Marshmallow-utmaningen


Marshmallow-utmaningen

Varför är vissa grupper bättre på att samarbeta och lösa uppgifter än andra? Det är utgångspunkten för en gruppövning där okokt spaghetti och en marshmallow står i fokus.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Den kanadensiske författaren och föreläsaren Tom Wujec har under många år genomfört workshops världen över med studenter, arkitekter, företagsledare, advokater, ekonomer och till och med dagisbarn. I samtliga fall har han använt sig av den så kallade Marshmallow-utmaningen.

Det är en enkel övning som genomförs i grupper om fyra personer under 18 minuter. Till sin hjälp har varje grupp 20 okokta spaghettistrån (inte för tunna), en meter tejp och en meter snöre eller sytråd samt en marshmallow. Uppdraget är att bygga ett så högt torn som möjligt med den begränsningen att hela marshmallowen måste placeras högst upp på toppen.

Det här låter enklare än vad det är och faktiskt väldigt roligt, men övningen ger även deltagarna inblickar vad som krävs för att ett samarbete ska fungera effektivt. Dessutom finns en rätt omfattande dokumentation kring resultaten som gjort det möjligt för Tom Wujec att dra vissa generella slutsatser.

Bland annat framkommer att dagisbarn i genomsnitt presterar bättre än vuxna – och sämst av alla visar sig nyexaminerade ekonomer vara. Enligt Tom Wujec beror dagisbarnens goda resultat på att det inte bryr sig om att utse någon som ska leda arbetet. Dessutom väntar de inte till slutet med att placera marshmallowen – som ofta är det moment som gör att konstruktionen rasar – utan gör flera testkonstruktioner (prototyper) under resans gång.

Många vuxna utgår istället från att det ska finnas en rätt lösning. De testar alltså inte olika alternativ utan bestämmer sig för att köra efter den modell de valt från början. Resultatet blir inte sällan att konstruktionen rasar när de i sista stund placerar marshmallowen på toppen.

Det här visar på betydelsen av att testa olika prototyper och få igång ett samarbete som gör att alla deltagare kan bidra med sina idéer. Tom Wujec konstaterar även att barnen inte bara bygger högre torn än många vuxna utan även intressantare och mer annorlunda.

Vilka grupper klarar då övningen allra bäst?

Glädjande nog är svaret arkitekter och ingenjörer. Det beror förstås på att de förstår sig på självförstärkande geometriska mönster som den här övningen bygger på. Det visar sig även att även högre chefer presterar något bättre än genomsnittet. Ännu bättre blir deras resultat om de får hjälp av en person, en facilitator, vars uppgift är att hjälpa gruppen att arbeta mot ett gemensamt resultat.

Enligt Tom Wujec är det högsta torn han sett under sina workshops 99 centimeter. Genomsnittet för grupperna ligger kring 50 centimeter. Ekonomer klarar runt hälften av detta, advokater något bättre, dagisbarn alltså över genomsnittet och arkitekter och ingenjörer allra bäst.

Förutom att Marshmallow-utmaningen är en rolig övning är den en utmärkt utgångspunkt för att fundera vidare kring gruppdynamik. Vilka roller intar gruppmedlemmarna? Saknas någon roll? Tar man vara på varandras erfarenheter och idéer? Kan man arbeta smartare och mer effektivt?

Dessutom får man verkligen ett kvitto på att vi behöver varandras förmågor för att lösa problem. På så sätt kan man också komma längre i arbetet än vad som är möjligt på egen hand.

Publicerad 2016-11-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.