Sätt igång talangjakten


man

Av Fayme Alm, FayMedia – Kommunikation tvärs över Öresund

Man är inte en talang. Man har talang. Som chef kan du börja med att utveckla dina egna talanger och fortsätta med att hjälpa dina medarbetare att utveckla sina för att förstärka hela personalens kompetens. Jobbsafari har talat med karriärrådgivaren som i sin senaste bok beskriver hur man hittar sitt eget och andras framgångsmönster.

Många människor har fel fokus och tittar på sina svagheter i stället för på sina styrkor. De missar därför att utveckla det som de har talang för. Det är en förlust både för individen och för arbetsplatsen.

Mellan fyra och sex talanger hos varje person

Slutsatsen är Charlotte Hågårds. Hon har arbetat som karriärrådgivare under 25 år och har mött tusentals personer som inte är medvetna om att de bär på flera talanger. Till Jobbsafari säger hon:

”Arbetsgivare borde sluta prata om jakten på de så kallade talangerna, för talang är inget som man är utan något som man har. Alla människor har mellan fyra och sex talanger, som när de samverkar blir personens framgångsmönster. Får de hjälp med att utveckla dem, kommer det hela arbetsplatsen till godo.”

Charlotte Hågård gav i höstas ut ”Alla har talang! Hitta och utveckla din och andras potential”.

Att sköta sitt jobb på bästa sätt

Inspiration till boken fick hon när hon hörde talas om piloten som den 15 januari 2009, efter att flygplanet han flög drabbats av motorproblem, lyckades med prestationen att landa i Hudsonfloden i New York utan att en enda av de ombordvarande skadades.

”Pilotens kommentar efter landningen var att han bara skötte sig jobb och att han hade tränat på situationer som denna i hela sitt liv. Det väckte min nyfikenhet. Vad är det som gör att vi kan utföra extraordinära prestationer?”

Svaret på frågan är enligt Charlotte Hågård motivation, passion, hårt arbete och ett tänkesätt som är konstruktivt för de mål som man vill nå. Ett svar som hon kom fram till efter att bland annat ha studerat vad flera forskare och författare skrivit om talang.

Definiera och inventera

Alla verksamheter har något att vinna på att utveckla medarbetarnas talanger, det är Charlotte Hågård övertygad om. Vill man starta processen är steg ett att börja med att definiera vad den egna verksamheten anser vara talang. Därefter kan man inventera den talangreserv som finns på arbetsplatsen:

”Många medarbetarsamtal går ut på att snacka om vad medarbetaren inte är bra på i stället för att diskutera hur man kan utveckla det som man är bra på. Det är mycket bättre att man jobbar på att förstärka styrkorna hos medarbetaren, det som man tycker om att göra och är duktig på. Det är ju där som man har förmågan att lyckas och bli framgångsrik, det blir man inte på sina svagheter.”

Talang föder talang

För att lyckas med att finna och utveckla medarbetarnas talanger krävs det att chefen känner till sina egna styrkor och vet hur de kan utvecklas. Först då kan ringarna börja spridas på vattnet.

”Människor vill ha bra självinsikt. Får medarbetarna hjälp av chefen med att jobba strukturerat med sin egen talanginventering ökar tillfredsställelsen och chefen blir en omtyckt chef. Idag är det alltför många verksamheter som lägger mer energi på att attrahera ny personal istället för att utveckla den egna personalen talanger. Därmed blir uttrycket ’Personalen är vår viktigaste resurs’ mer luft än innehåll. Det är hög tid att börja jobba med talangerna hos de redan anställda”, säger Charlotte Hågård till Jobbsafari.

Hur man går till väga finns det förutom övningsuppgifter också många exempel och tips på i boken.

LYSSNA PÅ PILOTEN NÄR HAN BERÄTTAR OM HUR HAN SKÖTTE SITT JOBB

Publicerad 2013-11-28


Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.