Verksamhetsprofil: Kävlinge kommun

Verksamheten har 676 följare

Adress

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
24431 Kävlinge
http://www.kavlinge.se

Karta

Jobba hos ossKävlinge kommun har mer än 29 000 invånare och ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Kävlinge kommun rymmer det mesta – kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten.

Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör att både människor och företag trivs i kommunen. Det centrala läget mitt i Öresundsregionen, en stark befolkningstillväxt, god ekonomi och låg kommunalskatt för att Kävlinge ligger bra till på alla sätt. Öppenhet, engagemang och utveckling är de ledord som präglar kommunens arbete.

Kommunen som arbetsgivareVår värdegrund

Värdeorden – Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står för. Orden ska genomsyras i det dagliga arbetet och påverkar hur medarbetare ger service, bemöter varandra och kommuninvånarna.

Öppenhet

Förtroende: Alla kan och vill. Vi delger varandra och vi visar tillit och känner tillit

Tydlighet: Vi har rak kommunikation och tydliga uppdrag

Mod: Vi vågar fråga, lyssna, svara och göra

Engagemang

Intresserade: Vi är närvarande, vi bryr oss och vi visar omtanke

Handlingskraftiga: Vi skapar mervärde och jobbar mot utsatta mål

Ansvarstagande: Vi bidrar till helheten och tar initiativ

Utveckling

Nyfikna: Vi tänker nytt, vi omprövar och är omvärldsorienterade

Resultatinriktade: Vi är fokuserade och målinriktade

Nyskapande: Vi verkar för ständiga förbättringar, men oftast i små steg

Vad betyder värdegrunden för våra medarbetare?


”Värdegrunden handlar om hur jag förhåller mig i mitt arbete till medarbetare, omsorgstagare och övriga medborgare. Inom socialtjänsten arbetar vi med människor som är beroende av vårt stöd. Ett stöd som ska ge dem möjlighet att skapa en vardag med god kvalitet och meningsfullhet. Eftersom vi jobbar med människor och för människor i en verksamhet som ska fungera dygnet runt så är bemötandefrågor ständigt aktuella och mycket viktiga för oss.”

Lilian Gullber
Gutbildningssamordnare Socialtjänsten

”Det handlar om att våga vara ärlig och visa tillit. Att man har ett klimat med rak kommunikation där man vågar ställa frågor och göra misstag. Den miljön skapar möjlighet till utveckling. Det betyder även att man visar omtanke, vågar ta initiativ och visar intresse för det man gör. Att man vågar ta initiativ och är närvarande i sitt arbete är viktigt för det skapar ett mervärde för organisationen.”

Johannes Stål
Förstekock Billingshäll


På denna sida kan du få en överblick på platsannonser från Kävlinge kommun. Du kan se vilka kanaler och regioner platsannonserna varit placerad i och antal publicerade annonser från kvartal till kvartal.

Klicka på grafen för att se det jobb det handlar om.