Tidigare artiklar på Chefsjobb och personal

man kvinna
Friskare och effektivare
Intensivt samarbete och hälsa hänger ihop. När dessa perspektiv samarbetar blir arbetet effektivare och medarbetarna friskare. Teorin som hävdar detta är baserad på vetenskaplig forskning. Den kallas för samarbetshälsa.
Lagt in 1 december 2012 på Chefsjobb och personal
man
En gång chef – alltid chef?
Antalet chefer som gärna vill ha en paus från chefsjobbet ökar. Det visar en undersökning som cheforganisationen Ledarna gjort. Skillnaden mellan privat och offentlig sektor är näst intill obefintlig, medan den är stor mellan olika branscher.
Lagt in 1 november 2012 på Chefsjobb och personal
man kvinna
På andra sidan bordet
Först lärare, sedan huvudskyddsombud och därefter rektor. Att byta sida och stanna kvar på samma skola innebär att bli chef över sina tidigare kollegor. För Håkan Wegestål, komvuxrektor i Malmö sedan ett år tillbaka är smekmånaden snart över.
Lagt in 1 oktober 2012 på Chefsjobb och personal
man kvinna
Rättvis rekrytering möjlig
Varför fick du inte det där jobbet du sökte? Visst var du lika kvalificerad som de andra? Eller? Frågan behöver inte gnaga längre. Nu finns en ny ISO-standard för hur jobbrekrytering ska gå till. Varför någon väljs till en tjänst ska bli tydligt för båda parter.
Lagt in 1 september 2012 på Chefsjobb och personal
motivation
Som man frågar får man svar – motivationsundersökningarnas fallgropar
Definitionen på motivation varierar. I teorierna, i vardagsspråket och i motivationsundersökningarna. Analyssvaren kan därför bli svårtolkade. Motivationsforskare visar i nyutkommen bok hur fallgropar kan undvikas.
Lagt in 1 augusti 2012 på Chefsjobb och personal
man kvinna
Ut ur bekvämlighetszonen
Våga lämna den egna bekvämlighetszonen när du rekryterar. Koppla ihop rekryteringen med verksamhetens mål och sluta leta efter en kopia av dig själv eller av föregångaren. Råden kommer från Ulla Svensson, journalist och projektledare vid Sveriges Radio och med lång erfarenhet av att rekrytera ny personal till public service-företaget.
Lagt in 1 juli 2012 på Chefsjobb och personal
man
Förutsättningarna för att kunna vara en bra chef
Forskningen sätter ofta fokus på ”Hur ska en bra chef vara?” I forskningsprojektet CHEFiOS är den övergripande frågeställningen istället: ”Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra chef i?”
Lagt in 1 juni 2012 på Chefsjobb och personal
social network online
Interaktion eller megafon?
Hur använder cheferna de sociala medierna? Som megafon för envägskommunikation eller som ny plattform för möten med medarbetarna? Strategin bör ligga klar innan de nya kanalerna tas i bruk är rådet från forskaren som undersöker ledarskap och retorik genom social media.
Lagt in 1 maj 2012 på Chefsjobb och personal
ledarskap ledar man kvinna
Vad unga medarbetare vill ha
och vad chefen tror att de vill ha, skiljer sig åt. Det visar undersökningen ”Konsten att leda unga – om ungas och chefers syn på framgångsrikt ledarskap”.
Lagt in 1 april 2012 på Chefsjobb och personal
man
Chefen i spetsen för friskvård
Satsningarna på friskvård har ökat de senaste fem åren. Detta enligt Hälsobarometern 2011, en undersökning som bland annat visar på ett positivt samband mellan friskvård och sjukfrånvaro och att chefer gärna motionerar flera gånger i veckan.
Lagt in 1 mars 2012 på Chefsjobb och personal
anställningsintervjun man kvinna
Systematik och metodik för anställningsintervjun
Anställningsintervjun är oftast det första mötet med en person som vill bli anställd. Den är också en viktig del i den informations- och marknadsföringsstrategi som verksamheten arbetar med. I en ny handbok ger Åsa-Mia Fellinger förslag på systematik och metodik som professionaliserar anställningsintervjun.
