Psykologiska kontraktets egentliga innehåll


handen händer

Av Fayme Alm

Den nyanställda och arbetsgivaren skriver under på det formella anställningskontraktet. Parallellt finns det psykologiska anställningskontraktet, det som man tror att man också är överens om. Forskning visar på motsatsen.

Det psykologiska kontraktet mellan en anställd och en arbetsgivare handlar om förväntningar.

Förväntningar från arbetsgivarens sida, som exempelvis att medarbetaren ska jobba hårt när så behövs.

Förväntningar från den anställdas sida att arbetsuppgifterna ska vara intressanta, arbetsmiljön trevlig samt att det finns tillgång till kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Till exempel.

Så uttrycker sig Kerstin Isaksson, professor i psykologi vid Mälardalens högskola, när hon i antologin ”Ett hållbart arbetsliv – Om organisation och ledarskap” berättar om ett europeiskt projekt som studerat psykologiska och formella anställningskontraks roll i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Brist på samstämmighet
I teorin om psykologiska kontrakt har man utgått från att där funnits ”någon form av balans” utifrån att arbetsgivare och anställd har en samstämmig bild av innehållet.

De 19 forskarna, varav Kerstion Isaksson var en, samlade in data både från anställda och deras chefer och kunde jämföra svaren. De visade att båda parter ofta upplevde de var överens ”trots att de i själva verket hade mycket olika uppfattningar om det psykologiska kontraktets innehåll”.

Detta forskningsresultat förvånade forskarna liksom det faktum att ”denna brist på samstämmighet inte alltid spelar så stor roll i praktiken”.

Istället är det känslan av rättvis behandling och att arbetsgivaren håller överenskommelser, som är det viktigaste ur medarbetarperspektiv, säger Kerstin Isaksson.

Tydlighet underlättar anställningen
I antologin uppmanar Kerstin Isaksson såväl anställda som chefer och HR-medarbetare att först och främst ta med sig vetskapen om att psykologiska kontrakt existerar, de har stor betydelse, även om de inte syns.

Dessutom råder hon till tydlighet kring innehållet i det psykologiska kontraktet både vid anställning och fortlöpande under anställningen, så att båda partar har klart för sig vad jobbet innebär.

I framtiden
Kerstin Isaksson tror att om arbetsmarknaden i framtiden kommer att bestå av fler frilansare, tillfälligt anställda, konsulter och underkonsulter, kan det leda till större bredd i de psykologiska kontrakten.

Det kan också innebära att överenskommelser från det psykologiska kontraktet flyttas över till det formella.

Redan idag finns det bemanningsföretag som förklarar för dem de anställer hur ett företag skiljer sig från ett annat och vad det kräver av den anställda E, säger Kerstin Isaksson i antologin, och fortsätter: ”Sådana samtal handlar just om att bli överens om det psykologiska kontraktet”.

I studien deltog mer än 5.000 människor i över 260 företag i sju olika europeiska länder varav Sverige var ett.

KÄLLA
Kapitel 7 ”Psykologiska kontrakt – vad parterna tror att de är överens om” med Kerstin Isaksson i antologin ”Ett hållbart arbetsliv – Om organisation och ledarskap” av Anders Nilsson. Utgiven av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS

Publicerad 2012-03-13


Så skriver du ditt CV

Så skriver du ditt CV

Vid många ansökningar är det inte alltid rekryteraren hinner läsa det personliga brevet, det kan då vara bra med en kort inledande text om …

Lagt in 9 maj 2019 på Startsida
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Ny geofunktion förbättrar din jobbsökning
Ny geofunktion förbättrar din jobbsökning
Kanske funderar du över var du helst vill arbeta – det gör de allra flesta när de söker nytt jobb. Därför har vi gjort det enklare för dig att söka arbete inom ett specifikt område – vanligtvis inom en viss radie runt din bostad – med vår nya funktion områdessökning.
Lagt in 1 september 2018 på Startsida
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.