Tidigare artiklar på Socialt och hälso- och sjukvård

ifrågasatt
Nytt verktyg i företagshälsovården
SKA är namnet på ett nytt screeningverktyg i företagshälsovården. Verktyget kan användas både i förebyggande och rehabiliterande syfte och består bland annat av en frågedel där fokus ligger på vad individen eller gruppen gör, inte tycker eller känner.
Lagt in 1 januari 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
man kvinna
Kompetensutveckling med fokus på svenska språket
Bristande kunskaper i svenska kan få kompetensutvecklingen på jobbet att stöta på patrull. I Stockholms län har man genomfört SpråkSam, ett tvåårigt projekt med syfte att stärka anställda med svag ställning på arbetsmarknaden genom att utveckla språk- och yrkeskompetensen. Tanken är att språkinlärning sker i ett socialt sammanhang.
Lagt in 1 december 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
sjuksköterskor patient
Etikronder för bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet
Etikronder ska provas på tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar inom Uppsala Landsting. Syftet är att undersöka om etikronder kan förbättra det etiska klimatet på mottagningarna. Projektet får 1,5 miljoner kronor från AFA Försäkring.
Lagt in 1 november 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
dövhet hörselskada nedsatt hörsel
Nedsatt hörsel och ett aktivt arbetsliv
För första gången har samspelet mellan hörförmåga och en persons kognitiva förutsättningar, arbetsuppgifter och arbetsrelaterade ljudmiljö undersökts. Preliminära resultat är publicerade.
Lagt in 1 oktober 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
sjuksköterska kvinna patient
Från sjuksköterska till professor
Gunilla Strandberg hade ruvat på den länge, idén om att forska i patientperspektivet. Som ämne till magisteruppsatsen var det för brett, så det var först när hon fick en doktorandtjänst som hon helt och fullt kunde ägna sig åt att studera hur det är att vara beroende av vård. Sedan den 15 juni 2011 är hon professor i omvårdnad vid Umeå universitet.
Lagt in 1 september 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
läkarstudenter
Kärlek, känslor och sexualitet
På Kärleksakuten tar läkarstudenter emot ungdomar med frågor om kärlek, känslor och sexualitet. Det ideella föreningsarbetet blir en reflektion över egna normer och värderingar samt en övning i patientbemötande. Lena Lundqvist, nu AT-läkare, har nytta av sina år som ’kärleksakutare’.
Lagt in 21 juli 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
äldre kvinna sjuksköterska social-och hälsovården assistent
Heltid för dem som vill
I många av Sveriges kommuner finns det anställda som ofrivilligt arbetar deltid, främst inom kvinnodominerade yrken. I Nynäshamns kommun erbjuder man anställda inom socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen heltid. Det som började som ett projekt har blivit en ordinarie arbetstidsmodell.
Lagt in 20 juni 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
personlig tränare
Efterfrågan på pt växer
En egen personlig tränare var tills för inte särskilt länge sedan något ganska så exklusivt. Idag har det blivit populärt även bland så kallat vanligt folk och efterfrågan ökar. Hur blir man personlig tränare och vad innebär jobbet?
Lagt in 19 maj 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
hälsa riktlinjer
Gemensamma riktlinjer ska stärka hälsan
Aktörerna inom företagshälsovården ska arbeta fram gemensamma riktlinjer baserade på vetenskaplig forskning. Arbetet leds av Sveriges första professor i företagshälsovårdsforskning. Syftet är bättre hälsa och större lönsamhet.
Lagt in 18 april 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
health work elderly
Uppsökande hälsoarbete
Det är aldrig för sent att arbeta preventivt. När distriktssköterskan möter äldre personer i ett strukturerat hälsosamtal ökar möjligheterna att förebygga sjukdomar och förhindra skador i hemmet. I Stockholms läns landsting ingår hälsosamtal i distriktssköterskans uppdrag.
