Mikroutbildning – effektiv kunskapsinjektion


Mikroutbildning – effektiv kunskapsinjektion

Kunskapssamhället innebär att vi ständigt måste vara beredda att lära oss nytt. Men det är lättare sagt än gjort med tanke på att tid numera är en bristvara.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Aldrig tidigare i historien har det funnits så många kunskapskällor att ösa ur. Med några snabba tangenttryck kommer du via Internet åt det mesta av världens samlade kunskaper. Och det är givetvis en enorm möjlighet med tanke på den snabba förändringstakten. Det är mot den bakgrunden vi ska betrakta den snabba expansionen av så kallad mikroutbildning.

Dagens företag lägger ner alltmer pengar på att utveckla personalens kompetens. Men samtidigt minskar den lärarledda undervisningen. Det beror på att den är både dyr och tidskrävande. Dessutom visar modern forskning att i runda tal 80 procent av det vi lär oss glöms bort på bara en månad.

Nya tider kräver med andra ord ny inlärningsteknik. Det avspeglas i en ökad andel e-learning och andra digitala metoder, till exempel mikroutbildning. Med mikroutbildning avses en kurs som kan genomföras på kafferasten eller en eller ett par timmar. På så sätt kan man fokusera på ett litet väl avgränsat område – antingen som en del av en mer omfattande kurs eller för att lösa ett specifikt problem – utan att i någon större grad inkräkta på den löpande verksamheten.

Det blir till exempel allt vanligare att en mikroutbildning sätts in för personer som befinner sig mitt i ett projekt där man av någon anledning inte kommer vidare. Då kan man plocka bort allt onödigt som ofta ingår i traditionella utbildningar och lägga fokus på det centrala och därmed sänka kunskapströskeln.

I det här sammanhanget är den digitala tekniken, inte minst våra mobiler, ett fantastiskt hjälpmedel. Den medför att vi kan portionera ut inlärandet – på tunnelbanan, i fikarummet, på gymmet eller vad det nu kan vara – vilket gör kunskapen mer lättsmält. Processen underlättas förstås om företaget har en mobilapp för sina medarbetare där de kommer åt internutbildningen.

Sedan är det bara fantasin som begränsar vilka användningsområden som blir aktuella – introduktionsprogram för nyanställda, säljträning vid lanseringar av nya produkter, information om organisationsförändringar och nya arbetsrutiner. Listan kan göras nästan hur lång som helst beroende på verksamhet och behov.

Här är avslutningsvis de ”fyra nycklar” som HRbloggen rekommenderar för en bra mikroutbildning:

Interaktivt

Se till att innehållet verkligen engagerar.

Portionsförpackat

Servera inte medarbetarna större munsbitar i taget än de kan tugga i sig.

Dynamiskt

Varva text med bilder, videofilmer och länkar för att göra lärandet lättare och roligare.

Direkt feedback

Uppdatera löpande medarbetarna om deras framsteg i utbildningen.

Publicerad 2016-07-06


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.