Tidigare artiklar på Undervisning

barn
Tidig satsning minskar negativ snöbollseffekt
Glöm inte förskolan. Det är kognitionsvetenskapsprofessorns uppmaning när det ska satsas på matematik. Där kan digitala lärspel både stimulera och identifiera barn som behöver särskild hjälp med matematiska uppgifter. Ju tidigare desto bättre hävdar hon.
Lagt in 1 september 2013 på Undervisning
kvinna man elev laptop
Samverkansforum för it i undervisningen
Två dagar före midsommar enades it- och energiminister Anna-Karin Hatt och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att främja digitalisering och digital samverkan. Satsningen innebär bland annat att etablera ett samverkansforum för skola och it.
Lagt in 1 augusti 2013 på Undervisning
kvinna
Tid och lust för lärande
Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt. Däremot behövs tid för att dela kunskaper och erfarenheter samt tid för att reflektera. Ett genuint intresse för både naturvetenskap och hur situationer skapas som stimulerar det lustfyllda lärandet i klassrummet driver nyblivna professorn Pernilla Nilsson vid Halmstad högskola.
Lagt in 1 juli 2013 på Undervisning
flicka kvinna barn
Läsokunnigheten utmanas
Läskunnigheten i betydelsen att kunna tillgodogöra sig innehållet i en text minskar bland svenska skolelever. En expertgrupp inom EU varnar för kris när det gäller läskunnigheten både bland barn och vuxna i de europeiska länderna och talar om en paradox. Nu tas olika initiativ för att såväl inventera läsokunnigheten som att stimulera till läsning.
Lagt in 1 juni 2013 på Undervisning
barn
Språket och språket i förskolan
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det säger skollagen. Idag har vart femte barn i förskolan annat modersmål än svenskan. Hur kan förskolan hantera denna språkrikedom?
Lagt in 1 maj 2013 på Undervisning
kvinna
Konfliktlösning kräver vilja
En bok om ledarskapets betydelse och en metod i fem steg är senaste tillskottet när det gäller att hantera konflikter i skolan. Metoden är användbar endast om viljan hos de inblandade att lösa den direkta konflikten finns hävdar författarna.
Lagt in 1 april 2013 på Undervisning
flicka pojka
Facebook på förskolan
En förskola i Karlshamn har skapat en egen Facebookgrupp. Dokumentationen av det dagliga arbetet ger inblick i förskolans läroplan. Samtidigt synliggörs personalens kompetens. Det övergripande syftet är att göra föräldrarna mer delaktiga.
Lagt in 1 mars 2013 på Undervisning
man kvinna
Reklam eller fakta?
Reklam eller tillförlitlig fakta? Ett kritiskt förhållningssätt är en viktig del av skolans undervisning – inte minst i ämnet ekonomi. Är informationen enbart baserad på fakta eller finns det även värderingar i materialet?
Lagt in 1 februari 2013 på Undervisning
elever
Gympan roligare med dataspel
Med datorspel och andra digitala verktyg har han ökat elevernas intresse för hälsa och idrott. Det gav honom själv titeln Sveriges mest innovativa lärare 2012. Daniel Johansson, har fått mycket uppmärksamhet för sitt sätt att använda digitala verktyg på lektionerna.
Lagt in 1 januari 2013 på Undervisning
kvinna man elever
Skolans möjligheter
Framgångsrik skolutveckling hänger ihop med utbildningsvetenskap och utbildningspolitik. Med Essunga kommun som exempel visar två forskare i en ny bok hur pedagogiskt utvecklingsarbete kan bedrivas. Den svenska skolan möjligheter står i blickpunkten.
Lagt in 1 december 2012 på Undervisning
kvinna barn
Intensivträning ger bättre resultat
Lärare, specialpedagoger och speciallärare visar stort intresse för ny studie om intensivträning vid läs- och skrivsvårigheter och vänder sig nu till forskaren som genomfört studienför att få veta hur de ska gå tillväga för att tillgodogöra sig resultaten av forskningen.
Lagt in 1 november 2012 på Undervisning
Lärar elever
Lärarna sätter lektionerna under lupp
Hög ämneskompetens hos läraren räcker inte för att eleverna ska få ut det mesta av lektionerna. Förmågan att undervisa är minst lika viktig. Nu arbetar tre lärare i Halmstad tillsammans med en forskare fram den ”optimala lektionen” genom en learning study.
Lagt in 1 oktober 2012 på Undervisning
Peter Dennis Karlsson
I dansen vågar även den som är blyg
Dansväskan går på två hjul och har ett blandat innehåll. När den rullar in på förskolor och skolor i Göteborgs kommun har pedagogerna varit på workshop med dansläraren. Med dansen får elever och lärare utforska nya sidor hos sig själva och hos varandra.
Lagt in 1 september 2012 på Undervisning
eleverna tjej pojke man kvinna
Goda exempel från skolans mellanrum
Vad sker mellan lektionerna och var sker det? Två forskare från Högskolan i Gävle ska undersöka skolans arbetsmiljö utanför klassrummet. Syftet är att visa på goda exempel som kan främja bättre utbildningsmiljöer.
Lagt in 1 augusti 2012 på Undervisning
förskolan
Fungerande lokaler för barn och personal
Hur planeras, används och fungerar förskolans lokaler? För den som vill konkretisera läroplanens direktiv om att miljön ska vara ”öppen, innehållsrik och inbjudande” finns goda råd att hämta.
Lagt in 1 juli 2012 på Undervisning
pedagog elever
Lärarna steget före läroplanen
Pedagogerna ligger ofta ligger steget före läroplanen i demokratiuppdraget. Den slutsatsen drar Lars Persson, utvecklingsledare i Lunds kommun, efter att ha skrivit en avhandling om pedagogerna och demokratin.
Lagt in 1 juni 2012 på Undervisning
barn läraren
Mindre buller med funktionsprogram för förskolan
Vad innebär "ändamålsenliga lokaler och utemiljö" när nya förskolor ska byggas eller gamla renoveras? I Umeå samsas flera förvaltningar kring konkreta råd och anvisningar. Forskningsresultat används, bland annat från Bullerprojektet.
Lagt in 1 maj 2012 på Undervisning
skolarbeten laptop
Dela med sig-kulturen synliggör lärararbetet
Skolarbeten publicerade på nätet synliggör också undervisningen och därmed lärararbetet. På så sätt bidrar it i skolan också till skolutvecklingen. Det anser Marie Andersson, mottagare av lärarstipendiet Guldäpplet 2011.
Lagt in 1 april 2012 på Undervisning
undervisning
36 alternativ för undervisning
Nu finns 36 alternativa undervisningsformer vid Göteborgs universitet publicerade i en rapport. Syftet är att öka erfarenhetsutbytet, förmedla inspiration och samla underlag till vidarutveckling av alternativa undervisningsformer.
Lagt in 1 mars 2012 på Undervisning
www internet
Hur granska källan?
Skolverkets tjänst Kolla källan fokuserar på källkritik och säkerhet på nätet. Målgruppen är lärare och bibliotekarier i grundskola och gymnasium, men tjänsten är öppen för alla som är intresserade av källkritik, upphovsrätt och säker internetanvändning.
Lagt in 1 februari 2012 på Undervisning
41 till 60 av totalt 78 träffar.

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons: