Mikroutbildning – effektiv kunskapsinjektion


Mikroutbildning – effektiv kunskapsinjektion

Kunskapssamhället innebär att vi ständigt måste vara beredda att lära oss nytt. Men det är lättare sagt än gjort med tanke på att tid numera är en bristvara.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Aldrig tidigare i historien har det funnits så många kunskapskällor att ösa ur. Med några snabba tangenttryck kommer du via Internet åt det mesta av världens samlade kunskaper. Och det är givetvis en enorm möjlighet med tanke på den snabba förändringstakten. Det är mot den bakgrunden vi ska betrakta den snabba expansionen av så kallad mikroutbildning.

Dagens företag lägger ner alltmer pengar på att utveckla personalens kompetens. Men samtidigt minskar den lärarledda undervisningen. Det beror på att den är både dyr och tidskrävande. Dessutom visar modern forskning att i runda tal 80 procent av det vi lär oss glöms bort på bara en månad.

Nya tider kräver med andra ord ny inlärningsteknik. Det avspeglas i en ökad andel e-learning och andra digitala metoder, till exempel mikroutbildning. Med mikroutbildning avses en kurs som kan genomföras på kafferasten eller en eller ett par timmar. På så sätt kan man fokusera på ett litet väl avgränsat område – antingen som en del av en mer omfattande kurs eller för att lösa ett specifikt problem – utan att i någon större grad inkräkta på den löpande verksamheten.

Det blir till exempel allt vanligare att en mikroutbildning sätts in för personer som befinner sig mitt i ett projekt där man av någon anledning inte kommer vidare. Då kan man plocka bort allt onödigt som ofta ingår i traditionella utbildningar och lägga fokus på det centrala och därmed sänka kunskapströskeln.

I det här sammanhanget är den digitala tekniken, inte minst våra mobiler, ett fantastiskt hjälpmedel. Den medför att vi kan portionera ut inlärandet – på tunnelbanan, i fikarummet, på gymmet eller vad det nu kan vara – vilket gör kunskapen mer lättsmält. Processen underlättas förstås om företaget har en mobilapp för sina medarbetare där de kommer åt internutbildningen.

Sedan är det bara fantasin som begränsar vilka användningsområden som blir aktuella – introduktionsprogram för nyanställda, säljträning vid lanseringar av nya produkter, information om organisationsförändringar och nya arbetsrutiner. Listan kan göras nästan hur lång som helst beroende på verksamhet och behov.

Här är avslutningsvis de ”fyra nycklar” som HRbloggen rekommenderar för en bra mikroutbildning:

Interaktivt

Se till att innehållet verkligen engagerar.

Portionsförpackat

Servera inte medarbetarna större munsbitar i taget än de kan tugga i sig.

Dynamiskt

Varva text med bilder, videofilmer och länkar för att göra lärandet lättare och roligare.

Direkt feedback

Uppdatera löpande medarbetarna om deras framsteg i utbildningen.

Publicerad 2016-08-01


Senaste artiklarna

Är du riktigt klok
Det finns ett antal karaktärsdrag som är typiska för en person som vi brukar uppfatta som klok, förståndig – ja, till och med vis.
Lagt in 15 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Mångfald med förhinder
Andelen chefer som är födda utomlands eller som har två utrikes födda föräldrar är fortfarande låg. Däremot finns det förhållandevis många egenföretagare med utländsk bakgrund.
Lagt in 1 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.