Tidigare artiklar på Ingenjör och teknik

blixtlås
Vilda idéer skapar nya jobb
Blixtlåset uppfanns av svensken Gideon Sundbäck. Blixtlåset är också namnet på Svenska Gymnasiemästerskapet för uppfinnare. I år vann ett finurligt kastrullinlägg som förhindrar vidbränd mat.
Lagt in 1 augusti 2012 på Ingenjör och teknik
våg boj
Världens största vågkraftspark byggs på Västkusten
Världen största vågkraftspark ska byggas. Energibolaget Fortum ska distribuera elen medan företaget Seabased ska stå för produktion och drift. Förutom att det ska produceras förnyelsebar el, skapas det också nya jobb. Dessutom finns förhoppningen att djurlivet i och kring parken ska utvecklas.
Lagt in 1 juli 2012 på Ingenjör och teknik
vindkraftverk
Hållbar energi skapar jobb
Göteborgs högsta byggnadsverk når 145 meter upp i luften och producerar förnyelsebar energi. Det har skapats genom ett samarbete mellan flera olika aktörer och är medelpunkten för ett forskningscentrum. Ny kunskap om vindkraftverk ska öka möjligheterna till fler arbetstillfällen.
Lagt in 1 juni 2012 på Ingenjör och teknik
robot
Växande marknad för servicerobotar
Robotindustrin är på frammarsch i Sverige. Inte minst inom hälsosektorn där den personliga serviceroboten kan få genomslag hos den växande gruppen äldre. Antalet företag som satsar på hjälpredorna ökar.
Lagt in 1 maj 2012 på Ingenjör och teknik
händer läraren
Forskning och undervisning
Teknikutbildningarna ligger under snittet när det kommer till andelen undervisning av aktiva och meriterade forskare. Det visar en undersökning från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins projekt Agenda för forskning. Samtidigt efterlyser projektet fler faktorer än forskningsaktivitet som avgörande för utbildningens kvalitet.
Lagt in 1 april 2012 på Ingenjör och teknik
Sigma Kudos
Nödvändig teknisk information behöver förbättras
Vad är trenden när det gäller teknisk information och vilka är branschens behov? Sigma Kudos har genomfört den första trendstudien för att finna svaren på dessa frågor. Studiens målgrupp var beslutsfattare och producenter av teknisk information.
Lagt in 1 mars 2012 på Ingenjör och teknik
föräldra barn
Föräldraledighet lika med kompetensutveckling
Rapporten ”Kids och karriär 2011” visar att högskoleutbildade ingenjörer upplever att föräldraledigheten bidrar till positiv utveckling i arbetet. Tålamodet stärks liksom uthålligheten, ledarvanan, simultankapaciteten och helhetssynen, var några av kommentarerna från ingenjörsmammorna och -papporna.
Lagt in 1 februari 2012 på Ingenjör och teknik
Anna Pernestål Saab
Teknik och tillväxt stärks av kvinnor
Årets teknikkvinna 2011 blev Anna Pernestål. Priset är instiftat av Saab och är endast en av flera satsningar som företaget gör för att attrahera fler kvinnor till företaget. Ett led i att skapa bättre förutsättningar för företagets utveckling och att öka lönsamheten.
Lagt in 1 januari 2012 på Ingenjör och teknik
Kungliga tekniska högskolan, KTH
Medicinska utvecklingen kräver fler tekniker
Den medicinska och biomedicinska teknikutvecklingen sker i hög hastighet. Därmed ökar ingenjörernas och de tekniska doktorernas roll inom sjukvården. Nu har Kungliga tekniska högskolan slutit avtal med Stockholms läns landsting för att stärka samverkan mellan teknik och sjukvård.
Lagt in 1 december 2011 på Ingenjör och teknik
vindkraftspark personal
Havsbaserade vindkraftverk kräver lagarbetare
ABB har fått sin största order på kraftöverföringsteknik någonsin. Det handlar om att leverera vindkraftsgenererad el till mer än 1,5 miljoner hushåll. Ordern är värd 6,3 miljard kronor och kräver flera nyanställningar.
Lagt in 1 november 2011 på Ingenjör och teknik
ingenjör
Fortsatt god arbetsmarknad för ingenjörer
