Ta vara på nej-sägarna


Ta vara på nej-sägarna

I nästan alla arbetsgrupper finns någon person som irriterar de övriga medarbetarna. Jobbigt förstås, men de oppositionella kollegerna kan i själva verket vara nyckeln till bättre arbetsresultat.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Motsättningar brukar inte kopplas samman med framgång och ökad produktivitet i arbetslivet. De flesta uppfattar snarare invändningar och olika uppfattningar som jobbiga, i vissa fall som direkt kritik av ens egna åsikter.

Säkert har du upplevt hur en person som ifrågasätter den allmänna uppfattningen i teamet behandlas med tystnad eller till och med aggressivt. Det är som om de övriga i gruppen helst vill att den ”besvärliga” kollegan ska försvinna.

Bakom den reaktionen döljer sig flera orsaker. Många upplever att den som opponerar sig mot gruppen bromsar och försenar arbetet – ”det funkar ju redan så bra” – eller att man helt enkelt tycker att det är obehagligt med konflikter. Invändningar kan också tolkas som bristande enighet i gruppen.

Men forskningen pekar i en annan riktning. Det visar sig nämligen att den som vågar ifrågasätta och kritisera ofta har en viktig roll när gruppen ska ta ställning till olika idéer och fatta beslut.

Det här är något som managementkonsulten Jennifer Porter har funderat en hel del kring. Så här skriver hon i en artikel i Harvard Business Review:

”Trots de första reaktionerna av motvilja, obehag, irritation och motstånd mot nej-sägare vet framgångsrika ledare att oenighet och olika synpunkter är nödvändiga för bra beslut och produktiva team. När du kan skilja beteende från person, förstå och hantera dina egna reaktioner samt vidta tydliga åtgärder för att uppmuntra och belöna invändningar kommer du att kunna bygga starkare team och driva din verksamhet mer effektivt.”

För att nå dithän menar Jennifer Porter att man bör följa de här råden:

Se till att ifrågasättandet blir en del av verksamheten
Inför varje större beslut ska teamet överväga skäl som talar emot den rådande uppfattningen. Det normaliserar motståndet och hjälpa gruppen att se det som en självklar och viktig del av beslutsfattandet.

Ta inte instinktivt avstånd från den som tycker annorlunda
Även om du är säker på att din ursprungliga synpunkt är rätt är det viktigt att lyssna på, överväga och utvärdera de motsatta idéerna och låta dig påverkas av dem.

Demonisera inte motståndare
Uppmärksamma dina reaktioner på motsatta åsikter och försök att se värdet i dem innan du agerar. Den som säger emot har nästan aldrig dåliga avsikter utan försöker göra något som han eller hon tror är bra för teamet.

Ge feedback
Tala om för dem som har invändningar att du ser värdet i deras olika perspektiv och uppskattar deras bidrag.

Var transparent om dina reaktioner
Dela med dig till teamet om du känner dig frustrerad och irriterad eller om du tar något personligen. Beskriv även hur du trots detta är beredd att se värdet i kritiken.

Motstånd är inte detsamma som brist på enighet och sammanhållning
Se motstånd och ifrågasättande som ett tecken på att teamet fungerar bra. I de mest effektiva och framgångsrika arbetsgrupperna förekommer både konflikter och oenighet.

Respektera den som bjuder motstånd
Kolleger som vågar säga emot och ifrågasätta hjälper teamet att bli bättre, även om de ibland kan vara obekväma och jobbiga.

Publicerad 2016-08-01


Senaste artiklarna

5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Vem sa att 90-talister är självupptagna latmaskar?
Sex av tio i åldern 23-29 år vill ha ökat ansvar på sin arbetsplats. Det är dessutom väsentligt fler unga som strävar mot att få en chefsposition jämfört med de som är tio år äldre.
Lagt in 1 februari på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
När studenterna får välja
Kampen om de unga talangerna blir allt hårdare – och det är de stora, välkända namnen som ligger i topp när studenterna själva får välja var de helst vill jobba.
Lagt in 1 januari på Chefsjobb och personal
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.