Lagt in 1 februari 2012 på Chefsjobb och personal
röd tråd
Som en röd tråd
När Veronica Lejsved korades till årets HR-chef löd motiveringen: ”För att hon verkar i ett företag som växer snabbt och har anställt många nya unga chefer. Hon ger cheferna tydlighet kring HR-processerna med hjälp av en enkel verktygslåda.” Jobbsafari har talat med Veronica Lejsved.
Lagt in 1 januari 2012 på Chefsjobb och personal
kvinna hand tavla
Från målsättning till mätbara resultat
Managementkonsultföretaget Drive Management har i en undersökning satt fokus på vilka effekter som några av Sveriges största företag uppnår med målstyrningsverktyget performance management. Resultatet visar att mätbara effekter är sällsynta trots stark tilltro till verktyget.
Lagt in 1 december 2011 på Chefsjobb och personal
medarbetare PC mann kvinna bärbar dator
Rätt kompetens efterfrågad
Medarbetare har ofta fel eller föråldrad kompetens i förhållande till vad som efterfrågas. Det är vad fackförbundet Unionen kommit fram till i ’Mer utveckling till fler – en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet’. Nu undersöker fack och arbetsgivare tillsammans hur en kompetensutvecklingsmodell kan se ut.
Lagt in 1 november 2011 på Chefsjobb och personal
mann kvinna bärbar dator
Ny teknik kan ge blandat resultat
Nya informationssystem på arbetsplatsen kan upplevas både positivt och negativt. När de dagliga rutinerna förändras uppkommer förskjutning av makt- och statusrelationer och ett tekniskt spel uppstår. Det visar en ny avhandling i arbetsvetenskap.
Lagt in 1 oktober 2011 på Chefsjobb och personal
Struktur Svenska Kontor AB arbetsplats
Resultatorienterade arbetsmiljöförbättringar
Flytta arbetsplatsen eller stanna kvar och förbättra funktionerna i de existerande lokalerna. Struktur hjälper verksamheter att skapa arbetsplatseffektiviseringar och stärka varumärket oavsett vilket valet blir. Tjänsterna blir mer och mer eftertraktade. Nu söker man ny personal.
Lagt in 1 september 2011 på Chefsjobb och personal
ledarskap chef personal
Chefens ansvar för friskare personal
Var ligger chefens fokus när hälsan hos medarbetarna ska stärkas? Katrin Skagert, personalvetare och utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg, har i sin doktorsavhandling undersökt föreställningar, förutsättningar och strategier hos chefer inom vård- och servicesektorn i samband med hälsofrämjande insatser.
Lagt in 21 juli 2011 på Chefsjobb och personal
scout ledarskap Foto: www.scout.se - Kaspra Burns och Patrik Hedljung
Värderingar som medvetet val
Fem år efter att kung Carl XVI Gustav inspirerade Scouterna till att vidareutbilda unga ledare inom ideella verksamheter går årets Ledarskapsutvecklingspris till de två projektledare som ansvarar för Värdebaserat Ledarskap. Målet med utbildningen är möten och medvetenhet om värderingar och val.
Lagt in 20 juni 2011 på Chefsjobb och personal
ledare anställdas roller ansvar
Roller, ansvar och befogenheter
Vilka befogenheter har cheferna och medarbetarna? Vad bidrar var och en med i verksamheten? Hur välkänd är ansvarsfördelningen? Johan Bertlett har tagit fram en modell där rollfördelningarna synliggörs.
Lagt in 19 maj 2011 på Chefsjobb och personal
känsla ledarskap ledare
Med både känsla och förnuft
Vad är svårast att hantera i chefsrollen? Känslor, skulle nog en del personer i ledande befattning svara. Tre författare med olika erfarenheter av ledarskap har skrivit en bok som handlar om den känslomässiga utmaningen i att vara chef. Jobbsafari har läst.
Lagt in 18 april 2011 på Chefsjobb och personal
61 till 80 av totalt 90 träffar.

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons: