Vidga dina vyer


mann pc

Av: Kaare Danielsen, Jobindex

Detta råd är nog det knep som kan hjälpa flest människor att hitta ett jobb. Många är för begränsade i sitt jobbsökande. Det säger sig självt att ju fler jobb du söker, desto större chans har du att få ett jobb. Naturligtvis ska du försöka få ditt drömjobb, men du bör också vara lite flexibel och öppen när det gäller vad ditt drömjobb kan gå ut på.

Var flexibel
Flexibilitet är ofta nyckeln till att få ett jobb. Vi har ibland personer som kommer till Jobindex för att få råd om hur de ska söka jobb. I de flesta fall är det till detta vi använder i stort sett hela vår tid. Det är här vi gör störst nytta. Inom loppet av en timme kan vi vanligtvis fem- till tiodubbla antalet företag som personen i fråga kan söka jobb hos. Hur gör vi det? Låt oss ta ett exempel.

Ett exempel
En dag hade vi besök av en försäljare som hade sålt kampanjer för en tv-station, bl.a. till oss. Denna person sökte nu jobb och ville gärna få ett jobb på en av de andra TV-stationerna. Problemet var förstås att det bara finns cirka fem kommersiella TV-stationer i Danmark och det är uppenbart att man börjar med att kontakta dem. Men om du ska skaffa dig ett nytt jobb räcker det inte med att söka på fem olika arbetsplatser. Man måste vidga sina vyer och inse att det finns många andra jobb som kan vara spännande.

  1. Utifrån det inledande samtalet enades vi om att man också kan sälja andra typer av reklamkampanjer, att det är möjligt att hitta ett liknande jobb på en dagstidning, ett magasin, en radiokanal, eller en webbsida på internet och fortfarande ha nytta av sin kunskap om försäljning av reklam.
  2. Därefter föreslog vi att vederbörande skulle gå över till rådgivarsidan eller kundsidan, dvs. söka jobb på en mediebyrå eller en reklambyrå eller på ett stort företag som köper tv-kampanjer.
  3. Efter en halvtimmes samtal får vi reda på att försäljarens kompetens och intresse egentligen var försäljning och marknadsföring till konsumenter, och inte nödvändigtvis försäljning av reklam. I verkligheten skulle denna person kunna arbeta på vilket företag som helst som marknadsför och säljer till konsumenter.
  4. Längre fram i samtalet var personen i fråga tvungen att erkänna att det inte är någon större skillnad på att sälja marknadsföring till konsumenter eller till företag. Försäljaren kunde alltså lika gärna arbeta på ett företag som säljer och marknadsför varor till andra företag. Hårt pressad blev denna person också tvungen att erkänna att det egentligen inte finns någon bra anledning till att man inte kan vara glad och nöjd med ett jobb där man säljer värmepumpar till andra företag.
  5. Slutligen kunde försäljaren ha övervägt ett radikalt karriärbyte till ett helt annat jobb eller en helt annan bransch. Men det blev inte aktuellt i det här fallet.

Från att endast vilja söka jobb hos de fem kommersiella tv-stationerna i Danmark fick vi på en timmes tid denna person att vidga vyerna så att det fanns cirka 5 000 företag som vederbörande kunde söka jobb hos, och det förbättrar utan tvekan möjligheten att få ett jobb betydligt. Försäljaren fick då också snabbt jobb hos ett annat medieföretag – alltså den första möjligheten vi målade upp.

I de flesta fall när vi har ett rådgörande samtal med någon lyckas vi fem- till tiodubbla antalet jobb som personen i fråga kan söka. Det enklaste är vanligtvis att hitta ett jobb där du kan använda några av dina kompetenser från ditt tidigare jobb och kombinera dem med nya. Om du har arbetat hos en leverantör kan du t.ex. få jobb hos en kund eller omvänt. På det sättet lär du dig också något nytt. Det är i stort sett ingen som gör samma sak hela livet och det är sunt att prova något nytt ibland.

Utvidga din egen horisont
Vi har dessvärre inte tid att bjuda in alla till samtal, så prova om du själv kan tänka lite kreativt och fem- till tiodubbla antalet företag där du kan söka jobb.

  1. Alltför många söker bara jobb med samma jobbtitel som de hade där de jobbade tidigare. Istället för att fokusera på ett visst arbete eller ett visst företag bör du koncentrera dig på vad du vill arbeta med, och vara flexibel när det gäller inom vilka företag du kan tänka dig att få arbete med de kunskaper du har. Det finns cirka 50 000 företag med över 10 anställda i Danmark. De flesta av dem är helt okända och får inte så många ansökningar. Som övning nummer ett ska du glömma din gamla jobbtitel. Skriv istället en lista över alla ansvarsområden du har haft under dina tidigare jobb, som du är bra på och tycker är intressanta att jobba med. Skriv sedan en lista över alla befattningar som innebär att du kan få arbeta med dessa områden.
  2. Andra stirrar sig blinda på att få jobb på ett stort, prestigefyllt företag. Det är fel. Det är inte nödvändigtvis de stora välrenommerade företagen som är mest spännande, men det är de som får ta emot flest antal ansökningar. Om du drömmer om att arbeta i läkemedelsbranschen, är det t.ex. jättebra att få ett jobb hos Novo. Men det finns 50 andra danska läkemedels- och bioteknikföretag som är lika spännande och som får mycket färre ansökningar. Om du gärna vill ha en internationell karriär är det bra om du riktar in dig på A.P Møller. Men det finns hundratals andra företag som också är mycket internationella. Som övning nummer två ska du skriva namnet på de företag du helst vill arbeta för. Sedan söker du på internet och gör en lista över alla företag du kan hitta som är i samma bransch eller i besläktade branscher, eller är leverantörer, kunder eller rådgivare till dessa branscher.
  3. Slutligen är det många som fokuserar för mycket på lönen och tjänstebilen. Det är naturligtvis bra med en hög lön. Men det är inte pengarna som avgör om du har ett jobb som du trivs med. Ju högre status du har haft desto färre positioner finns det på samma nivå. Om du har haft en framträdande position kanske nästa jobb måste bli på en lägre nivå inom samma bransch. Det gäller särskilt om du är lite äldre. Om du har varit chef för 30 personer på ett stort företag kan det mycket väl bli så att du på ditt nästa jobb blir chef för tre personer på ett litet företag. Det kan vara lika intressant och spännande. Som övning nummer tre ska du överväga vad det egentligen är som betyder mest för dig: Pengarna eller att ha ett jobb som du tycker är spännande. Ta sedan reda på hur långt du är beredd att gå ned i lön och hur långt du kan tänka dig att åka varje dag för att få ett spännande jobb.

När du är färdig med dessa tre övningar bör du ha minst 5-10 gånger fler företag och jobbmöjligheter att söka. Nästa fråga är naturligtvis hur du söker. Här kan du läsa och dra nytta av våra tidigare små knep om spontana ansökningar och om att använda telefonen.

Vi har tillsammans med Torben Lausten gett ut ett häfte som utöver goda tips för hur du söker jobb också handlar om att ta reda på vad du vill, och vad du har för kunskaper. Häftet heter ”Jobjagt og karriereskift” och kostar 69 dkr. Du kan köpa det i vår bokshop eller hos danska posten.
Läs häftet "Jobjagt og karriereskift"

Lycka till med ditt jobbsökande!

Med vänlig hälsning, Kaare Danielsen

Publicerad 2011-08-15


Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.