Morgondagens arbetsmarknad är redan här


man

Av Hedengren Media

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt, vilket ställer krav på snabbrörlighet och flexibilitet hos både företag och arbetssökande. Hur möter du de nya kraven för att vara anställningsbar?

En trend som blir allt tydligare på arbetsmarknaden är att vi byter jobb oftare. Tidigare var det vanligt att stanna på samma arbetsplats under decennier, i många fall hela sitt yrkesliv. Tittar vi framåt tyder allt på att morgondagens arbetstagare inte bara kommer att byta jobb flera gånger under sin yrkeskarriär utan även kan räkna med att skifta bransch.

Parallellt med den förändringen individualiseras arbetet mer. Allt fler blir så kallade miniprenörer, alltså enmansföretagare, eller frilansare om man så vill. Genom att använda frilansare för att lösa ett visst problem minskar företagets ansvar för pensioner och andra anställningsvillkor, men det innebär också att man för specifika projekt eller uppdrag kan välja de personer som passar bäst och har den eftersökta kompetensen utanför företaget. I USA beräknas idag 1/3 av arbetskraften vara frilansare.

En annan konsekvens av att många arbetsgivare blir försiktigare att anställa är att man använder bemanningsföretag – enbart i Sverige finns i dagsläget över 500 – för vissa typer av arbetsuppgifter eller för att möta en uppgång i efterfrågan. Det ökar möjligheten att snabbt anpassa sig till förändringar på marknaden.

Ytterligare en viktig trend är att vår arbetsmarknad, som en konsekvens av globaliseringen, alltmer flyter ihop med andra länders arbetsmarknader. Det visar sig på olika sätt. Du kanske jobbar på ett svenskt företag med leverantörer från andra länder, eller också flyttas delar av verksamheten utomlands. På så sätt möts kolleger och samarbetspartners från olika delar av världen, en trend som drivs på av teknikutvecklingen och den snabba digitaliseringen.

I de flesta länder växer tjänstesektorn, som i Sverige och andra högt industrialiserade länder redan är stor. Det betyder i sin tur att behovet av kompetens inom teknik och IT fortsätter öka. På motsatt sätt minskar efterfrågan på mindre kvalificerade jobb och även traditionella hantverksyrken. Det understryker vikten av att minst slutföra gymnasiet eftersom det blir allt svårare för den som inte har en grundläggande utbildning att få jobb.

En förändrad arbetsmarknad driver fram nya sätt att rekrytera personal, vilket accentueras av att det pågår en allt tuffare konkurrens om att rekrytera de bästa talangerna. Ett exempel är att det börjar bli regel att inleda rekryteringsprocessen med att googla, titta på Linkedin och i övrigt söka på nätet. Om du inte redan har gjort det, kan det vara hög tid att googla på dig själv för att se hur din profil ser ut.

Den snabba förändringstakten gör att många är beredda att tämligen snabbt byta jobb om de inte skulle trivas på sin arbetsplats; de blir mer eller mindre konstant arbetssökande. Det betyder också att referenstagningen numera inte enbart är en fråga för arbetsgivaren; det blir allt vanligare att även arbetssökande kollar upp sina blivande chefer. På så sätt kan man i ett tidigt skede få en vink om det är en chef och ett företag som man vill arbeta för.

Publicerad 2015-05-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.