Lagt in 17 mars 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
existential needs health
Bejakandet av existentiella behov stärker hälsan
Grunden för existentiell hälsa är att känna mening, hopp och samhörighet kombinerat med att man har en övergripande tolkning av tillvaron. Brister den existentiella hälsan påverkas både vårt fysiska och psykiska välmående. Det är slutsatsen i en avhandling med titeln ”Vilsenhetens epidemiologi”.
Lagt in 16 februari 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
efficiency mapping
Effektivisering genom kartläggning
Genom att notera varje enskilt moment i arbetsprocessen kring utskrivning av patienter fick Lungspecialisterna på avdelning 1 vid Skånes universitetssjukhus i Lund överblick över hur de egentligen jobbade. Utifrån kartläggningen skapade personalen nya rutiner. Nu arbetar de effektivare och med jämnare arbetsbelastning med klara fördelar för både patienter och personal.
Lagt in 15 januari 2011 på Socialt och hälso- och sjukvård
dentist dental
Tandsköterskor avancerar
Bliv vid din läst var länge det som gällde för dem som valt att utbilda sig till tandsköterska. Så är det inte längre. Nu blir allt fler tandsköterskor klinikchefer. Karriärvägarna för tandsköterskor har breddats.
Lagt in 14 december 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
social service
Soctanter – nu också på nätet
Hos ”Soctanter på nätet” får man svar på sina frågor inom 24 timmar. Socialtjänsten i Malmö har ökat tillgängligheten och erbjuder socialrådgivning även via internet. Ett komplement till bokade besök på socialkontoret, där den digitala formen utmanar och utvecklar bemötandet.
Lagt in 13 november 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
green
Odlingszon för människor
I Göteborgs botaniska trädgård odlas en mängd olika växter. Men här pågår också något annat. I en avskild del får människor odla sin egen trädgård. Allt i syfte att kunna hantera stress i arbetslivet. Utvärderingar visar på goda resultat.
Lagt in 12 oktober 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
health
Äldreomsorgen kräver mer personal
I Sverige ökar befolkningen. Det gör också gruppen med antalet personer födda 1945 och tidigare. Därmed tilltar kraven på äldreomsorgen. Socialdepartementet har räknat på personalbehovet inom sektorn och spår både en bransch med stora effektiviseringsmöjligheter, utrymme för ”nytänkande, utveckling och forskning” samt en stor personalbrist.
Lagt in 11 september 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
School yard
Gröna skolgårdar en solskyddsfaktor att räkna med
En grön skolgård bidrar till mer aktivitet och kreativitet. Den är också en viktig och rent utav nödvändig solskyddsfaktor när hudcancern ökar. I en debattartikel beskriver tre experter hur preventiva åtgärder mot sjukdomen kan skapas genom att utomhusmiljön för förskole- och skolbarn bjuder på alternativ till helt öppna, ofta solbelysta ytor.
Lagt in 10 augusti 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
Painter
Kultur på recept?
Kan akvarellmålning, teaterföreställningar eller annan kulturaktivitet få personer som har stressrelaterade besvär att fortare återhämta sig? Ja, såväl nationell som internationell forskning tyder på att det finns en koppling mellan kulturella upplevelser och ett friskare liv. Men kan man bli ordinerad kulturaktiviteter? ”Kultur på recept” är namnet på en försöksverksamhet som testar just detta.
Lagt in 7 augusti 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
pills
Lika självklar som handkirurgi
Upplevelsen hos en person som får ett cancerbesked är oändligt mycket större än diagnosen. Det finns därför en förväntan om att vid ett sådant tillfälle bli bemött med både medicinsk kunskap och medmänsklig förståelse. Med hjälp av humanistiska ämnen har läkarstudenter i Lund möjlighet att skapa bredare synfält inför mötet med patienterna.
Lagt in 4 juni 2010 på Socialt och hälso- och sjukvård
61 till 79 av totalt 79 träffar.
1|2|3|4|Nästa »

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.