Roller, ansvar och befogenheter


ledare anställdas roller ansvar

Av Fayme Alm

Vilka befogenheter har cheferna och medarbetarna? Vad bidrar var och en med i verksamheten? Hur välkänd är ansvarsfördelningen? Johan Bertlett har tagit fram en modell där rollfördelningarna synliggörs.

Det handlar om roller. Vilken roll som var och en har på en arbetsplats och om alla är överens om vad dessa roller innebär.

”Varje enskild individ måste veta vad man bidrar med. Ramverket ska tala om vad som är varje medarbetares uppgift, vilket ansvar det innebär och vad man har befogenhet till. Finns inget sådant ramverk är det svårt att tala om vad man gör. Chefen kan ha en uppfattning, medarbetaren en annan.”

Så säger Johan Bertlett. Han disputerade i januari 2011 med en avhandling som utvecklat och testat en medarbetarskapsmodell, som bland annat ska ge ökad insyn i varandras arbete.

Omorganisation kräver tydlighet
Som exempel nämner Johan Bertlett en verksamhet som vill bli plattare och därför ger mellanchefen ansvar för trettio medarbetare mot tidigare tio.

Det innebär ofta andra rutiner och arbetsuppgifter samt att varje medarbetare får mindre tid med sin chef.

Medför en sådan organisationsförändring också mer ansvar för medarbetaren ligger det i verksamhetens intresse att tydliggöra vilka befogenheter den nya ansvarsfördelningen innebär, anser Johan Bertlett:

”Kan man lösa det operativa arbetet kan cheferna få tid och utrymme för det övergripande och taktiska ledarskapet. Det som de egentligen ska syssla med.”

Fokus på samstämmighet
I Johan Bertletts modell inkluderas ledarskapet i medarbetarskapet, vilket är ett annorlunda perspektiv.

Andra modeller sätter ledarskapet i kontrast till ett normativt behov av ledarskap med ett tydligt enkelriktat ledarskapsperspektiv. Medarbetarna inkluderas inte på samma villkor som ledarna vilket de gör i Bertletts modell.

När man studerar ledarna och medarbetarna på liknande villkor finns det större möjlighet att undersöka om det råder samstämmighet kring rollerna och vad de innebär, är en av Johan Bertletts slutsatser.

Samstämmighet på en arbetsplats kan röra sig på en glidande skala. Vill man nå full samstämmighet krävs en korrekt utförd målstyrning där man brutit ner det övergripande ansvaret på individnivå, så att varje medarbetare vet vad hon eller han bidrar med. Först då blir transparensen tydlig för alla.

Johan Bertlett ser tydliga vinster med att skapa ökad insyn i alla anställdas arbete för att kunna uppnå full samstämmighet:

”Om man är överens om rollfördelningen till 80 procent, saknas 20 procent. Det innebär en arbetsdag i veckan, där man har olika uppfattningar. Hur ska man då klara av ledarskapet med medarbetarsamtal och individuell lönesättning om man inte är fullständigt överens om vad rollen innebär?”

Kräver strategiskt beslut och reella förutsättningar
Det som Johan Bertlett utifrån sin forskning förespråkar är en mer öppen, transparent process som alla anställda deltar i. En sådan process kräver strategiska beslut och också olika typer av förberedelser:

”Först och främst ska ledarskapet på individnivå kompletteras. Därefter går det inte att bara säga att ’nu ska du få vara med’ till medarbetarna. Ledaren själv måste föregå med gott exempel i det löpande arbetet och stegvis ge ökade befogenheter till medarbetarna. Detta gäller rent generellt. Hur man går vidare beror på vem som är chef, vem ledaren ska leda, vilken typ av företag det är och så vidare.”

LÄS HELA AVHANDLINGEN

Publicerad 2011-05-19


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.