Varför är så många besvikna på sitt arbete?


Varför är så många besvikna på sitt arbete?

För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Flera undersökningar visar att en betydande andel av de anställda – i vissa studier över 60 procent – inte känner sig engagerade i arbetet. Ställer man samma fråga till personer som just börjat ett nytt jobb brukar de flesta tvärtom vara glada och ivriga att ta sig an sina nya uppgifter.

Vad är det då som bryter ner det inledande engagemanget och succesivt förvandlar jobbet till en prövning?

Enligt professor Francesca Gino upplever nyanställda ofta en press att anpassa sig till företagskulturen och andra underliggande normer. Och för att anpassa sig är det många som, medvetet eller omedvetet, uttrycker känslor och åsikter eller håller med om idéer som tycks vara populära, även om de innerst inne tycker något helt annat, allt för att framstå som lojala ”lagspelare”.

I det korta perspektivet kan det givetvis kännas rimligt att göra allt för att smälta in i den nya miljön. Francesca Ginos forskning visar dock att följden av att trycka ner sin individualitet på sikt kan skapa oro, som i sin tur gör att man tappar både entusiasm och engagemang.

Det här drabbar inte bara den enskilde arbetstagaren utan även arbetsgivaren. Oengagerad personal upplever mer tristess och stress, vilket kan leda till utbrändhet och därmed ökad personalomsättning. På så sätt försämras även arbetsprestationerna med fallande produktivitet, innovationsgrad och kreativitet som följd. Och det påverkar i sista hand lönsamheten.

De studier som Francesca Gino genomfört runt om i världen visar att de flesta arbetsgivare hävdar att de har som mål att locka till sig engagerad personal för att föra in nya perspektiv och ”nytt blod” i verksamheten. Men i många fall är det dålig överensstämmelse med vad man säger och hur man faktiskt agerar.

I själva verket oroar sig chefer på olika nivå för att kvalitet, produktivitet och andra interna mål ska drabbas negativt om personalen kan uttrycka sig fritt eller ges utrymme att på egen hand fatta beslut. Man är helt enkelt rädd för att personalen prioriterar sina egna behov framför företagets.

Men enligt Francesca Gino är det precis tvärtom. Får vi möjlighet att vara oss själva, istället för att anpassa sig och ställa om när man kommer till jobbet på morgonen, frigörs det bästa hos varje individ. Konstruktiv avvikelse, om man så vill.

Men det är inte detsamma som att sänka förväntningarna, ta bort regler och låta den som har lust komma i pyjamas till kontoret på morgonen. De mest framgångsrika företagen har, enligt Francesca Ginos studier, hittat en balans mellan frihet och struktur samtidigt som cheferna tydligt har definierat vad som är rätt att justera och vad som inte är det.

Här är några tips som kan vara en hjälp på vägen:

  • Anställ inte personal enbart utifrån specifika kunskaper utan även avseende attityd och personliga egenskaper.
  • Be alla anställda att identifiera sina styrkor och bestäm sedan gemensamt hur man bäst kan utnyttja dem.
  • Uppmuntra konstruktiv debatt, men också okonventionellt beteende som går emot personalens förväntningar.
  • Skapa en atmosfär av samarbete, inte konkurrens.
  • Ge de anställda utrymme att lösa problem och visa sina personligheter.
Publicerad 2017-01-10


Så skriver du ditt CV

Så skriver du ditt CV

Vid många ansökningar är det inte alltid rekryteraren hinner läsa det personliga brevet, det kan då vara bra med en kort inledande text om …

Lagt in 9 maj 2019 på Startsida
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Ny geofunktion förbättrar din jobbsökning
Ny geofunktion förbättrar din jobbsökning
Kanske funderar du över var du helst vill arbeta – det gör de allra flesta när de söker nytt jobb. Därför har vi gjort det enklare för dig att söka arbete inom ett specifikt område – vanligtvis inom en viss radie runt din bostad – med vår nya funktion områdessökning.
Lagt in 1 september 2018 på Startsida
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.