Datakällor och -vägning



Vi använder flera olika källor för att få precis data


Syfte
Syftet med utvärderingarna på Jobbsafari är att ge användarna en överblick över arbetsmarknaden. När en användare läst en annons vill han eller hon ofta veta mer om arbetsplatsen. Jobbsafari strävar efter en större arbetsglädje på svenska företag, och det gör vi genom att ge våra användare den bästa, mest precisa och kompletta översikt vi kan skapa med de data som finns om just arbetsglädjen på svenska arbetsplatser.


Stjärnbetyg
Utvärderingarna på Jobbsafari ger arbetsplatserna ett antal stjärnor från 1 till 5. Stjärnor tilldelas inom en rad kategorier som till exempel ledning, kultur och mening samt arbetsmiljö och balans. Därefter beräknas ett genomsnitt av användarnas utvärderingar och ger på så sätt ett samlat betyg av arbetsplatsen.

Vi justerar alla utvärderingar genom att sprida ut stjärnskalan för att utnyttja hela skalan. Utan denna justering hade alla stora företag hamna mitt på skalan och få 3 eller 4 stjärnor. Därför utökar vi skalan och gör om utvärderingarna av företagen till ett arbetsglädjespoäng på en skala i 7 steg från 0-6.

I detalj sker omräkningen från angivna stjärnor till arbetsglädjespoäng enligt följande:

 • 1 stjärna ger ett arbetsglädjespoäng på 0
 • 2 stjärna ger ett arbetsglädjespoäng på 1
 • 3 stjärna ger ett arbetsglädjespoäng på 3
 • 4 stjärna ger ett arbetsglädjespoäng på 5
 • 5 stjärna ger ett arbetsglädjespoäng på 6

LÄS OCKSÅ: Därför bör du svara på utvärderingar

Flera datakällor
Förutom utvärderingar på Jobbsafari tas även andra datakällor med i beräkningarna. Det görs av två anledningar:

 1. Vi vill skapa den mest precisa och kompletta översikten över svenska företag
 2. Genom att använda data från flera olika källor kan vi bättre kontrollera att det inte fuskas med data

Test av arbetsglädje
En av källorna är vårt arbetsglädjestest som tagits fram i samarbete med Ennova. Från testet får vi samlade utvärderingar på en skala från 0 till 100 som vi därefter omvandlar till arbetsglädjespoäng på 7-stegsskalan.


Snabbutvärderingar
Utöver stjärnbetygen, där medarbetarna ger stjärnor för en rad kategorier, erbjuder vi även användare som har lagt upp ett CV att göra en snabbutvärdering av sin tidigare arbetsplats. Det innebär att användare ger arbetsplatsen ett antal stjärnor som sammanställs till ett övergripande betyg.


Vägning av utvärderingar över tid
Alla utvärderingar vägs i förhållande till deras ålder. Nyare utvärderingar väger därför tyngre än äldre – och beräknas med en viktning på en. Viktningen minskar över tid så att skillnaden i vikt är större mellan två utvärderingar som är respektive ett och två år gamla än mellan två utvärderingar som är respektive fem och sex år gamla.

En 5-6 år gammal utvärdering har dock fortfarande en viktning på mer än 50 %, då våra data visar att arbetsglädje ändrar sig mycket långsamt, och vi vill kunna använda alla de data vi har om arbetsglädjen på en arbetsplats.

Utvärderingar från arbetsglädjestestet och snabbutvärderingarna väger endast hälften så mycket som ett normalt stjärnbetyg. Detta görs för att arbetsglädjestestet är mer indirekt, och endast mäter den personliga arbetsglädjen – och snabbutvärderingarna mäter arbetsplatsen i allmänhet och inte på en nyanserad nivå med olika kategorier.


Fasta utvärderingar
Dessutom tillkommer ett antal fasta utvärderingar för att undvika att ge företag toppen- eller bottenbetyg innan vi är säkra. Även om de flesta svenska företag är relativt bra arbetsplatser om man ser till genomsnittet av vad de olika medarbetarna säger, är det stor skillnad på vad de enskilda medarbetarna på företaget tycker. Det finns både mycket nöjda och mycket missnöjda medarbetare på alla företag. Vi vill inte hänga ut en arbetsplats eller kora en annan till att vara bland Sveriges bästa utan att vi har ett tillräckligt statistiskt underlag att bedöma den.

Alla företag får därför som utgångspunkt motsvarande 10 extra utvärderingar på 3 stjärnor för att göra utvärderingarna i toppen och botten av skalan pålitligare. Detta kallas för ett bayesianskt genomsnitt, där man som utgår ifrån att en arbetsplats är medelbra tills det finns data som tyder på det motsatta. Detta görs för att företag inte ska få mycket höga eller låga poäng som beror på att de inte har så många utvärderingar som är statistiskt signifikanta.

Utan de fasta utvärderingarna hade arbetsplatser med mycket få utvärderingar enkelt kunnat få antingen 1 eller 5 stjärnor. Med de fasta utvärderingarna startar arbetsplatserna med 3 eller 4 stjärnor, och kan endast få 1,2 eller 5 stjärnor när vi har ett tillräckligt stort statistiskt underlag att basera poängen på. Efterhand som vi får in fler utvärderingar kommer de fasta att betyda mindre och mindre.


Beräkning av antal stjärnor
Slutligen läggs utvärderingarna från de olika datakällorna samman till en samlad utvärdering. För att kunna göra det måste vi först växla dem till en gemensam valuta. Genom att räkna om alla datakällor till ett gemensamt arbetsglädjespoäng kan vi sammanställa utvärderingarna från flera olika källor.

Poängen rundas upp till närmaste antal hela stjärnor och ger på så sätt det samlade resultatet:

 • Ett arbetsglädjespoäng på 0-1 ger 1 stjärna
 • Ett arbetsglädjespoäng på 1-2 ger 2 stjärnor
 • Ett arbetsglädjespoäng på 2-3 ger 3 stjärnor
 • Ett arbetsglädjespoäng på 3-4 ger 4 stjärnor
 • Ett arbetsglädjespoäng på 4-6 ger 5 stjärnor

Frågor om datakällor och -vägning
Om du har ytterligare frågor om beräkningen av det samlade betyget kan du skriva till oss på evaluering@jobbsafari.se.

Publicerad 2018-09-11


Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.