Tidigare artiklar på Socialt och hälso- och sjukvård

EKG
Föreställningar om kön påverkar sjukskrivningar
Traditioner, normer och fördomar styr sjukskrivningsprocesserna så att de ibland blir onödigt kostsamma för både patient och samhälle. För att undvika att omedvetet göra skillnad mellan kvinnor och män kan ”tvärtomfrågan” och ”genushanden” användas.
Lagt in 1 juli 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna
Specifik kompetens ska ge rätt förutsättningar
Personal som arbetar med att ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning ska ha rätt kompetens för att kunna göra insatser av god kvalitet. Så skriver Socialstyrelsen och slår fast att både grundläggande och specifik kompetens behövs för att kunna möta behoven hos personen som ska stödjas.
Lagt in 1 juni 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna äpple
Fler dietister till skåningarna
Andelen skåningar som lider av övervikt är fler än riksgenomsnittet. Nu ska antalet dietister öka med 50 procent inom primärvården i regionen. En efterlängtad satsning, säger chefen för dietistverksamheten i Region Skånes primärvård.
Lagt in 1 maj 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
läkar läkare
Läkarna och New Public Management
New Public Management har förändrat arbetssituationen för läkare inom den offentliga vården. Mer styrning och mindre självständighet är några konsekvenser. Det visar två enkätstudier med samma frågor utförda 1992 och 2010.
Lagt in 1 april 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna pc desktop
Traineeprogram med flera vinster
Huddinge kommuns traineeprogram för socionomer ger en mjuk övergång från studier till arbetsliv och större trygghet i de myndighetsutövande uppdragen som socialsekreterare utför. Dessutom har kommunens personalomsättning sjunkit.
Lagt in 1 mars 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
sjuksköterskor
Ökad kompetens med kravmärkt yrkesroll
Personal inom äldreomsorg kan med Kravmärkt yrkesroll få sina yrkeskunskaper validerade och sitt utvecklingsbehov identifierat så att rätt kompetensutveckling genomförs. Utgångspunkten är tydliga yrkeskrav förankrade hos alla medarbetare.
Lagt in 1 februari 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
ifrågasatt
Nytt verktyg i företagshälsovården
SKA är namnet på ett nytt screeningverktyg i företagshälsovården. Verktyget kan användas både i förebyggande och rehabiliterande syfte och består bland annat av en frågedel där fokus ligger på vad individen eller gruppen gör, inte tycker eller känner.
Lagt in 1 januari 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
man kvinna
Kompetensutveckling med fokus på svenska språket
Bristande kunskaper i svenska kan få kompetensutvecklingen på jobbet att stöta på patrull. I Stockholms län har man genomfört SpråkSam, ett tvåårigt projekt med syfte att stärka anställda med svag ställning på arbetsmarknaden genom att utveckla språk- och yrkeskompetensen. Tanken är att språkinlärning sker i ett socialt sammanhang.
Lagt in 1 december 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
sjuksköterskor patient
Etikronder för bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet
Etikronder ska provas på tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar inom Uppsala Landsting. Syftet är att undersöka om etikronder kan förbättra det etiska klimatet på mottagningarna. Projektet får 1,5 miljoner kronor från AFA Försäkring.
Lagt in 1 november 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
dövhet hörselskada nedsatt hörsel
Nedsatt hörsel och ett aktivt arbetsliv
För första gången har samspelet mellan hörförmåga och en persons kognitiva förutsättningar, arbetsuppgifter och arbetsrelaterade ljudmiljö undersökts. Preliminära resultat är publicerade.
Lagt in 1 oktober 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
sjuksköterska kvinna patient
Från sjuksköterska till professor
Gunilla Strandberg hade ruvat på den länge, idén om att forska i patientperspektivet. Som ämne till magisteruppsatsen var det för brett, så det var först när hon fick en doktorandtjänst som hon helt och fullt kunde ägna sig åt att studera hur det är att vara beroende av vård. Sedan den 15 juni 2011 är hon professor i omvårdnad vid Umeå universitet.
Lagt in 1 september 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
läkarstudenter
Kärlek, känslor och sexualitet
På Kärleksakuten tar läkarstudenter emot ungdomar med frågor om kärlek, känslor och sexualitet. Det ideella föreningsarbetet blir en reflektion över egna normer och värderingar samt en övning i patientbemötande. Lena Lundqvist, nu AT-läkare, har nytta av sina år som ’kärleksakutare’.
Lagt in 21 juli 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
äldre kvinna sjuksköterska social-och hälsovården assistent
Heltid för dem som vill
I många av Sveriges kommuner finns det anställda som ofrivilligt arbetar deltid, främst inom kvinnodominerade yrken. I Nynäshamns kommun erbjuder man anställda inom socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen heltid. Det som började som ett projekt har blivit en ordinarie arbetstidsmodell.
Lagt in 20 juni 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
personlig tränare
Efterfrågan på pt växer
En egen personlig tränare var tills för inte särskilt länge sedan något ganska så exklusivt. Idag har det blivit populärt även bland så kallat vanligt folk och efterfrågan ökar. Hur blir man personlig tränare och vad innebär jobbet?
Lagt in 19 maj 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
hälsa riktlinjer
Gemensamma riktlinjer ska stärka hälsan
Aktörerna inom företagshälsovården ska arbeta fram gemensamma riktlinjer baserade på vetenskaplig forskning. Arbetet leds av Sveriges första professor i företagshälsovårdsforskning. Syftet är bättre hälsa och större lönsamhet.
Lagt in 18 april 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
health work elderly
Uppsökande hälsoarbete
Det är aldrig för sent att arbeta preventivt. När distriktssköterskan möter äldre personer i ett strukturerat hälsosamtal ökar möjligheterna att förebygga sjukdomar och förhindra skador i hemmet. I Stockholms läns landsting ingår hälsosamtal i distriktssköterskans uppdrag.
Lagt in 17 mars 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
existential needs health
Bejakandet av existentiella behov stärker hälsan
Grunden för existentiell hälsa är att känna mening, hopp och samhörighet kombinerat med att man har en övergripande tolkning av tillvaron. Brister den existentiella hälsan påverkas både vårt fysiska och psykiska välmående. Det är slutsatsen i en avhandling med titeln ”Vilsenhetens epidemiologi”.
Lagt in 16 februari 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
efficiency mapping
Effektivisering genom kartläggning
Genom att notera varje enskilt moment i arbetsprocessen kring utskrivning av patienter fick Lungspecialisterna på avdelning 1 vid Skånes universitetssjukhus i Lund överblick över hur de egentligen jobbade. Utifrån kartläggningen skapade personalen nya rutiner. Nu arbetar de effektivare och med jämnare arbetsbelastning med klara fördelar för både patienter och personal.
Lagt in 15 januari 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
dentist dental
Tandsköterskor avancerar
Bliv vid din läst var länge det som gällde för dem som valt att utbilda sig till tandsköterska. Så är det inte längre. Nu blir allt fler tandsköterskor klinikchefer. Karriärvägarna för tandsköterskor har breddats.
Lagt in 14 december 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
social service
Soctanter – nu också på nätet
Hos ”Soctanter på nätet” får man svar på sina frågor inom 24 timmar. Socialtjänsten i Malmö har ökat tillgängligheten och erbjuder socialrådgivning även via internet. Ett komplement till bokade besök på socialkontoret, där den digitala formen utmanar och utvecklar bemötandet.
Lagt in 13 november 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
61 till 80 av totalt 85 träffar.

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.