Människa eller algoritm?


Människa eller algoritm?

Matematiska beräkningar har visat sig vara överlägsna den mänskliga bedömningen vid nyanställningar. Eller är det kanske inte så enkelt?

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Den snabba tekniska utvecklingen ger sig tillkänna på alla tänkbara sätt och områden. En av de senaste trenderna är att använda algoritmer, så kallad mekanisk tolkning, för att hitta rätt personal vid nyanställningar.

I en omfattande studie, som refereras av psykologen Victor Moberg på HRbloggen, följdes en grupp upp avseende hur högt deras chefer skattade deras prestation och förmåga att utvecklas i sin roll. Resultatet visar att den mekaniska tolkningen överträffade den mänskliga bedömningen; algoritmens träffsäkerhet är med andra ord väsentligt bättre än den traditionella rekryterarens.

Hur kan det här komma sig?

Enligt forskarna beror de brister som även rutinerade rekryterare har på den mänskliga naturens komplexitet, vilket inte minst visar sig i samspelet med andra. Även om den som rekryterar personal är erfaren och medveten om riskerna med förutfattade meningar är det omöjligt att vara helt neutral.

Victor Moberg exemplifierar med hur våra hjärnor påverkas av sådant som sömn och blodsockernivå eller om vi har haft en konflikt där hemma. Men det kan också handla om att vi som vuxna påverkas av hur våra föräldrar till exempel pratade om människor från andra kulturer, eller huruvida vi är intresserade av mode eller inte.

Det är sådant bagage som en algoritm inte belastas av – den är fullständigt neutral och opåverkbar av yttre faktorer och kan dessutom dra nytta av den samlade kunskapen på området.

Det ska samtidigt poängteras att den mekaniska tolkningen inte är oproblematisk. Det framkom med all tydlighet när 650 chefer skulle rekryteras till Nya Karolinska. För att få en snabb gallring av de sökande köpte sjukhuset in ett kombinerat intelligens- och personlighetstest för att få en objektiv likabehandling av alla kandidater.

Det hela gick till så att man med hjälp av en matematisk modell mekaniskt vägde ihop de olika testerna. På så vis hoppades man identifiera vilka sökande som hade bäst förutsättningar för ledarskap och därmed hitta rätt person till rätt arbetsuppgift.

Kritiken lät inte vänta på sig. De egenskaper som testet vägde mot varandra visade sig nedvärdera sådant som vänlighet, värme och förmåga att samarbeta. Orsaken var att man från arbetsgivarens sida ansåg att en persons sociala förmåga är mindre betydelsefull än andra egenskaper för att avgöra vem som har bäst möjligheter att fungera som chef.

Kanske är det så att det inte är varken/eller utan både/och när personal ska rekryteras? Eller för att avsluta med ett par tips från psykologen Victor Moberg:

  • Låt den mänskliga hjärnan göra det den gör bra, till exempel att känna av hur en person interagerar och anpassar sig på ett relevant sätt i en intervju, eller analysera vilka krav ett arbete ställer på en person.
  • Låt algoritmen sköta sammanvägningen av observationerna; i slutskedet av bedömningsprocessen, när information hämtats in från tester och andra källor och ska vägas samman, har algoritmen sitt tydligaste värde.
Publicerad 2017-01-31


Senaste artiklarna

5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Prata inte lön oförberedd
Prata inte lön oförberedd
Tycker du att det är jobbigt när det drar ihop sig till lönesamtal? Lugn bara, det finns gott om matnyttiga tips för att du ska känna dig trygg och nå ett bra resultat.
Lagt in 1 mars på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Vem sa att 90-talister är självupptagna latmaskar?
Sex av tio i åldern 23-29 år vill ha ökat ansvar på sin arbetsplats. Det är dessutom väsentligt fler unga som strävar mot att få en chefsposition jämfört med de som är tio år äldre.
Lagt in 1 februari på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Balans mellan människa och maskin
Balans mellan människa och maskin
Automatiseringen gör att många jobb förvinner, både i industrin och tjänstesektorn. Håller datorer och robotar på att ta över arbetslivet?
Lagt in 1 oktober 2016 på Informationsteknik
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.