Previous articles in Social and health

kvinna
Certifiering av hela arbetslaget
Högsta möjliga livskvalitet. Både för demenssjuka och deras anhöriga och närstående. Det är vårdfilosofin bakom Silviahemmets certifiering av demensenheter. All personal deltar i utbildningen som krävs för att bli certifierad.
Published 1 March 2014 in Social and health
man kvinna
Socialsekreterare, coacher och arbetslösa
Vilken hjälp och vilket stöd anser deltagarna vid Jobbtorgen i Stockholm att de får av socialsekreterare och coacher? Och hur ser dessa socialsekreterare och coacher på Jobbtorget och på varandras arbete? Jobbsafari har läst rapporten som ger svar på frågorna.
Published 1 February 2014 in Social and health
man kvinna
Sjukvårdsetiken och medierna
Sjukvårdsetiken utmanas av de nya medierna och öppna sjukhusdörrar för teveteamen. Problem kring personlig integritet, tystnadsplikt, lagstiftning och inte minst tilliten till vården får oprövad aktualitet. I "Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor" efterlyses nya riktlinjer.
Published 1 January 2014 in Social and health
Ing-Marie Olsson Totum Sjukgymnastik
Fokus på hela människan
Den första karriären var som målvakt i MFF. Nästa som legitimerad sjukgymnast. Idag praktiserar Ing-Marie Olsson basal kroppskännedom med fokus på hela människan. Kropp och själ hör ihop – oavsett om hon undervisar, föreläser eller behandlar.
Published 1 December 2013 in Social and health
man
Nytt center för social hållbarhet
Social hållbarhet spelar roll. För produktiviteten. För lojaliteten. För kreativiteten. Nu har ett nytt centrum med fokus på social hållbarhet mellan individer, grupper och samhället i stort öppnat på Karolinska institutet i Stockholm. Stefan Einhorn, som skrivit boken ”Konsten att vara snäll”, är en av initiativtagarna.
Published 1 November 2013 in Social and health
man
Ett enda samtal kan vara tillräckligt
Ett enda samtal kan ge samma effekt som längre terapier enligt utförda studier. I Malmö erbjuds samtal enligt single session-modellen. Inte som en ersättning för andra terapiformer utan som ett alternativ. Jobbsafari har träffat en av behandlarna som jobbar efter modellen.
Published 1 October 2013 in Social and health
kvinna pc laptop
IKT på äldres villkor
Färre korta besök och fler elektroniska kontakter med användarna. Det är framtiden för hemtjänstpersonalen i Västerås. Med e-hemtjänst ska stressen minska för de anställda och ge större tryckhet för användarna.
Published 1 September 2013 in Social and health
kvinna kvinnar
Efterfrågade och anpassningsbara
För inte alls särskilt länge sedan var de på väg bort från vården. Idag har de ett bristyrke och även framöver spås de en god arbetsmarknad. Hur ser då undersköterskornas arbete, yrkeskunnande och lärande ut? Ny avhandling ger svar på dessa frågor.
Published 1 August 2013 in Social and health
kvinna
Kvalitets- och ekonomikrav på kollisionskurs
Chefer inom kommunal omsorgsverksamhet ställs inför flera krav. Vårdkvaliteten ska säkras samtidigt som de ekonomiska ramarna ska hållas. Vad innebär dessa ibland motstridiga krav för chefskapet? Ny avhandling vill både inspirera och ge verksamhetsnära chefer vetenskapligt baserad kunskap.
Published 1 July 2013 in Social and health
kvinna man
Inga fler lussetåg
Slut på storronderna där patienten i sängen skulle svara på frågor från lussetågets tärnor och stjärngossar. Ökat fokus på personcentrerad vård och mer teamarbete. På avdelning på 353 på Östra Sjukhuset i Göteborg pågår förändringsarbetet underifrån. Bättre arbetsmiljö är ett av resultaten.
Published 1 June 2013 in Social and health
kvinna man
Ökat gap mellan tillgång och efterfrågan
Bristen på specialistsjuksköterskor och specialistläkare består och ser ut att bli större i takt med de ökande pensionsavgångarna. Det visar Socialstyrelsens årliga bedömning av tillgång och efterfrågan på olika yrkesgrupper inom tandvården och hälso- och sjukvården.
Published 1 May 2013 in Social and health
kvinna man
Männen i minoritet
En medelålders vit kvinna. Så har äldreomsorgsarbetaren beskrivits. Nu ökar andelen män och personer med utländsk bakgrund i äldreomsorgens personalgrupper. Samtidigt lever gamla könsrollsmönster kvar ute på arbetsplatserna.
Published 1 April 2013 in Social and health
man
Nya gränser för patientinformationen
Medicinsk information ska numera inte bara dokumenteras utan också kommuniceras. Över landstingsgränserna och mellan privata och offentliga vårdgivare. System anpassade efter sjukvårdspersonalens behov skapar större trygghet för patienten.
Published 1 March 2013 in Social and health
Vivida Assistans kvinna man
Lyhördhet ett krav
Lyhördhet är ett krav. Flexibilitet ett annat. Dessutom krävs förmåga till empati och respekt inför kunden. Jobbet som personlig assistent är krävande, men också utvecklande.
Published 1 February 2013 in Social and health
kvinna
Fokus på det friska
Vad gör arbetet friskt och positivt inom äldreomsorgen? Hur motverkar man samvetsstress som många inom vården känner? Och vilken roll spelar empowerment i sammanhanget? Högskolan i Gävle söker svaren.
Published 1 January 2013 in Social and health
kvinna man barn
Drömrekryteringen – en socialt kompetent läkare
När AT-läkare rekryteras till svenska sjukhus väger i slutändan social kompetens tyngre än medicinsk. Allmänna egenskaper som engagemang, nyfikenhet och driv är det som efterfrågas. Det visar en ny doktorsavhandling.
Published 1 December 2012 in Social and health
kvinna pc
Handboken – ett stöd för medicinsk personal
Dagens patienter är medvetna om sina rättigheter vilket ställer högre krav på vårdgivarna. Handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig är ett gott stöd för medicinsk personal som inte kan vara experter i allt. Det menar Linda Almqvist, jurist på Socialstyrelsen.
Published 1 November 2012 in Social and health
kvinna barn
Samlat grepp för barn- och skolhälsovård
Dokumentationen över barns hälsa behöver utökas så att även den psykosociala hälsan registreras. Det behövs också förnyade nationella riktlinjer för att säkerställa kvaliteten inom barn- och skolhälsovården. Ylva Ståhl, sjuksköterska, forskare och folkhälsovetare arbetar med båda uppgifterna.
Published 1 October 2012 in Social and health
kvinna
Högre kvalitet och roligare jobb
Med validerande samtal lär sig personalen att lyssna, tolka och spegla patienten. Frågetekniken underlättar arbetet och höjer kvaliteten inom vården och omsorgen. Personal som provat säger sig få mer tid.
Published 1 September 2012 in Social and health
kvinna
Patologin saknar personal
Fler specialiserade läkare inom patologi, biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker. Det behöver Sverige om vården av patienter med cancer och andra svåra sjukdomar ska möta befolkningens förväntningar.
Published 1 August 2012 in Social and health
41 to 60 of 85 hits.

Browse articles by channel

See also the current articles

Ad:
Cookies on Jobbsafari

We use cookies for statistical purposes and to make our website more user-friendly. Cookies are set by Jobbsafari and our partners. If you click through to the page, you accept that cookies will be set for these purposes. Read more here about how we use cookies, as well as how you can opt out of cookies.