Ingenjörer av alla de slag har goda möjligheter på arbetsmarknaden. Det finns dock regionala skillnader för vissa ingenjörsyrken. Det visar en kartläggning gjord av Ingenjörsamfundet våren 2011.
Lagt in 1 oktober 2011 på Ingenjör och teknik
STS
Tvärvetenskaplig utbildning möter arbetslivet
När den tvärvetenskapliga civilingenjörsutbildningen ’System i teknik och samhälle’ skapades var det arbetsgivarnas önskemål om en bredare utbildning som fick styra. Fokus ligger på samspelet mellan teknik och teknikutveckling å ena sidan och samhällsvetenskap och humaniora med kultur, miljö och ekonomi å andra sidan. Yrkeslivsanknytningen förstärks i takt med att alumnerna blir fler.
Lagt in 1 september 2011 på Ingenjör och teknik
Skoghalls bruk
Mångmiljonsatsning i pappersregionen
Stora Enso investerar 850 miljoner kronor i Skoghalls bruk i Värmland. Satsningen säkrar brukets överlevnad, garanterar arbetstillfällen och skapar jobb åt flera leverantörer i The Paper Province.
Lagt in 21 juli 2011 på Ingenjör och teknik
Cecilia Hertz rymd oljerigg oljeplattform
En navelsträng mellan rymdsektorn och det svenska näringslivet
Umbilical Design är ett svenskt företag som satsar på att koppla ihop rymdteknik med vardagsprodukter. Företaget jobbar i nätverk med blandade kompetenser. Syftet är att kommersialisera konkreta idéer till tjänster och produkter som bidrar till en hållbar värld.
Lagt in 20 juni 2011 på Ingenjör och teknik
biologer kemister toxikologer
Giftfri vardagsmiljö kräver extra resurser
Kemikalieinspektionen har på regeringens uppdrag tagit fram ”Handlingsplan för en giftfri vardag”. Myndighetens ansvarsområde har dessutom utökats efter att den nya miljötillsynsförordningen trädde i kraft 1 mars 2011. Nyrekryteringar är på gång.
Lagt in 19 maj 2011 på Ingenjör och teknik
grön stadsarkitekt
Arkitekt analyserar för tätare och grönare stad
Hur gör man en växande stad till en attraktiv stad? Alexander Ståhle är landskapsarkitekt och stadsbyggnadsforskare. Som konsult bidrar han med analyser och verktyg till staden som går från stor till större.
Lagt in 18 april 2011 på Ingenjör och teknik
energy sector industry
EU-miljoner ger nya jobb inom energisektorn
InnoEnergy är en europeisk storsatsning inom hållbar energi. Sverige får en sjättedel av de sex miljarder kronor som satsas på innovation och nya företag. Syftet är att skapa klimatvänliga energisystem.
Lagt in 17 mars 2011 på Ingenjör och teknik
project construction
Med erfarenhet av stora projekt
Nya Karolinska Solna öppnar år 2016. Ett år senare ska det vara ett universitetssjukhus med utrymme också för forskning och utbildning. Utöver vad dessa tre funktioner kräver, ska huset även vara miljöcertifierat. Projektering och byggnation utförs av Skanska Health care. Den tekniska personalen ska ha erfarenhet av stora projekt.
Lagt in 16 februari 2011 på Ingenjör och teknik
geologist geologists
Brett fält för geologer
Kunskaper om jordens klimat, processer och resurser är väsentliga i flera sammanhang. Arbetsmarknaden är därför bred för geologer. Julia Cederberg valde ämnet utifrån sitt intresse för naturkrafterna.
Lagt in 15 januari 2011 på Ingenjör och teknik
noise workplace
Vacker ljuddämpning
När Hörselskadades förbund, HRF, under år 2010 och 2011 kör en kampanj med namnet ”Befria samtalet” är syftet att sprida kunskap om hur bra ljudmiljöer kan förbättra kommunikation, arbetsprestation och hälsa. En bra ljudmiljö kan också vara vacker. Helena Magnusson på Dekorativ Akustik AB arbetar med det som hon kallar ”kunskap om vacker ljuddämpning”.
Lagt in 14 december 2010 på Ingenjör och teknik
61 till 80 av totalt 86 träffar.

Se artiklar i kanalerna

Se också de aktuella artiklarna

Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.