Vinnare eller förlorare på att plugga vidare?Lönestatistiken visar att det för många akademiker hade varit lönsammare att börja jobba direkt efter gymnasiet istället för att studera vidare.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Även om man i första hand ska utgå från sina intressen när man väljer yrke är givetvis den framtida löneutvecklingen också en viktig faktor. De flesta av oss tänker nog främst på vad som ligger i lönekuvertet när vi bedömer hur pass välavlönade vi är. Men det kan ge en ganska skev bild.

För att verkligen kunna avgöra hur pass bra ens lön är bör man utgå från sin förväntade livslön, inte minst du som valt att studera på universitet eller högskola. Förutom avsaknad av lön under studieåren – bortsett från de extrainkomster du eventuellt lyckas skrapa ihop vid sidan av tentorna – innebär pluggandet också framtida kostnader för studielånen.

Livslönen påverkas även av andra faktorer – givetvis hur många år du kommer att arbeta och ditt eventuella pensionssparande, men också av sådant som du själv inte kan påverka, till exempel skatter, lönebildning och arbetstillfällen.

En undersökning från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) avseende livslönen för olika grupper med universitets- och högskoleutbildning visar att det för drygt 40 % av de undersökta utbildningarna lönar sig sämre att plugga vidare jämfört med om man istället nöjt sig med att slutföra gymnasiet.

Faktum är att Sverige är ett av de länder i världen där det ekonomiska utfallet av att plugga på högskola och universitet är som lägst. Dessutom har situationen ytterligare försämrats om vi ser några år tillbaka i tiden.

Enligt Sacos undersökning – som omfattar 37 utbildningar och löneuppgifter från cirka 775 000 personer – tjänar en akademiker i genomsnitt drygt 19 miljoner kronor under sitt liv, jämfört med 14 miljoner för den som endast har gymnasieutbildning.

Skillnaderna mellan olika grupper är dock stora. Jurister, ekonomer och civilingenjörer är exempel på vinnare när det gäller livslönen. Allra bäst går det för den som valt att utbilda sig till läkare med en genomsnittlig livslön på 22,7 miljoner, vilket betyder att utbildningen är intjänad vid 31 års ålder.

För till exempel låg- och mellanstadielärare handlar det däremot om en förlust på över 1 miljon kronor jämfört med om de inte har pluggat vidare. Andra grupper med motsvarande negativ löneutveckling är socionomer och arbetsterapeuter.

Som om det inte var nog visar Sacos undersökning även på könsmässiga skillnader. Livslönen för kvinnliga akademiker efter skatt är i genomsnitt 2,6 miljoner kronor lägre än för manliga akademiker.

Publicerad 2016-11-28


Så skriver du ditt CV

Så skriver du ditt CV

Vid många ansökningar är det inte alltid rekryteraren hinner läsa det personliga brevet, det kan då vara bra med en kort inledande text om …

Lagt in 9 maj 2019 på Startsida
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Ny geofunktion förbättrar din jobbsökning
Ny geofunktion förbättrar din jobbsökning
Kanske funderar du över var du helst vill arbeta – det gör de allra flesta när de söker nytt jobb. Därför har vi gjort det enklare för dig att söka arbete inom ett specifikt område – vanligtvis inom en viss radie runt din bostad – med vår nya funktion områdessökning.
Lagt in 1 september 2018 på Startsida
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.