Roller, ansvar och befogenheter


ledare anställdas roller ansvar

Av Fayme Alm

Vilka befogenheter har cheferna och medarbetarna? Vad bidrar var och en med i verksamheten? Hur välkänd är ansvarsfördelningen? Johan Bertlett har tagit fram en modell där rollfördelningarna synliggörs.

Det handlar om roller. Vilken roll som var och en har på en arbetsplats och om alla är överens om vad dessa roller innebär.

”Varje enskild individ måste veta vad man bidrar med. Ramverket ska tala om vad som är varje medarbetares uppgift, vilket ansvar det innebär och vad man har befogenhet till. Finns inget sådant ramverk är det svårt att tala om vad man gör. Chefen kan ha en uppfattning, medarbetaren en annan.”

Så säger Johan Bertlett. Han disputerade i januari 2011 med en avhandling som utvecklat och testat en medarbetarskapsmodell, som bland annat ska ge ökad insyn i varandras arbete.

Omorganisation kräver tydlighet
Som exempel nämner Johan Bertlett en verksamhet som vill bli plattare och därför ger mellanchefen ansvar för trettio medarbetare mot tidigare tio.

Det innebär ofta andra rutiner och arbetsuppgifter samt att varje medarbetare får mindre tid med sin chef.

Medför en sådan organisationsförändring också mer ansvar för medarbetaren ligger det i verksamhetens intresse att tydliggöra vilka befogenheter den nya ansvarsfördelningen innebär, anser Johan Bertlett:

”Kan man lösa det operativa arbetet kan cheferna få tid och utrymme för det övergripande och taktiska ledarskapet. Det som de egentligen ska syssla med.”

Fokus på samstämmighet
I Johan Bertletts modell inkluderas ledarskapet i medarbetarskapet, vilket är ett annorlunda perspektiv.

Andra modeller sätter ledarskapet i kontrast till ett normativt behov av ledarskap med ett tydligt enkelriktat ledarskapsperspektiv. Medarbetarna inkluderas inte på samma villkor som ledarna vilket de gör i Bertletts modell.

När man studerar ledarna och medarbetarna på liknande villkor finns det större möjlighet att undersöka om det råder samstämmighet kring rollerna och vad de innebär, är en av Johan Bertletts slutsatser.

Samstämmighet på en arbetsplats kan röra sig på en glidande skala. Vill man nå full samstämmighet krävs en korrekt utförd målstyrning där man brutit ner det övergripande ansvaret på individnivå, så att varje medarbetare vet vad hon eller han bidrar med. Först då blir transparensen tydlig för alla.

Johan Bertlett ser tydliga vinster med att skapa ökad insyn i alla anställdas arbete för att kunna uppnå full samstämmighet:

”Om man är överens om rollfördelningen till 80 procent, saknas 20 procent. Det innebär en arbetsdag i veckan, där man har olika uppfattningar. Hur ska man då klara av ledarskapet med medarbetarsamtal och individuell lönesättning om man inte är fullständigt överens om vad rollen innebär?”

Kräver strategiskt beslut och reella förutsättningar
Det som Johan Bertlett utifrån sin forskning förespråkar är en mer öppen, transparent process som alla anställda deltar i. En sådan process kräver strategiska beslut och också olika typer av förberedelser:

”Först och främst ska ledarskapet på individnivå kompletteras. Därefter går det inte att bara säga att ’nu ska du få vara med’ till medarbetarna. Ledaren själv måste föregå med gott exempel i det löpande arbetet och stegvis ge ökade befogenheter till medarbetarna. Detta gäller rent generellt. Hur man går vidare beror på vem som är chef, vem ledaren ska leda, vilken typ av företag det är och så vidare.”

LÄS HELA AVHANDLINGEN

Publicerad 2011-05-19


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons: