Vinnare eller förlorare på att plugga vidare?Lönestatistiken visar att det för många akademiker hade varit lönsammare att börja jobba direkt efter gymnasiet istället för att studera vidare.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Även om man i första hand ska utgå från sina intressen när man väljer yrke är givetvis den framtida löneutvecklingen också en viktig faktor. De flesta av oss tänker nog främst på vad som ligger i lönekuvertet när vi bedömer hur pass välavlönade vi är. Men det kan ge en ganska skev bild.

För att verkligen kunna avgöra hur pass bra ens lön är bör man utgå från sin förväntade livslön, inte minst du som valt att studera på universitet eller högskola. Förutom avsaknad av lön under studieåren – bortsett från de extrainkomster du eventuellt lyckas skrapa ihop vid sidan av tentorna – innebär pluggandet också framtida kostnader för studielånen.

Livslönen påverkas även av andra faktorer – givetvis hur många år du kommer att arbeta och ditt eventuella pensionssparande, men också av sådant som du själv inte kan påverka, till exempel skatter, lönebildning och arbetstillfällen.

En undersökning från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) avseende livslönen för olika grupper med universitets- och högskoleutbildning visar att det för drygt 40 % av de undersökta utbildningarna lönar sig sämre att plugga vidare jämfört med om man istället nöjt sig med att slutföra gymnasiet.

Faktum är att Sverige är ett av de länder i världen där det ekonomiska utfallet av att plugga på högskola och universitet är som lägst. Dessutom har situationen ytterligare försämrats om vi ser några år tillbaka i tiden.

Enligt Sacos undersökning – som omfattar 37 utbildningar och löneuppgifter från cirka 775 000 personer – tjänar en akademiker i genomsnitt drygt 19 miljoner kronor under sitt liv, jämfört med 14 miljoner för den som endast har gymnasieutbildning.

Skillnaderna mellan olika grupper är dock stora. Jurister, ekonomer och civilingenjörer är exempel på vinnare när det gäller livslönen. Allra bäst går det för den som valt att utbilda sig till läkare med en genomsnittlig livslön på 22,7 miljoner, vilket betyder att utbildningen är intjänad vid 31 års ålder.

För till exempel låg- och mellanstadielärare handlar det däremot om en förlust på över 1 miljon kronor jämfört med om de inte har pluggat vidare. Andra grupper med motsvarande negativ löneutveckling är socionomer och arbetsterapeuter.

Som om det inte var nog visar Sacos undersökning även på könsmässiga skillnader. Livslönen för kvinnliga akademiker efter skatt är i genomsnitt 2,6 miljoner kronor lägre än för manliga akademiker.

Publicerad 2017-07-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons: