Prästen slår följe från vaggan till graven


Prästen slår följe från vaggan till graven

Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. Och människorna som prästen möter befinner sig ofta i stor sorg eller i stor glädje.


I arbetet som präst träffar man människor i alla åldrar och i många olika livssituationer.

Men vad gör då en präst mer konkret? En präst i en församling i Svenska kyrkan arbetar med att planera och leda exempelvis gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. Prästen ger också vägledning, så kallad själavård och undervisning i det kristna budskapet åt församlingens medlemmar.

Ser man till gudstjänsten så kräver den noggranna förberedelser. Den planeras och genomförs ofta i samråd med arbetslaget, men själva predikan skrivs av prästen.

Det är vanligt att prästen leder konfirmandgrupper och ungdoms- eller pensionärsträffar. Prästen möter också människor i enskilda samtal om tros- och andliga frågor. Det kan vara bra att veta att ett samtal med en präst alltid sker under tystnadsplikt.

När det handlar om dop, bröllop och begravningar så möter prästen anhöriga och planerar ceremonierna och upplägget tillsammans med dem.

Allt vanligare med arbetslag

Som präst kan man vara anställd i en församling som kyrkoherde eller komminister. Medan kyrkoherden ansvarar och leder arbetet i församlingen, arbetar en komminister som präst under ledning av kyrkoherden. Inom en församling arbetar man idag ofta i arbetslag och prästen samarbetar då med andra präster, diakoner, församlingsassistenter, församlingspedagoger och församlingsmusiker.

Det finns även prästtjänster utanför församlingen. Exempel på detta är fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst.

Många präster ser på sitt yrke som lite av en livsstil. Enligt Svenska kyrkan så gäller uppdraget som präst alla aspekter av livet, både i och utanför arbetstiden.

Prästens arbetstid är ofta oregelbunden. Det förekommer kvälls- och helgarbete samt även jourtjänstgöring.

Svenska kyrkan i siffror

Idag finns det 3500 yrkesverksamma präster i Sverige.

Under förra året (2015) så minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med 1,1 procent, vilket är i nivå med tidigare år. Omkring 49 000 barn döptes, samtidigt avled cirka 74 000 medlemmar. Tillsammans bidrog detta till en minskning på 0,4 procent.

Cirka 9000 personer, från 12 år och uppåt, valde aktivt att bli medlemmar i Svenska kyrkan, vilket är det högsta antalet på 20 år. Ungefär 30 procent av dessa är ungdomar som inträder vid konfirmationen. Samtidigt valde 0,78 procent av medlemmarna att lämna Svenska kyrkan under 2015. Det är ungefär i nivå med året innan.

52 000 barndop hölls under 2015, nästan hälften av alla barn döps – som har minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.

www.svenskakyrkan.se/statistik

Publicerad 2016-06-27


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.