Ta vara på nej-sägarna


Ta vara på nej-sägarna

I nästan alla arbetsgrupper finns någon person som irriterar de övriga medarbetarna. Jobbigt förstås, men de oppositionella kollegerna kan i själva verket vara nyckeln till bättre arbetsresultat.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Motsättningar brukar inte kopplas samman med framgång och ökad produktivitet i arbetslivet. De flesta uppfattar snarare invändningar och olika uppfattningar som jobbiga, i vissa fall som direkt kritik av ens egna åsikter.

Säkert har du upplevt hur en person som ifrågasätter den allmänna uppfattningen i teamet behandlas med tystnad eller till och med aggressivt. Det är som om de övriga i gruppen helst vill att den ”besvärliga” kollegan ska försvinna.

Bakom den reaktionen döljer sig flera orsaker. Många upplever att den som opponerar sig mot gruppen bromsar och försenar arbetet – ”det funkar ju redan så bra” – eller att man helt enkelt tycker att det är obehagligt med konflikter. Invändningar kan också tolkas som bristande enighet i gruppen.

Men forskningen pekar i en annan riktning. Det visar sig nämligen att den som vågar ifrågasätta och kritisera ofta har en viktig roll när gruppen ska ta ställning till olika idéer och fatta beslut.

Det här är något som managementkonsulten Jennifer Porter har funderat en hel del kring. Så här skriver hon i en artikel i Harvard Business Review:

”Trots de första reaktionerna av motvilja, obehag, irritation och motstånd mot nej-sägare vet framgångsrika ledare att oenighet och olika synpunkter är nödvändiga för bra beslut och produktiva team. När du kan skilja beteende från person, förstå och hantera dina egna reaktioner samt vidta tydliga åtgärder för att uppmuntra och belöna invändningar kommer du att kunna bygga starkare team och driva din verksamhet mer effektivt.”

För att nå dithän menar Jennifer Porter att man bör följa de här råden:

Se till att ifrågasättandet blir en del av verksamheten
Inför varje större beslut ska teamet överväga skäl som talar emot den rådande uppfattningen. Det normaliserar motståndet och hjälpa gruppen att se det som en självklar och viktig del av beslutsfattandet.

Ta inte instinktivt avstånd från den som tycker annorlunda
Även om du är säker på att din ursprungliga synpunkt är rätt är det viktigt att lyssna på, överväga och utvärdera de motsatta idéerna och låta dig påverkas av dem.

Demonisera inte motståndare
Uppmärksamma dina reaktioner på motsatta åsikter och försök att se värdet i dem innan du agerar. Den som säger emot har nästan aldrig dåliga avsikter utan försöker göra något som han eller hon tror är bra för teamet.

Ge feedback
Tala om för dem som har invändningar att du ser värdet i deras olika perspektiv och uppskattar deras bidrag.

Var transparent om dina reaktioner
Dela med dig till teamet om du känner dig frustrerad och irriterad eller om du tar något personligen. Beskriv även hur du trots detta är beredd att se värdet i kritiken.

Motstånd är inte detsamma som brist på enighet och sammanhållning
Se motstånd och ifrågasättande som ett tecken på att teamet fungerar bra. I de mest effektiva och framgångsrika arbetsgrupperna förekommer både konflikter och oenighet.

Respektera den som bjuder motstånd
Kolleger som vågar säga emot och ifrågasätta hjälper teamet att bli bättre, även om de ibland kan vara obekväma och jobbiga.

Publicerad 2016-08-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.