Så bromsar du klockan


Så bromsar du klockan

Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


En ständig kamp mot klockan. Så kan det kännas både privat och på jobbet – och då gäller det att prioritera och välja bort. För de flesta innebär det att fokusera på sitt eget bästa och dra ner på den tid som avsätts för andra.

Forskningen visar dock att det bästa sättet att minska känslan av tidspress, paradoxalt nog, är att ägna mer tid åt andra. I en studie, som genomförts av forskare på Yale och Harvard, instruerades försökspersonerna att de under den lördag som försöket genomfördes antingen kunde använda sin fria tid helt för sin egen skull eller för att hjälpa någon annan. Vid dagens slut följde forskarna upp hur deltagarna hade organiserat sin tid samt hur det påverkade deras upplevelse av tidsbrist.

Bland de som använda tiden för eget bruk fanns det gott om trevliga alternativ. Några skämde bort sig själva med bubbelbad, massage eller pedikyr, andra tog en joggingtur eller läste en bok och ytterligare några valde att pricka av saker på sin att-göra-lista, för att på så sätt känna att de hade mer tid över.

Även bland de som instruerades att göra saker för andra var uppfinningsrikedomen stor. En valde att laga sin partners favoritmat, en annan hjälpte grannen att få bort snön från verandan, ytterligare någon plockade skräp i parken och en av deltagarna skrev ett brev till sin farmor som kände sig ensam efter att hon blivit änka.

Resultaten från studien pekar i en och samma riktning. Oavsett vad försökspersonerna utnyttjade sin tid till eller hur länge, upplevde den som hjälpte andra att han eller hon hade mer tid över än de som använde tiden uteslutande för sin egen skull.

Men varför blir man mindre stressad av att ägna sig åt andra än att unna sig själv något speciellt?

Massage är förstås trevligt men det kan inte öka vår känsla att få saker och ting gjorda. Och genom att pricka av ytterligare ett par punkter på att-göra-listan kan man förvisso uppleva att man åstadkommit något, men det kan också fungera som en påminnelse att det finns ytterligare 25 saker som måste fixas.

När du hjälper någon annan blir det direkta genomslaget mer påtagligt, oavsett om det handlar om att ha städat grannens veranda eller ha muntrat upp din gamla farmor med ett brev – och den känslan minskar stressen av att inte ha tillräckligt med tid. Dessutom är det väl känt att insatser för andra generellt ökar vårt välbefinnande.

Genom att hjälpa andra är det, kort sagt, möjligt att bromsa klockan.

Publicerad 2017-09-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Unga kvinnor stressar mest
Nästan fyra av tio kvinnor upp till 34 år upplever negativ stress på jobbet, medan män i samma ålder är de som är minst stressade av alla grupper.
Lagt in 17 juli 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons: