Verksamhetsprofil: Landskrona stad

Verksamheten har 505 följare

Adress

Landskrona stad
Selma Lagerlöfsväg 3
261 80 Landskrona
http://www.landskrona.se/

Karta

Välkommen till Landskrona

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med mer än 43 000 invånare.

Med mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA.


Vill du jobba i Landskrona stad?

Vi som arbetar i Landskrona stad tycker om att arbeta med, och för, våra medmänniskor. Att vara till nytta för Landskronas kommuninvånare är alltid syftet med våra arbetsinsatser!

När vi rekryterar använder vi oss av rekryteringsapplikationen Offentliga Jobb och det är via den sidan du söker jobb hos oss.

Vår målsättning med Landskrona stads personalpolitik är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Stadens personalpolitiska målsättning är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ.

Därför finns det ett personalpolitiskt program med sex fokusområden som vi ser som viktiga framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska målsättningen. Dessa är: medarbetarskap och ledarskap, jämställdhet, jämlikhet och mångfald, arbetstid, lönepolitik, hälsofrämjande arbetsmiljö samt personal- och kompetensförsörjning.

På denna sida kan du få en överblick på platsannonser från Landskrona stad. Du kan se vilka kanaler och regioner platsannonserna varit placerad i och antal publicerade annonser från kvartal till kvartal.

Klicka på grafen för att se det jobb det handlar om.