Människa eller algoritm?


Människa eller algoritm?

Matematiska beräkningar har visat sig vara överlägsna den mänskliga bedömningen vid nyanställningar. Eller är det kanske inte så enkelt?

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


Den snabba tekniska utvecklingen ger sig tillkänna på alla tänkbara sätt och områden. En av de senaste trenderna är att använda algoritmer, så kallad mekanisk tolkning, för att hitta rätt personal vid nyanställningar.

I en omfattande studie, som refereras av psykologen Victor Moberg på HRbloggen, följdes en grupp upp avseende hur högt deras chefer skattade deras prestation och förmåga att utvecklas i sin roll. Resultatet visar att den mekaniska tolkningen överträffade den mänskliga bedömningen; algoritmens träffsäkerhet är med andra ord väsentligt bättre än den traditionella rekryterarens.

Hur kan det här komma sig?

Enligt forskarna beror de brister som även rutinerade rekryterare har på den mänskliga naturens komplexitet, vilket inte minst visar sig i samspelet med andra. Även om den som rekryterar personal är erfaren och medveten om riskerna med förutfattade meningar är det omöjligt att vara helt neutral.

Victor Moberg exemplifierar med hur våra hjärnor påverkas av sådant som sömn och blodsockernivå eller om vi har haft en konflikt där hemma. Men det kan också handla om att vi som vuxna påverkas av hur våra föräldrar till exempel pratade om människor från andra kulturer, eller huruvida vi är intresserade av mode eller inte.

Det är sådant bagage som en algoritm inte belastas av – den är fullständigt neutral och opåverkbar av yttre faktorer och kan dessutom dra nytta av den samlade kunskapen på området.

Det ska samtidigt poängteras att den mekaniska tolkningen inte är oproblematisk. Det framkom med all tydlighet när 650 chefer skulle rekryteras till Nya Karolinska. För att få en snabb gallring av de sökande köpte sjukhuset in ett kombinerat intelligens- och personlighetstest för att få en objektiv likabehandling av alla kandidater.

Det hela gick till så att man med hjälp av en matematisk modell mekaniskt vägde ihop de olika testerna. På så vis hoppades man identifiera vilka sökande som hade bäst förutsättningar för ledarskap och därmed hitta rätt person till rätt arbetsuppgift.

Kritiken lät inte vänta på sig. De egenskaper som testet vägde mot varandra visade sig nedvärdera sådant som vänlighet, värme och förmåga att samarbeta. Orsaken var att man från arbetsgivarens sida ansåg att en persons sociala förmåga är mindre betydelsefull än andra egenskaper för att avgöra vem som har bäst möjligheter att fungera som chef.

Kanske är det så att det inte är varken/eller utan både/och när personal ska rekryteras? Eller för att avsluta med ett par tips från psykologen Victor Moberg:

  • Låt den mänskliga hjärnan göra det den gör bra, till exempel att känna av hur en person interagerar och anpassar sig på ett relevant sätt i en intervju, eller analysera vilka krav ett arbete ställer på en person.
  • Låt algoritmen sköta sammanvägningen av observationerna; i slutskedet av bedömningsprocessen, när information hämtats in från tester och andra källor och ska vägas samman, har algoritmen sitt tydligaste värde.
Publicerad 2016-09-26


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.