Varför är så många besvikna på sitt arbete?


Varför är så många besvikna på sitt arbete?

För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Flera undersökningar visar att en betydande andel av de anställda – i vissa studier över 60 procent – inte känner sig engagerade i arbetet. Ställer man samma fråga till personer som just börjat ett nytt jobb brukar de flesta tvärtom vara glada och ivriga att ta sig an sina nya uppgifter.

Vad är det då som bryter ner det inledande engagemanget och succesivt förvandlar jobbet till en prövning?

Enligt professor Francesca Gino upplever nyanställda ofta en press att anpassa sig till företagskulturen och andra underliggande normer. Och för att anpassa sig är det många som, medvetet eller omedvetet, uttrycker känslor och åsikter eller håller med om idéer som tycks vara populära, även om de innerst inne tycker något helt annat, allt för att framstå som lojala ”lagspelare”.

I det korta perspektivet kan det givetvis kännas rimligt att göra allt för att smälta in i den nya miljön. Francesca Ginos forskning visar dock att följden av att trycka ner sin individualitet på sikt kan skapa oro, som i sin tur gör att man tappar både entusiasm och engagemang.

Det här drabbar inte bara den enskilde arbetstagaren utan även arbetsgivaren. Oengagerad personal upplever mer tristess och stress, vilket kan leda till utbrändhet och därmed ökad personalomsättning. På så sätt försämras även arbetsprestationerna med fallande produktivitet, innovationsgrad och kreativitet som följd. Och det påverkar i sista hand lönsamheten.

De studier som Francesca Gino genomfört runt om i världen visar att de flesta arbetsgivare hävdar att de har som mål att locka till sig engagerad personal för att föra in nya perspektiv och ”nytt blod” i verksamheten. Men i många fall är det dålig överensstämmelse med vad man säger och hur man faktiskt agerar.

I själva verket oroar sig chefer på olika nivå för att kvalitet, produktivitet och andra interna mål ska drabbas negativt om personalen kan uttrycka sig fritt eller ges utrymme att på egen hand fatta beslut. Man är helt enkelt rädd för att personalen prioriterar sina egna behov framför företagets.

Men enligt Francesca Gino är det precis tvärtom. Får vi möjlighet att vara oss själva, istället för att anpassa sig och ställa om när man kommer till jobbet på morgonen, frigörs det bästa hos varje individ. Konstruktiv avvikelse, om man så vill.

Men det är inte detsamma som att sänka förväntningarna, ta bort regler och låta den som har lust komma i pyjamas till kontoret på morgonen. De mest framgångsrika företagen har, enligt Francesca Ginos studier, hittat en balans mellan frihet och struktur samtidigt som cheferna tydligt har definierat vad som är rätt att justera och vad som inte är det.

Här är några tips som kan vara en hjälp på vägen:

  • Anställ inte personal enbart utifrån specifika kunskaper utan även avseende attityd och personliga egenskaper.
  • Be alla anställda att identifiera sina styrkor och bestäm sedan gemensamt hur man bäst kan utnyttja dem.
  • Uppmuntra konstruktiv debatt, men också okonventionellt beteende som går emot personalens förväntningar.
  • Skapa en atmosfär av samarbete, inte konkurrens.
  • Ge de anställda utrymme att lösa problem och visa sina personligheter.
Publicerad 2017-09-16


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Unga kvinnor stressar mest
Nästan fyra av tio kvinnor upp till 34 år upplever negativ stress på jobbet, medan män i samma ålder är de som är minst stressade av alla grupper.
Lagt in 17 juli 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.