Tidigare artiklar på Socialt och hälso- och sjukvård

kvinna kvinnar
Efterfrågade och anpassningsbara
För inte alls särskilt länge sedan var de på väg bort från vården. Idag har de ett bristyrke och även framöver spås de en god arbetsmarknad. Hur ser då undersköterskornas arbete, yrkeskunnande och lärande ut? Ny avhandling ger svar på dessa frågor.
Lagt in 1 augusti 2013 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna
Kvalitets- och ekonomikrav på kollisionskurs
Chefer inom kommunal omsorgsverksamhet ställs inför flera krav. Vårdkvaliteten ska säkras samtidigt som de ekonomiska ramarna ska hållas. Vad innebär dessa ibland motstridiga krav för chefskapet? Ny avhandling vill både inspirera och ge verksamhetsnära chefer vetenskapligt baserad kunskap.
Lagt in 1 juli 2013 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna man
Inga fler lussetåg
Slut på storronderna där patienten i sängen skulle svara på frågor från lussetågets tärnor och stjärngossar. Ökat fokus på personcentrerad vård och mer teamarbete. På avdelning på 353 på Östra Sjukhuset i Göteborg pågår förändringsarbetet underifrån. Bättre arbetsmiljö är ett av resultaten.
Lagt in 1 juni 2013 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna man
Ökat gap mellan tillgång och efterfrågan
Bristen på specialistsjuksköterskor och specialistläkare består och ser ut att bli större i takt med de ökande pensionsavgångarna. Det visar Socialstyrelsens årliga bedömning av tillgång och efterfrågan på olika yrkesgrupper inom tandvården och hälso- och sjukvården.
Lagt in 1 maj 2013 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna man
Männen i minoritet
En medelålders vit kvinna. Så har äldreomsorgsarbetaren beskrivits. Nu ökar andelen män och personer med utländsk bakgrund i äldreomsorgens personalgrupper. Samtidigt lever gamla könsrollsmönster kvar ute på arbetsplatserna.
Lagt in 1 april 2013 på Socialt och hälso- och sjukvård
man
Nya gränser för patientinformationen
Medicinsk information ska numera inte bara dokumenteras utan också kommuniceras. Över landstingsgränserna och mellan privata och offentliga vårdgivare. System anpassade efter sjukvårdspersonalens behov skapar större trygghet för patienten.
Lagt in 1 mars 2013 på Socialt och hälso- och sjukvård
Vivida Assistans kvinna man
Lyhördhet ett krav
Lyhördhet är ett krav. Flexibilitet ett annat. Dessutom krävs förmåga till empati och respekt inför kunden. Jobbet som personlig assistent är krävande, men också utvecklande.
Lagt in 1 februari 2013 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna
Fokus på det friska
Vad gör arbetet friskt och positivt inom äldreomsorgen? Hur motverkar man samvetsstress som många inom vården känner? Och vilken roll spelar empowerment i sammanhanget? Högskolan i Gävle söker svaren.
Lagt in 1 januari 2013 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna man barn
Drömrekryteringen – en socialt kompetent läkare
När AT-läkare rekryteras till svenska sjukhus väger i slutändan social kompetens tyngre än medicinsk. Allmänna egenskaper som engagemang, nyfikenhet och driv är det som efterfrågas. Det visar en ny doktorsavhandling.
Lagt in 1 december 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna pc
Handboken – ett stöd för medicinsk personal
Dagens patienter är medvetna om sina rättigheter vilket ställer högre krav på vårdgivarna. Handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig är ett gott stöd för medicinsk personal som inte kan vara experter i allt. Det menar Linda Almqvist, jurist på Socialstyrelsen.
Lagt in 1 november 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna barn
Samlat grepp för barn- och skolhälsovård
Dokumentationen över barns hälsa behöver utökas så att även den psykosociala hälsan registreras. Det behövs också förnyade nationella riktlinjer för att säkerställa kvaliteten inom barn- och skolhälsovården. Ylva Ståhl, sjuksköterska, forskare och folkhälsovetare arbetar med båda uppgifterna.
Lagt in 1 oktober 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna
Högre kvalitet och roligare jobb
Med validerande samtal lär sig personalen att lyssna, tolka och spegla patienten. Frågetekniken underlättar arbetet och höjer kvaliteten inom vården och omsorgen. Personal som provat säger sig få mer tid.
Lagt in 1 september 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna
Patologin saknar personal
Fler specialiserade läkare inom patologi, biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker. Det behöver Sverige om vården av patienter med cancer och andra svåra sjukdomar ska möta befolkningens förväntningar.
Lagt in 1 augusti 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
EKG
Föreställningar om kön påverkar sjukskrivningar
Traditioner, normer och fördomar styr sjukskrivningsprocesserna så att de ibland blir onödigt kostsamma för både patient och samhälle. För att undvika att omedvetet göra skillnad mellan kvinnor och män kan ”tvärtomfrågan” och ”genushanden” användas.
Lagt in 1 juli 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna
Specifik kompetens ska ge rätt förutsättningar
Personal som arbetar med att ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning ska ha rätt kompetens för att kunna göra insatser av god kvalitet. Så skriver Socialstyrelsen och slår fast att både grundläggande och specifik kompetens behövs för att kunna möta behoven hos personen som ska stödjas.
Lagt in 1 juni 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna äpple
Fler dietister till skåningarna
Andelen skåningar som lider av övervikt är fler än riksgenomsnittet. Nu ska antalet dietister öka med 50 procent inom primärvården i regionen. En efterlängtad satsning, säger chefen för dietistverksamheten i Region Skånes primärvård.
Lagt in 1 maj 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
läkar läkare
Läkarna och New Public Management
New Public Management har förändrat arbetssituationen för läkare inom den offentliga vården. Mer styrning och mindre självständighet är några konsekvenser. Det visar två enkätstudier med samma frågor utförda 1992 och 2010.
Lagt in 1 april 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
kvinna pc desktop
Traineeprogram med flera vinster
Huddinge kommuns traineeprogram för socionomer ger en mjuk övergång från studier till arbetsliv och större trygghet i de myndighetsutövande uppdragen som socialsekreterare utför. Dessutom har kommunens personalomsättning sjunkit.
Lagt in 1 mars 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
sjuksköterskor
Ökad kompetens med kravmärkt yrkesroll
Personal inom äldreomsorg kan med Kravmärkt yrkesroll få sina yrkeskunskaper validerade och sitt utvecklingsbehov identifierat så att rätt kompetensutveckling genomförs. Utgångspunkten är tydliga yrkeskrav förankrade hos alla medarbetare.
Lagt in 1 februari 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
ifrågasatt
Nytt verktyg i företagshälsovården
SKA är namnet på ett nytt screeningverktyg i företagshälsovården. Verktyget kan användas både i förebyggande och rehabiliterande syfte och består bland annat av en frågedel där fokus ligger på vad individen eller gruppen gör, inte tycker eller känner.
Lagt in 1 januari 2012 på Socialt och hälso- och sjukvård
41 till 60 av totalt 78 träffar.

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons: