Prästen slår följe från vaggan till graven


Prästen slår följe från vaggan till graven

Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. Och människorna som prästen möter befinner sig ofta i stor sorg eller i stor glädje.


I arbetet som präst träffar man människor i alla åldrar och i många olika livssituationer.

Men vad gör då en präst mer konkret? En präst i en församling i Svenska kyrkan arbetar med att planera och leda exempelvis gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. Prästen ger också vägledning, så kallad själavård och undervisning i det kristna budskapet åt församlingens medlemmar.

Ser man till gudstjänsten så kräver den noggranna förberedelser. Den planeras och genomförs ofta i samråd med arbetslaget, men själva predikan skrivs av prästen.

Det är vanligt att prästen leder konfirmandgrupper och ungdoms- eller pensionärsträffar. Prästen möter också människor i enskilda samtal om tros- och andliga frågor. Det kan vara bra att veta att ett samtal med en präst alltid sker under tystnadsplikt.

När det handlar om dop, bröllop och begravningar så möter prästen anhöriga och planerar ceremonierna och upplägget tillsammans med dem.

Allt vanligare med arbetslag

Som präst kan man vara anställd i en församling som kyrkoherde eller komminister. Medan kyrkoherden ansvarar och leder arbetet i församlingen, arbetar en komminister som präst under ledning av kyrkoherden. Inom en församling arbetar man idag ofta i arbetslag och prästen samarbetar då med andra präster, diakoner, församlingsassistenter, församlingspedagoger och församlingsmusiker.

Det finns även prästtjänster utanför församlingen. Exempel på detta är fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst.

Många präster ser på sitt yrke som lite av en livsstil. Enligt Svenska kyrkan så gäller uppdraget som präst alla aspekter av livet, både i och utanför arbetstiden.

Prästens arbetstid är ofta oregelbunden. Det förekommer kvälls- och helgarbete samt även jourtjänstgöring.

Svenska kyrkan i siffror

Idag finns det 3500 yrkesverksamma präster i Sverige.

Under förra året (2015) så minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med 1,1 procent, vilket är i nivå med tidigare år. Omkring 49 000 barn döptes, samtidigt avled cirka 74 000 medlemmar. Tillsammans bidrog detta till en minskning på 0,4 procent.

Cirka 9000 personer, från 12 år och uppåt, valde aktivt att bli medlemmar i Svenska kyrkan, vilket är det högsta antalet på 20 år. Ungefär 30 procent av dessa är ungdomar som inträder vid konfirmationen. Samtidigt valde 0,78 procent av medlemmarna att lämna Svenska kyrkan under 2015. Det är ungefär i nivå med året innan.

52 000 barndop hölls under 2015, nästan hälften av alla barn döps – som har minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.

www.svenskakyrkan.se/statistik

Publicerad 2016-07-01


Senaste artiklarna

5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Vem sa att 90-talister är självupptagna latmaskar?
Sex av tio i åldern 23-29 år vill ha ökat ansvar på sin arbetsplats. Det är dessutom väsentligt fler unga som strävar mot att få en chefsposition jämfört med de som är tio år äldre.
Lagt in 1 februari på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Snart utses superkommunikatören 2016
Snart utses superkommunikatören 2016
Den 3 maj avgörs vem som blir 2016 års superkommunikatör. Det är nu fjärde året i rad som tidningen Resumé arrangerar tävlingen och eventet ”150 svenska superkommunikatörer”.
Lagt in 1 maj 2016 på Försäljning och kommunikation
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.