Rättvis rekrytering möjlig


kvinna man

Av Andrea Kollmann, FayMedia – Kommunikation tvärs över Öresund

Varför fick du inte det där jobbet du sökte? Visst var du lika kvalificerad som de andra? Eller? Frågan behöver inte gnaga längre. Nu finns en ny ISO-standard för hur jobbrekrytering ska gå till. Varför någon väljs till en tjänst ska bli tydligt för båda parter.

Arbetsgivare som ska rekrytera ny personal använder ofta en rekryteringsmodell vid sina anställningar. Det finns mängder av modeller att välja mellan. Vilken som är bäst är svårt att säga. Några fungerar bra, andra mindre bra och inte sällan sker urvalet dessutom med viss godtycklighet. I många fall är det inte glasklart på vilka grunder en bedömning har gjorts vilket kan påverka förtroendet för rekryteringen.

Standardiserat urval

Alla vill vara säkra på att rätt person får jobbet. Genom en ny ISO-standard ska det bli ändring på det. Både arbetsgivare och den som söker ska veta vad som gäller, det ska bli tydligare och rättvisare hur urvalet går till och alla parter ska vara säkra på att de bedöms på likvärdigt sätt.

SIS-Swedish Standards Institute arbetar med att ta fram standarder inom många olika områden, till exempel miljö, säkerhet eller management. En standard ska bidra till att processer och produkter blir säkrare.

SIS insåg att det finns ett stort behov av att ta fram enhetliga kriterier för hur en urvalsprocess inom jobbrekrytering ska gå till och tillsatte därför en arbetsgrupp. Anders Sjöberg är docent i arbetspsykologi vid Stockholms universitet och ordförande för arbetsgruppen.

I ett pressmeddelande framhåller han att en rekryteringsstandard kan ha betydelse för både individer men också för samhället i stort. Det är en stor fördel med en rationell urvalsprocess där personer av olika kön och med olika bakgrund har möjlighet att delta på lika villkor.

En tydlig process innebär att den som söker kan ställa frågor om hur rekryteringen går till och få tydliga svar. Med objektiva kriterier väljs helt enkelt den mest kompetenta och passande personen vilket vidgar rekryteringsbasen väsentligt.

Påfallande ofta görs nämligen rekrytering med hjälp av magkänsla. Anders Sjöberg menar att magkänsla i sig kan vara en faktor i rekryteringen, men att det i så fall måste vara tydligt vilken roll den spelar.

Modellen ska passa överallt

Standarden behandlar bedömningar på individ-, grupp- och organisationsnivå och syftar till att främja god praxis. Den fungerar som en guide genom rekryteringen och beskriver roller och ansvarsområden. Före, under och efter bedömningsprocessen för de involverade parterna.

Alla ska kunna dra nytta av den nya rekryteringsstandarden. Den är global och kan användas av såväl företag som är verksamma i Sverige som företag verksamma på den internationella arenan. Det är helt frivilligt att använda sig av standarden, men man vet att det finns ett stort behov av att ha enhetliga och effektiva processer. Tydliga processer bidrar till att man har förtroende för hur en rekryteringsprocess genomförs.

LÄS MER

SIS rekryteringsstandard

Publicerad 2012-09-01


Senaste artiklarna

Är du riktigt klok
Det finns ett antal karaktärsdrag som är typiska för en person som vi brukar uppfatta som klok, förståndig – ja, till och med vis.
Lagt in 15 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Mångfald med förhinder
Andelen chefer som är födda utomlands eller som har två utrikes födda föräldrar är fortfarande låg. Däremot finns det förhållandevis många egenföretagare med utländsk bakgrund.
Lagt in 1 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.