Transportera mera


pilot

Av Hedengren Media

I ett modernt samhälle måste varor och människor kunna transporteras snabbt, effektivt och miljöanpassat dygnet runt. Det finns en rad olika yrken att välja mellan i transportsektorn. Här är några exempel:

Transportplanerare

För att ett företags transporter ska fungera ekonomiskt och effektivt behövs personer som planerar och organiserar transporterna. Utmaningen är att leverera i rätt tid, till rätt plats och med rätt fordon.
I planerarens uppgifter ingår att utreda olika transportalternativ och samordna tidsplaner för lastning och lossning. Datorn är ett viktigt hjälpmedel i arbetet och dessutom krävs hyfsade språkkunskaper eftersom många transporter rör sig över nationsgränserna. Lämplig utbildning finns inom Yrkeshögskolan.

Fartygsbefäl

Fartygsbefäl, eller sjökapten, har ansvar för besättning, last och passagerare på ett fartyg. Kaptenen är arbetsledare och ser till att fartyget förs fram och navigeras på ett säkert sätt. I ansvaret ingår att fartyget är sjövärdigt och att lastningen sker på ett säkert sätt. Som sjökapten kan man söka arbete över hela världen.

Det finns en speciell utbildning – Sjökaptensprogrammet – för den som siktar på att bli fartygsbefäl. Den ges på Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Arbetsförmedlingen räknar med hård konkurrens om jobben för fartygsbefäl det närmaste året. Möjligheterna till jobb ökar om man inriktar sig på den internationella arbetsmarknaden.

Lagerchef

De flesta varor lagras och lastas om under sin väg från tillverkaren till kunden. Den som är arbetsledare och ansvarig på lagret kallas lagerchef, ibland logistikchef. Jobbet innebär att ansvara för lagerhanteringen och se till att varor transporteras problemfritt till och från lagret. I detta ingår även att planera kostnader och tidsåtgång.

Flera av gymnasiets program kan vara lämpliga som bakgrund, till exempel Handels- och administrationsprogrammet. Eftergymnasiala utbildningar inom transportledning och logistik finns inom både Yrkeshögskolan och den vanliga högskolan. Det finns jobb att söka men det är också väldigt många som konkurrerar om de lediga platserna.

Hamnarbetare

Hamnarbetare lastar och lossar gods – ofta med hjälp av truckar, kranar och andra maskiner – samt dirigerar passagerare. Säkerhet och precision är grundläggande krav även när det är tidspressat. Det är till exempel viktigt att upptäcka om det uppstått skador eftersom det kan vara stora värden som transporteras. Vanligt B-körkort är ofta ett krav för anställning. För att få köra truck eller kran måste man även ha förarutbildning och tillstånd från arbetsgivaren. Det vanliga är att utbildning för hamnens maskiner sker på arbetsplatsen.

Pilot

En trafikflygare – pilot – genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag. Arbetet är ansvarsfullt och passar den som är tekniskt intresserad, har god fysik och som inte har något emot oregelbundna arbetstider.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Styrmans uppgift är att backa upp kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Utbildning av trafikflygare kommer fortsättningsvis att ske inom Yrkeshögskolan. Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, även utomlands. Prognosen tyder på hård konkurrens om jobben för piloter det närmaste året.

Flygledare

Flygledarens uppgift är att leda flygplanen genom luftrummet och se till att flygtrafiken fungerar säkert och smidigt. Som flygledare håller man kontakt med piloterna och ger dem instruktioner och tillstånd för start och landning. Kommunikationen sker via radio och arbetsspråket är engelska. Numera utbildas flygledare genom det treåriga kandidatprogrammet Flygtrafik och logistik vid Linköpings universitet. Den som är intresserad gör först en ansökan hos Luftfartsverket. Idag är konkurrensen hård men på fem-tio års sikt bedöms jobbmöjligheterna bli bättre.

Lokförare

Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt och i rätt hastighet. Säkerhetstänkandet är en viktig del av jobbet, oavsett om man kör passagerare eller gods. Man arbetar ensam i loket men har kontakt med trafikledningen via radio. Utbildning ges genom kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå, så kallad KY-utbildning. Den anordnas på flera platser i landet och motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En tredjedel av utbildningstiden består av körning i olika perioder ute på järnvägsföretagen. Lokförare har goda möjligheter till arbete det närmaste året och även åren därefter.

Källa: Arbetsförmedlingen

Publicerad 2015-07-01


Senaste artiklarna

Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 juli på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.