Tidigare artiklar på Undervisning

eleverna tjej pojke man kvinna
Goda exempel från skolans mellanrum
Vad sker mellan lektionerna och var sker det? Två forskare från Högskolan i Gävle ska undersöka skolans arbetsmiljö utanför klassrummet. Syftet är att visa på goda exempel som kan främja bättre utbildningsmiljöer.
Lagt in 1 augusti 2012 på Undervisning
förskolan
Fungerande lokaler för barn och personal
Hur planeras, används och fungerar förskolans lokaler? För den som vill konkretisera läroplanens direktiv om att miljön ska vara ”öppen, innehållsrik och inbjudande” finns goda råd att hämta.
Lagt in 1 juli 2012 på Undervisning
pedagog elever
Lärarna steget före läroplanen
Pedagogerna ligger ofta ligger steget före läroplanen i demokratiuppdraget. Den slutsatsen drar Lars Persson, utvecklingsledare i Lunds kommun, efter att ha skrivit en avhandling om pedagogerna och demokratin.
Lagt in 1 juni 2012 på Undervisning
barn läraren
Mindre buller med funktionsprogram för förskolan
Vad innebär "ändamålsenliga lokaler och utemiljö" när nya förskolor ska byggas eller gamla renoveras? I Umeå samsas flera förvaltningar kring konkreta råd och anvisningar. Forskningsresultat används, bland annat från Bullerprojektet.
Lagt in 1 maj 2012 på Undervisning
skolarbeten laptop
Dela med sig-kulturen synliggör lärararbetet
Skolarbeten publicerade på nätet synliggör också undervisningen och därmed lärararbetet. På så sätt bidrar it i skolan också till skolutvecklingen. Det anser Marie Andersson, mottagare av lärarstipendiet Guldäpplet 2011.
Lagt in 1 april 2012 på Undervisning
undervisning
36 alternativ för undervisning
Nu finns 36 alternativa undervisningsformer vid Göteborgs universitet publicerade i en rapport. Syftet är att öka erfarenhetsutbytet, förmedla inspiration och samla underlag till vidarutveckling av alternativa undervisningsformer.
Lagt in 1 mars 2012 på Undervisning
www internet
Hur granska källan?
Skolverkets tjänst Kolla källan fokuserar på källkritik och säkerhet på nätet. Målgruppen är lärare och bibliotekarier i grundskola och gymnasium, men tjänsten är öppen för alla som är intresserade av källkritik, upphovsrätt och säker internetanvändning.
Lagt in 1 februari 2012 på Undervisning
manlig lärare
Vad gör en modern lärare?
Skolverket lanserade i september i år informationsinsatsen "För det vidare". Syftet är att locka fler yngre personer att bli lärare. På kampanjens webbplats bloggar lärare om hur det är att undervisa. Här finns också möjlighet för nyfikna att göra en test för att se vilka ämnesområden som kan vara lämpliga att undervisa i.
Lagt in 1 januari 2012 på Undervisning
lärare elever
Kreativitet kräver optimal skolmiljö
Skolarbetet blir både pedagogiskt och kreativt när eleven får möjlighet att använda sin aktiva förmåga. Då skapas den optimala skolmiljön. Det säger Eva Hoff vid Lunds universitet, som forskar kring barns kreativitet.
Lagt in 1 december 2011 på Undervisning
unga
Vilken kompetens söker företagen?
Social och digital kompetens samt baskunskaper efterfrågas av företag i alla storlekar. Efterfrågan på andra kompetenser varierar utifrån företagens storlek. Det visar en undersökning utförd på uppdrag av Lärarnas riksförbund och Svenskt näringsliv.
Lagt in 1 november 2011 på Undervisning
barn
Hjärnan och hjärnforskningen i ett sammanhang
All inlärning handlar om något som händer i hjärnan. Trots detta har neurovetenskapen och pedagogiken svårt för att mötas. I boken ’Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling’ efterlyser författaren fler broar mellan de båda disciplinerna.
Lagt in 1 oktober 2011 på Undervisning
lärare
Lärare lär av egna processer
Sista plats. Det var Ribbaskolans placering bland de tolv andra betygsättande skolorna i Jönköpings kommun läsåret 2009-2010. Efter att ha blivit modellskola där lärarna skaffar sig egen forskande kompetens har samma skola ett läsår senare klättrat upp till tredje plats. Med skolnära forskning säkerställer lärarna skolan som en kunskapsorganisation.
Lagt in 1 september 2011 på Undervisning
talpedagog teacher barn elev
Talpedagog – ett yrke i talets och språkets tjänst
Idag har minst en elev i varje svensk skolklass någon form av tal- eller språksvårighet. Forskning visar på vikten av tidiga insatser. Att förebygga för alla barn och erbjuda hjälp åt elever i riskzonen gynnar den fortsatta utvecklingen. Talpedagogerna har kunskaperna och verktygen.
Lagt in 21 juli 2011 på Undervisning
professor
Varför fler manliga professorer?
Jämställdheten fungerar ännu inte inom universitet och högskolor i Sverige. Fortfarande är det betydligt fler män än kvinnor som får anställning som professorer. Det konstaterar Högskoleverket i en rapport.
Lagt in 20 juni 2011 på Undervisning
skydd säkerhet lärare Foto: www.sakerhetsgymnasiet.se.
Lärare för elever med intresse för skydd och säkerhet
Säkerhetsgymnasiet är en branschägd skola. Undervisningen fokuserar på skydd och säkerhet, service och konflikthantering. Jimmy Jansson är en av arbetslagsledarna.
Lagt in 19 maj 2011 på Undervisning
förskollärare barn tavla
Förskollärare fattas
Efterfrågan på förskollärare stiger i takt med att barnkullarna blir större och pensionsavgångarna ökar. Med ny skollag krävs dessutom behörighet för att bli tillsvidareanställd som förskollärare. Tendenser finns att ingångslönerna stiger för detta kvinnodominerade yrke.
Lagt in 18 april 2011 på Undervisning
teacher teaching
Professionellt relationsarbete kräver medmänsklighet
Det finns ett samband. Lärare som lyckas skapa positiva relationer med sina elever når längre när det gäller undervisningens syften. Att endast lärare med en medfödd personlig egenskap förmår detta är en myt. Istället handlar det om ett bygg- och underhållsarbete som skapar en särskild professionalitet.
Lagt in 17 mars 2011 på Undervisning
principal school
Pedagogiska uppdraget ett bland flera
Rektorernas ledarskap kritiseras i en rapport från Skolinspektionen. På flera grundskolor behöver det pedagogiska ledarskapet bli bättre, skriver man. Sveriges skolledarförbund motsätter sig inte kritiken, men påtalar att rektorer har flera uppdrag på agendan.
Lagt in 16 februari 2011 på Undervisning
math mathematics
Ger matteträning hjärnmuskler?
Trägen träning i matematik kan ge flera plus. Elever som är duktiga i matte är som regel också duktiga i andra ämnen. Det visar en ny avhandling i didaktik.
Lagt in 15 januari 2011 på Undervisning
library
Med öppet sikte mot framtiden
Sandvikens folkbibliotek har fått utmärkelsen som Årets bibliotek 2010. I motiveringen lyfts bibliotekets öppenhet och nyfikenhet fram. Nu funderar bibliotekspersonalen på hur man ska dra nytta av priset för att nå fler biblioteksovana grupper. Ledorden är transparens och öppenhet.
Lagt in 14 december 2010 på Undervisning
61 till 80 av totalt 85 träffar.

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.