetens till både VoB:s övriga verksamheter och till kommunerna. Här kan du läsa mer i detalj om de olika tjänsterna och kompetenser var och en kan erbjuda.

VoB Familjehemsresursen Familjerådgivning - VoB Kronoberg Utredningsresurs BBIC-Konsult Psykologresursen

Om företaget

VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.

VoB Syd erbjuder behandlings- och utredningsinsatser för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Placering kan ske på behandlingshem (HVB) eller i familjehem. Vidare driver VoB integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar. Sammantaget består organisationen av ett tiotal enheter som tar emot uppdrag rörande ca 300 barn, ungdomar och vuxna per år.

VoB Syd bildades 2004 och övertog då verksamheter från kommunalförbundet VoB Kronoberg och Region Skåne. Utgångspunkten var att skapa en organisation med ett uttalat kundperspektiv, kvalitetstänkande och med förståelse för socialtjänstens situation. VoB:s förstahandskunder är ägarkommunerna. Verksamheternas chefer och personal har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med chefer och handläggare socialtjänsten. Alla som arbetar inom VoB har ambitionen att finna lösningar när kommunerna står inför problem man inte själva har resurser för att hantera.

Dialog och kunskap

VoB:s blogg är ett forum för dialog och kunskapsutbyte. På bloggen vill vi ge en djupare inblick i verksamheten – människorna bakom och tankarna som driver den. Besök blogg.


På denna sida kan du få en överblick på platsannonser från VoB Syd AB. Du kan se vilka kanaler och regioner platsannonserna varit placerad i och antal publicerade annonser från kvartal till kvartal.

Klicka på grafen för att se det jobb det handlar om.