Tidigare artiklar på Undervisning

man
Vilken är din lärstil?
Att lärandet går trögt behöver inte bero på eleven. Det kan istället vara att endast en lärstil används i den pedagogiska situationen. Vilken är då elevens lärstil? Och vilken lärstil har du som undervisare? En nyligen framtagen app kan ge svaren.
Lagt in 1 april 2014 på Undervisning
kvinna man
Från komvuxelev till vuxenutbildningschef
Det är funktionen – inte titeln – som är det viktigaste för Borås nya vuxenutbildningschef. Genom att organisera, representera och kvalitetssäkra vill han verka för att varje elev blir anställningsbar. Ledordet är samordning.
Lagt in 1 mars 2014 på Undervisning
man
Lärandet mer än det mätbara
Senaste Pisa-undersökningen väckte reaktioner och skapade debatt i Sverige när den presenterades i slutet av förra året. Framförallt för att undersökningen visade att svenska elever presterar allt sämre, men också för att den enbart redovisar mätbara resultat.
Lagt in 1 februari 2014 på Undervisning
kvinna man
Flippat klassrum ger aktiva elever
Först läxa. Sedan undervisning. Alla elever får via nätbaserade medier en första genomgång av det som man ska arbeta med under kommande lektion. Fördelarna är många, anser läraren som flippar klassrummet och som Jobbsafari har talat med.
Lagt in 1 januari 2014 på Undervisning
barn hund
Lära med hund
Hundar från Habiliteringshundcentrum ökar den lustfyllda inlärningen i undervisningen för autistiska elever. Med hundar som pedagogiska verktyg tränar eleverna samtidigt skolämnen och sinnesintryck. Jobbsafari har talat med de två grundarna av centrat.
Lagt in 1 december 2013 på Undervisning
kvinna tablet
Mobilitet på bibliotek
Ska biblioteksbesökaren komma till informationsdisken för att få hjälp eller ska bibliotekarien komma till besökaren någonstans ute i biblioteket? På tre olika bibliotek har man testat hur surfplattan kan användas i undervisningen. Jobbsafari har läst rapporten som redovisar projektet.
Lagt in 1 november 2013 på Undervisning
man gruva
Från klassrum till gruva
I Nacka kommun har Atlas Copco genomfört ett samarbetsprojekt tillsammans med åttondeklassare. Syftet var att höja intresset för teknikämnen bland högstadieeleverna genom att kombinera teori och praktik. Jobbsafari har läst artikeln som beskriver projektet och vilka resultaten blev.
Lagt in 1 oktober 2013 på Undervisning
barn
Tidig satsning minskar negativ snöbollseffekt
Glöm inte förskolan. Det är kognitionsvetenskapsprofessorns uppmaning när det ska satsas på matematik. Där kan digitala lärspel både stimulera och identifiera barn som behöver särskild hjälp med matematiska uppgifter. Ju tidigare desto bättre hävdar hon.
Lagt in 1 september 2013 på Undervisning
kvinna man elev laptop
Samverkansforum för it i undervisningen
Två dagar före midsommar enades it- och energiminister Anna-Karin Hatt och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att främja digitalisering och digital samverkan. Satsningen innebär bland annat att etablera ett samverkansforum för skola och it.
Lagt in 1 augusti 2013 på Undervisning
kvinna
Tid och lust för lärande
Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt. Däremot behövs tid för att dela kunskaper och erfarenheter samt tid för att reflektera. Ett genuint intresse för både naturvetenskap och hur situationer skapas som stimulerar det lustfyllda lärandet i klassrummet driver nyblivna professorn Pernilla Nilsson vid Halmstad högskola.
Lagt in 1 juli 2013 på Undervisning
flicka kvinna barn
Läsokunnigheten utmanas
Läskunnigheten i betydelsen att kunna tillgodogöra sig innehållet i en text minskar bland svenska skolelever. En expertgrupp inom EU varnar för kris när det gäller läskunnigheten både bland barn och vuxna i de europeiska länderna och talar om en paradox. Nu tas olika initiativ för att såväl inventera läsokunnigheten som att stimulera till läsning.
Lagt in 1 juni 2013 på Undervisning
barn
Språket och språket i förskolan
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det säger skollagen. Idag har vart femte barn i förskolan annat modersmål än svenskan. Hur kan förskolan hantera denna språkrikedom?
Lagt in 1 maj 2013 på Undervisning
kvinna
Konfliktlösning kräver vilja
En bok om ledarskapets betydelse och en metod i fem steg är senaste tillskottet när det gäller att hantera konflikter i skolan. Metoden är användbar endast om viljan hos de inblandade att lösa den direkta konflikten finns hävdar författarna.
Lagt in 1 april 2013 på Undervisning
flicka pojka
Facebook på förskolan
En förskola i Karlshamn har skapat en egen Facebookgrupp. Dokumentationen av det dagliga arbetet ger inblick i förskolans läroplan. Samtidigt synliggörs personalens kompetens. Det övergripande syftet är att göra föräldrarna mer delaktiga.
Lagt in 1 mars 2013 på Undervisning
man kvinna
Reklam eller fakta?
Reklam eller tillförlitlig fakta? Ett kritiskt förhållningssätt är en viktig del av skolans undervisning – inte minst i ämnet ekonomi. Är informationen enbart baserad på fakta eller finns det även värderingar i materialet?
Lagt in 1 februari 2013 på Undervisning
elever
Gympan roligare med dataspel
Med datorspel och andra digitala verktyg har han ökat elevernas intresse för hälsa och idrott. Det gav honom själv titeln Sveriges mest innovativa lärare 2012. Daniel Johansson, har fått mycket uppmärksamhet för sitt sätt att använda digitala verktyg på lektionerna.
Lagt in 1 januari 2013 på Undervisning
kvinna man elever
Skolans möjligheter
Framgångsrik skolutveckling hänger ihop med utbildningsvetenskap och utbildningspolitik. Med Essunga kommun som exempel visar två forskare i en ny bok hur pedagogiskt utvecklingsarbete kan bedrivas. Den svenska skolan möjligheter står i blickpunkten.
Lagt in 1 december 2012 på Undervisning
kvinna barn
Intensivträning ger bättre resultat
Lärare, specialpedagoger och speciallärare visar stort intresse för ny studie om intensivträning vid läs- och skrivsvårigheter och vänder sig nu till forskaren som genomfört studienför att få veta hur de ska gå tillväga för att tillgodogöra sig resultaten av forskningen.
Lagt in 1 november 2012 på Undervisning
Lärar elever
Lärarna sätter lektionerna under lupp
Hög ämneskompetens hos läraren räcker inte för att eleverna ska få ut det mesta av lektionerna. Förmågan att undervisa är minst lika viktig. Nu arbetar tre lärare i Halmstad tillsammans med en forskare fram den ”optimala lektionen” genom en learning study.
Lagt in 1 oktober 2012 på Undervisning
Peter Dennis Karlsson
I dansen vågar även den som är blyg
Dansväskan går på två hjul och har ett blandat innehåll. När den rullar in på förskolor och skolor i Göteborgs kommun har pedagogerna varit på workshop med dansläraren. Med dansen får elever och lärare utforska nya sidor hos sig själva och hos varandra.
Lagt in 1 september 2012 på Undervisning
41 till 60 av totalt 85 träffar.

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.