Nytt center för social hållbarhet


man

Av Fayme Alm, FayMedia – Kommunikation tvärs över Öresund

Social hållbarhet spelar roll. För produktiviteten. För lojaliteten. För kreativiteten. Nu har ett nytt centrum med fokus på social hållbarhet mellan individer, grupper och samhället i stort öppnat på Karolinska institutet i Stockholm. Stefan Einhorn, som skrivit boken ”Konsten att vara snäll”, är en av initiativtagarna.

Hållbar utveckling har blivit ett etablerat begrepp sedan det introducerades i Brundtlandrapporten* år 1987. I rapporten definierades begreppet enligt Nationalencyklopedin som:

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Från att fram för allt ha handlat om ekologisk hållbarhet, har begreppet även kommit att gälla social hållbarhet.

Institut för social hållbarhet

På Karolinska institutet i Stockholm öppnade man i somras ett nytt forskningscenter för social hållbarhet – CSS, Center for Social Sustainability.

Där har man fokus på "människans förmåga till medkänsla, empati, altruism och tillit i syfte att förbättra den sociala hållbarheten mellan individer, grupper och i samhället i stort", skriver man på sin webbplats.

Fyra mänskliga egenskaper

Men vad betyder då medkänsla, empati, altruism och tillit? Konsulterar vi Nationalencyklopedin får vi dessa definitioner:

  • Medkänsla – känsla av smärta och bekymmer inför andras svårigheter.
  • Altruism – osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Motsatsen är själviskhet eller egoism.
  • Empati – förmåga att leva sig in i en annan människas känsloläge och behov.
  • Tillit – övertygelse om (någons) trovärdighet eller goda avsikter.

Hållbarhet för bättre samarbete

Föreståndare för CSS är Walter Osika, forskare och läkare vid Karolinska institutet. I en artikel i Svenska dagbladet säger han att centrets uppgift är att stimulera forskning om det som utvecklar våra goda egenskaper och lär oss hantera våra destruktiva.

Centret ska både kartlägga tidigare forskning och stötta nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt om social hållbarhet.

Enligt artikeln i Svenska Dagbladet finns det redan studier som visar att tillit och medkänsla mellan människor ökar produktiviteten, lojaliteten och kreativiteten samt minskar sjukskrivning.

Framöver ska man på CSS ge kurser och utbildning inom den övergripande frågan: Hur kan vi fungera bättre tillsammans, både som individer, i grupper och i organisationer, så att hela samhället blir mer hållbart? skriver Svenska Dagbladet.

Snällhet lönar sig

Stefan Einhorn är en av initiativtagarna till centret och också ordförande för dess styrgrupp. Han är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radium–hemmet.

Som författare har Stefan Einhorn nått många läsare med "Konsten att vara snäll", en bok som har sålts i över 300.000 exemplar och blivit översatt till 18 språk, enligt uppgifter på Einhorns egen webbplats.

I boken redogör författaren för vetenskapliga studier som visar att snällhet lönar sig och ger handfasta råd om hur man kan tillämpa detta i vardagslivet.

Till Svenska Dagbladet säger Stefan Einhorn att "sociala egenskaper är delvis genetiskt nedärvda och vissa av dem befrämjar samarbete – som osjälviskt handlande, empati, att lita på varandra och vara generösa. Utan dessa egenskaper hade vi aldrig klarat oss i konkurrens med andra arter".

*Brundtlandrapporten, Our Common Future, utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987 under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland. Publicerades på svenska 1988 under titeln "Vår gemensamma framtid". Försökte ta ett helhetsgrepp på världens resurs- och miljöproblem och deras lösning genom begreppet hållbar utveckling. Brundtlandrapporten utgjorde även det idémässiga ramverket för FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, den så kallade Riokonferensen. Källa: Nationalencyklopedin.

KÄLLOR

CSS Sweden – Center for Social Sustainability. Karolinska institutet.
Medkänsla i Sverige. Artikelserie i Svenska Dagbladet september 2013.
Nationalencyklopedin

Publicerad 2013-10-10


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.