MAX IV invigs i år - och det är bara början


MAX IV invigs i år - och det är bara början

I nordöstra Lund byggs det för fullt sedan några år tillbaka. På den tidigare jordbruksmarken växer nu högteknologisk verksamhet i världsklass fram. Här byggs MAX IV - och strax intill - ESS (European Spallation Source). När MAX IV invigs den 21 juni i år, blir det den modernaste synkrotronljusanläggningen i världen.


PÅ MAX IV kommer man att kunna undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än vad man tidigare kunnat göra. Det ger möjlighet till nya upptäckter och ny kunskap inom många forskningsområden, exempelvis inom materialvetenskap, medicin och miljöforskning.

ESS i sin tur, ska börja testköra först 2019. Anläggningen, som kan liknas vid ett jättemikroskop, kommer att göra det möjligt att studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå. Detta öppnar upp för ny forskning inom många områden, så som life science, materialvetenskap, arkeologi och magnetism.

Ny stadsdel

För att knyta samman Max IV och ESS byggs dessutom en helt ny stadsdel, Science Village Scandinavia, här uppe på Brunnshög. Det planeras för restauranger, kontor och laboratorier. Tanken är att gästforskare från hela världen ska lockas hit för att både arbeta och bo.

Tillbaka till MAX IV. Det är nu drygt fem år sedan som man bildade en gemensam nationell organisation som kallas för MAX IV-laboratoriet. I denna ingår MAX IV och MAX-lab.

MAX-lab öppnade redan 1987. För närvarande består laboratoriet av tre lagringsringar, samtidigt byggs nu nästa generationsanläggning - MAX IV – som bygger på ny teknik och vetenskapliga teorier som utvecklats vid MAX-lab.

2000 forskare

Varje år kommer omkring 900 forskare från hela Sverige och internationellt för att utföra experiment på laboratoriet. När MAX IV är fullt utbyggd räknar man med att anläggningen kan ta emot cirka 2000 forskare om året.

På MAX IV kommer det finnas två lagringsringar, en stor och en mindre. Den stora ringen kommer att ha en omkrets på 528 meter, dvs i storlek med Colosseum i Rom. Den mindre ringen kommer ha en omkrets på 96 meter. Fullt utbyggd kommer hela MAX IV-anläggningen att ha plats för ett 30-tal strålrör.

I linjäracceleratorn sätter man fart på elektroner så de närmar sig ljusets hastighet. De förs sedan in i lagringsringen där man böjer deras bana med hjälp av magneter. Vid avböjningen avger elektronerna synkrotronljus som är ett oerhört intensivt ljus över ett brett våglängdsintervall. Ljuset leds ut till forskningsstationerna genom särskilda strålrör och det är här som själva experimenten sker.

Flera olika finansiärer gör MAX IV möjligt; Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt ytterligare 11 svenska universitet. Lunds universitet är värduniversitet för anläggningen.

Publicerad 2016-01-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons: