Tidigare artiklar på Undervisning

manlig lärare
Vad gör en modern lärare?
Skolverket lanserade i september i år informationsinsatsen "För det vidare". Syftet är att locka fler yngre personer att bli lärare. På kampanjens webbplats bloggar lärare om hur det är att undervisa. Här finns också möjlighet för nyfikna att göra en test för att se vilka ämnesområden som kan vara lämpliga att undervisa i.
Lagt in 1 januari 2012 på Undervisning
lärare elever
Kreativitet kräver optimal skolmiljö
Skolarbetet blir både pedagogiskt och kreativt när eleven får möjlighet att använda sin aktiva förmåga. Då skapas den optimala skolmiljön. Det säger Eva Hoff vid Lunds universitet, som forskar kring barns kreativitet.
Lagt in 1 december 2011 på Undervisning
unga
Vilken kompetens söker företagen?
Social och digital kompetens samt baskunskaper efterfrågas av företag i alla storlekar. Efterfrågan på andra kompetenser varierar utifrån företagens storlek. Det visar en undersökning utförd på uppdrag av Lärarnas riksförbund och Svenskt näringsliv.
Lagt in 1 november 2011 på Undervisning
barn
Hjärnan och hjärnforskningen i ett sammanhang
All inlärning handlar om något som händer i hjärnan. Trots detta har neurovetenskapen och pedagogiken svårt för att mötas. I boken ’Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling’ efterlyser författaren fler broar mellan de båda disciplinerna.
Lagt in 1 oktober 2011 på Undervisning
lärare
Lärare lär av egna processer
Sista plats. Det var Ribbaskolans placering bland de tolv andra betygsättande skolorna i Jönköpings kommun läsåret 2009-2010. Efter att ha blivit modellskola där lärarna skaffar sig egen forskande kompetens har samma skola ett läsår senare klättrat upp till tredje plats. Med skolnära forskning säkerställer lärarna skolan som en kunskapsorganisation.
Lagt in 1 september 2011 på Undervisning
talpedagog teacher barn elev
Talpedagog – ett yrke i talets och språkets tjänst
Idag har minst en elev i varje svensk skolklass någon form av tal- eller språksvårighet. Forskning visar på vikten av tidiga insatser. Att förebygga för alla barn och erbjuda hjälp åt elever i riskzonen gynnar den fortsatta utvecklingen. Talpedagogerna har kunskaperna och verktygen.
Lagt in 21 juli 2011 på Undervisning
professor
Varför fler manliga professorer?
Jämställdheten fungerar ännu inte inom universitet och högskolor i Sverige. Fortfarande är det betydligt fler män än kvinnor som får anställning som professorer. Det konstaterar Högskoleverket i en rapport.
Lagt in 20 juni 2011 på Undervisning
skydd säkerhet lärare Foto: www.sakerhetsgymnasiet.se.
Lärare för elever med intresse för skydd och säkerhet
Säkerhetsgymnasiet är en branschägd skola. Undervisningen fokuserar på skydd och säkerhet, service och konflikthantering. Jimmy Jansson är en av arbetslagsledarna.
Lagt in 19 maj 2011 på Undervisning
förskollärare barn tavla
Förskollärare fattas
Efterfrågan på förskollärare stiger i takt med att barnkullarna blir större och pensionsavgångarna ökar. Med ny skollag krävs dessutom behörighet för att bli tillsvidareanställd som förskollärare. Tendenser finns att ingångslönerna stiger för detta kvinnodominerade yrke.
Lagt in 18 april 2011 på Undervisning
teacher teaching
Professionellt relationsarbete kräver medmänsklighet
Det finns ett samband. Lärare som lyckas skapa positiva relationer med sina elever når längre när det gäller undervisningens syften. Att endast lärare med en medfödd personlig egenskap förmår detta är en myt. Istället handlar det om ett bygg- och underhållsarbete som skapar en särskild professionalitet.
Lagt in 17 mars 2011 på Undervisning
principal school
Pedagogiska uppdraget ett bland flera
Rektorernas ledarskap kritiseras i en rapport från Skolinspektionen. På flera grundskolor behöver det pedagogiska ledarskapet bli bättre, skriver man. Sveriges skolledarförbund motsätter sig inte kritiken, men påtalar att rektorer har flera uppdrag på agendan.
Lagt in 16 februari 2011 på Undervisning
math mathematics
Ger matteträning hjärnmuskler?
Trägen träning i matematik kan ge flera plus. Elever som är duktiga i matte är som regel också duktiga i andra ämnen. Det visar en ny avhandling i didaktik.
Lagt in 15 januari 2011 på Undervisning
library
Med öppet sikte mot framtiden
Sandvikens folkbibliotek har fått utmärkelsen som Årets bibliotek 2010. I motiveringen lyfts bibliotekets öppenhet och nyfikenhet fram. Nu funderar bibliotekspersonalen på hur man ska dra nytta av priset för att nå fler biblioteksovana grupper. Ledorden är transparens och öppenhet.
Lagt in 14 december 2010 på Undervisning
creative
Kreativiteten är mobil
De kommer från flera olika delar av världen, forskarna som får ta emot priset ur kungens hand på Nobeldagen den 10 december. Om man ser till födelseorten, vill säga. När de får priset är många av dem medborgare i USA. När forskarna flyttar – frivilligt eller ofrivilligt – tar de med sig sin idérikedom.
Lagt in 13 november 2010 på Undervisning
education
Allting börjar med frågan
Varför ska jag lära mig just detta? Att studenterna har attityd, ställer krav och ifrågasätter är bra och gör att jag tvingas upp på tårna. Så resonerar Andreas Jacobsson vid Malmö högskola, som nyligen belönades med ”Pedagogiska utmärkelsen”.
Lagt in 12 oktober 2010 på Undervisning
energy
Skola satsar på hållbar utveckling
I Helsingborg satsar gymnasieskolan ”Skolstaden” på att bli ett föredöme när det gäller hållbar utveckling. Med fokus på energieffektivisering och med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten kör projektet ”Den hållbara Skolstaden” igång i samband med terminsstarten hösten 2010.
Lagt in 11 september 2010 på Undervisning
e-learning
Full fart framåt för e-utbildning
E-utbildning står för lärande via interaktiva nätbaserade medier. Det är en bransch som har haft en uppåtgående utvecklingskurva under de senaste tio åren och i takt med den snabba it-utvecklingen växer möjligheterna och utmaningarna. Men det krävs mer än senaste tekniken, för att branschen ska fortsätta expandera.
Lagt in 10 augusti 2010 på Undervisning
inventor
Entreprenör – ett yrke för alla tider
Ideell eller kommersiell har ingen betydelse. Men man måste vara resultatinriktad och ha förmågan att kunna realisera sina goda idéer. Och våga göra något som ingen annan tidigare gjort. Samt vara en rejäl organisatör. Då har man goda chanser att bli en framgångsrik entreprenör.
Lagt in 16 juli 2010 på Undervisning
61 till 78 av totalt 78 träffar.
1|2|3|4|Nästa »

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons: