Prästen slår följe från vaggan till graven


Prästen slår följe från vaggan till graven

Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. Och människorna som prästen möter befinner sig ofta i stor sorg eller i stor glädje.


I arbetet som präst träffar man människor i alla åldrar och i många olika livssituationer.

Men vad gör då en präst mer konkret? En präst i en församling i Svenska kyrkan arbetar med att planera och leda exempelvis gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. Prästen ger också vägledning, så kallad själavård och undervisning i det kristna budskapet åt församlingens medlemmar.

Ser man till gudstjänsten så kräver den noggranna förberedelser. Den planeras och genomförs ofta i samråd med arbetslaget, men själva predikan skrivs av prästen.

Det är vanligt att prästen leder konfirmandgrupper och ungdoms- eller pensionärsträffar. Prästen möter också människor i enskilda samtal om tros- och andliga frågor. Det kan vara bra att veta att ett samtal med en präst alltid sker under tystnadsplikt.

När det handlar om dop, bröllop och begravningar så möter prästen anhöriga och planerar ceremonierna och upplägget tillsammans med dem.

Allt vanligare med arbetslag

Som präst kan man vara anställd i en församling som kyrkoherde eller komminister. Medan kyrkoherden ansvarar och leder arbetet i församlingen, arbetar en komminister som präst under ledning av kyrkoherden. Inom en församling arbetar man idag ofta i arbetslag och prästen samarbetar då med andra präster, diakoner, församlingsassistenter, församlingspedagoger och församlingsmusiker.

Det finns även prästtjänster utanför församlingen. Exempel på detta är fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst.

Många präster ser på sitt yrke som lite av en livsstil. Enligt Svenska kyrkan så gäller uppdraget som präst alla aspekter av livet, både i och utanför arbetstiden.

Prästens arbetstid är ofta oregelbunden. Det förekommer kvälls- och helgarbete samt även jourtjänstgöring.

Svenska kyrkan i siffror

Idag finns det 3500 yrkesverksamma präster i Sverige.

Under förra året (2015) så minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med 1,1 procent, vilket är i nivå med tidigare år. Omkring 49 000 barn döptes, samtidigt avled cirka 74 000 medlemmar. Tillsammans bidrog detta till en minskning på 0,4 procent.

Cirka 9000 personer, från 12 år och uppåt, valde aktivt att bli medlemmar i Svenska kyrkan, vilket är det högsta antalet på 20 år. Ungefär 30 procent av dessa är ungdomar som inträder vid konfirmationen. Samtidigt valde 0,78 procent av medlemmarna att lämna Svenska kyrkan under 2015. Det är ungefär i nivå med året innan.

52 000 barndop hölls under 2015, nästan hälften av alla barn döps – som har minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.

www.svenskakyrkan.se/statistik

Publicerad 2016-07-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.