Ta vara på nej-sägarna


Ta vara på nej-sägarna

I nästan alla arbetsgrupper finns någon person som irriterar de övriga medarbetarna. Jobbigt förstås, men de oppositionella kollegerna kan i själva verket vara nyckeln till bättre arbetsresultat.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Motsättningar brukar inte kopplas samman med framgång och ökad produktivitet i arbetslivet. De flesta uppfattar snarare invändningar och olika uppfattningar som jobbiga, i vissa fall som direkt kritik av ens egna åsikter.

Säkert har du upplevt hur en person som ifrågasätter den allmänna uppfattningen i teamet behandlas med tystnad eller till och med aggressivt. Det är som om de övriga i gruppen helst vill att den ”besvärliga” kollegan ska försvinna.

Bakom den reaktionen döljer sig flera orsaker. Många upplever att den som opponerar sig mot gruppen bromsar och försenar arbetet – ”det funkar ju redan så bra” – eller att man helt enkelt tycker att det är obehagligt med konflikter. Invändningar kan också tolkas som bristande enighet i gruppen.

Men forskningen pekar i en annan riktning. Det visar sig nämligen att den som vågar ifrågasätta och kritisera ofta har en viktig roll när gruppen ska ta ställning till olika idéer och fatta beslut.

Det här är något som managementkonsulten Jennifer Porter har funderat en hel del kring. Så här skriver hon i en artikel i Harvard Business Review:

”Trots de första reaktionerna av motvilja, obehag, irritation och motstånd mot nej-sägare vet framgångsrika ledare att oenighet och olika synpunkter är nödvändiga för bra beslut och produktiva team. När du kan skilja beteende från person, förstå och hantera dina egna reaktioner samt vidta tydliga åtgärder för att uppmuntra och belöna invändningar kommer du att kunna bygga starkare team och driva din verksamhet mer effektivt.”

För att nå dithän menar Jennifer Porter att man bör följa de här råden:

Se till att ifrågasättandet blir en del av verksamheten
Inför varje större beslut ska teamet överväga skäl som talar emot den rådande uppfattningen. Det normaliserar motståndet och hjälpa gruppen att se det som en självklar och viktig del av beslutsfattandet.

Ta inte instinktivt avstånd från den som tycker annorlunda
Även om du är säker på att din ursprungliga synpunkt är rätt är det viktigt att lyssna på, överväga och utvärdera de motsatta idéerna och låta dig påverkas av dem.

Demonisera inte motståndare
Uppmärksamma dina reaktioner på motsatta åsikter och försök att se värdet i dem innan du agerar. Den som säger emot har nästan aldrig dåliga avsikter utan försöker göra något som han eller hon tror är bra för teamet.

Ge feedback
Tala om för dem som har invändningar att du ser värdet i deras olika perspektiv och uppskattar deras bidrag.

Var transparent om dina reaktioner
Dela med dig till teamet om du känner dig frustrerad och irriterad eller om du tar något personligen. Beskriv även hur du trots detta är beredd att se värdet i kritiken.

Motstånd är inte detsamma som brist på enighet och sammanhållning
Se motstånd och ifrågasättande som ett tecken på att teamet fungerar bra. I de mest effektiva och framgångsrika arbetsgrupperna förekommer både konflikter och oenighet.

Respektera den som bjuder motstånd
Kolleger som vågar säga emot och ifrågasätta hjälper teamet att bli bättre, även om de ibland kan vara obekväma och jobbiga.

Publicerad 2016-06-22


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.