Vad är innovation?


Innovation

Av Fayme Alm

Vad tänker du på när du hör ordet innovation? Får du några associationer? I så fall: Tänker du på produkter eller tänker du på tjänster? Uppfinningar, kanske? Tror du att innovation leder till färre jobb eller till bättre jobb? Är du, kanske rent utav, ganska blank inför ordet? Då är du inte ensam.

Det är många som känner igen ordet innovation, men flera som inte kan säga vad det står för. Söker du på ordet på Nationalencyklopedins webbplats, ne.se, får du följande förklaring till innovation: ”Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där”.

Söker du på svenska Wikipedia står det:
”Ordet innovation kommer från latinets innovare, vilket betyder förnyelse. En innovation behöver bara vara en teoretisk tanke som har dokumenterats eller någonting som har utvecklats för eget bruk. En innovation är resultatet (produkten) av en innovationsprocess, men behöver inte vara en vara, ett föremål man kan ta på. En innovation kan lika gärna vara en tjänst, en ny filosofi eller ett nytt sätt att göra någonting.”

Från ord till handling
Ganska mycket kan räknas som innovation, eller hur? Någon som funderat vidare på ordets innebörd är IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin, som för övrigt är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi, grundad 1919. Där menar man att med innovation omsätts kunskap till nya värden och tycker att det är dags att gå från ord till handling. Förra året startade man därför, tillsammans med berörda myndigheter och organisationer, projektet ”Innovation för tillväxt”.

Syftet är att få ett gynnsammare innovationsklimat i Sverige och att få fler företag att växa genom att utveckla såväl produkter som tjänster och organisationer. Såväl i privat som i offentlig verksamhet. Målgruppen är beslutsfattare, opinionsbildare och politiker med ansvar för företagande, forskning och innovation.

Frågor söker svar
”Innovation för tillväxt” ställer frågor som Hur får vi fler innovationer? Hur omsätter man forskningsresultat till produkter? Vad krävs för att få små- och medelstora företag att växa? Projektet kommer inte att göra egna stora utredningar för att finna svaren. I stället ska man använda sig av rapporter som Globaliseringsrådet, Tillväxtverket, Vinnova och andra gjort och lägga fokus på dialog och aktiviteter.

Gärna innovation, men vad är det?
I sitt arbete har ”Innovation för tillväxt” velat klarlägga svenska folkets kunskap och attityd kring innovation. Därför gav man i januari 2010 Sifo i uppdrag att undersöka detta. Resultatet från undersökningen visar att attityden till innovation är mycket positiv, men att kunskapen om begreppet är bristfällig. Det görs bara begränsade kopplingar mellan innovation och fler jobb. Detta trots att man vetenskapligt kunnat bevisa att innovation beräknas utgöra upp till 80 procent av tillväxten i ett samhälle. Det var framför allt kvinnor som inte kunde associera begreppet innovation till något särskilt.

Läs mer om Innovation för tillväxt här: http://innovationfortillvaxt.se/om-projektet/.

Läs mer om undersökningen här: Svenska folkets kunskap och attityd kring innovation http://www.iva.se/PageFiles/11732/SIFO_mars_2010.pdf.

Publicerad 2010-06-22


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.