Så mycket tjänar chefen


Så mycket tjänar chefen

Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


När man följer debatten i massmedia är det lätt att få för sig att var och varannan chef vältrar sig i lyx och generösa bonusar. Och visst finns det sådana exempel, men för majoriteten av landets cirka en halv miljon chefer – av totalt 4,1 miljoner anställda – handlar vardagen i själva verket om stort ansvar utan speciellt hög lön.

Det framkommer av den statistik som årligen presenteras av den fackliga organisationen Ledarna. Enligt 2016 års rapport ligger medianlönen för de chefer som deltagit i studien på 44 250 kr per månad.

Granskar vi siffrorna lite mer i detalj visar det sig att cirka 30 % av cheferna, de som tillhör första linjen, har en medianlön på 38 233 kr per månad. Mellancheferna, ungefär 40 % av underlaget i studien, tjänar 43 900 kr per månad. Hos de högre cheferna är medianlönen 57 500 kr, medan chefer i företagsledande ställning har en medianlön på 65 000 kr.

I Ledarnas undersökning redovisas även vilka chefsbefattningar som är högst respektive lägst avlönade, förutom VD:ar eftersom deras lönespridning är så stor. I topp återfinns finansdirektör med en medianlön på 110 797 kronor, följt av produktionsdirektör och försäljningsdirektör. För samtliga av de tio högst avlönade befattningarna utgör männen, med ett undantag, drygt 60 % av antalet chefer.

Bland de tio lägst avlönade chefsbefattningarna återfinns bland annat trafikledare med en medianlön på 33 816 kronor och receptionschef med 32 500 kronor. Lägst ligger köksföreståndare med en medianlön på 27 400 kronor.

Undersökningen visar även på regionala skillnader. Rent allmänt kan man säga att den lokala arbetsmarknadens storlek och inriktning har störst inverkan på lönenivån. Det förklarar i sin tur varför Stockholms län ligger i topp med en medianlön för chefer på 50 100 kronor per månad. Lägst ligger Gotland med 38 749 kronor.

Graden av ansvar påverkar förstås även lönen. Den som har ansvar för såväl verksamhet som budget och personal ligger i genomsnitt 20 % högre i lön jämfört med den chef som enbart har verksamhetsansvar. Det ger dessutom bättre utslag på lönen om du har ansvar för budget och ekonomi än för underställda medarbetare.

När det gäller arbetstiden visar Ledarnas undersökning att arbete utöver heltid är vanligt bland chefer och att ju högre upp man kommer i hierarkin desto mer övertid. Allra mest arbetar chefer i den privata sektorn – över hälften mellan 41 och 50 timmar per vecka.

Det här avspeglar sig även i att chefer i privat sektor ligger högst i lön. Närmast därefter följer chefer inom landstinget och sedan statlig sektor medan kommunalanställda chefer ligger lägst.

Avslutningsvis visar lönestatistiken att det fortfarande finns skillnader mellan könen. I genomsnitt tjänar kvinnliga chefer 93 % av männens lön. Det betyder att en kvinnlig chef med 35 år kvar i yrkeslivet får en livslön som är cirka 300 000 kronor lägre än för en man.

Publicerad 2017-01-10


Så skriver du ditt CV

Så skriver du ditt CV

Vid många ansökningar är det inte alltid rekryteraren hinner läsa det personliga brevet, det kan då vara bra med en kort inledande text om …

Lagt in 9 maj 2019 på Startsida
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.