Mångfald är lönsamt


Mångfald är lönsamt

Talanger som missar ett jobb på grund av att fördomar påverkar rekryteringsprocessen drabbar inte bara den enskilde utan även företagens lönsamhet.

Hedengren Media

Erik Larsson
Hedengren Media


De flesta håller säkert med om att fokus ska ligga på kompetens och utvecklingspotential när nya medarbetare anställs. Men i praktiken är det svårt för den som rekryterar att inte påverkas av sådant som ålder, kön, klädstil, religiös och politisk hemvist, etnicitet, hudfärg och sexuell läggning.

Orsaken är att vi alla – även rutinerade rekryterare – bär på fördomar. Därför är det lätt att bedöma den som söker arbete utifrån de egna referensramarna; mer eller mindre omedvetet premieras arbetssökande som beter sig och tänker ungefär som rekryteraren på bekostnad av sökande som är annorlunda. På så sätt motverkas mångfald, vilket gör att företagen går miste om kompetent personal.

Enligt en undersökning från revisionsföretaget Ernst & Young har företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen högre vinster än andra och i en studie av konsultbolaget McKinsey framkommer att både etnisk mångfald och jämställdhet generellt lyfter ett företag ekonomiskt. Det handlar alltså inte bara om kompetens utan även om pengar.

Med den insikten talas det alltmer om behovet av en fördomsfri/objektiv rekrytering. Inte så att det är vanligt med medveten diskriminering när ny personal ska anställas, problemet är snarare svårigheten att bortse från våra förutfattade meningar. Det är lätt att låta magkänslan styra och välja en kandidat som känns trevlig och tycks passa in i teamet istället för att se objektivt på rekryteringen.

För att komma bort från den traditionella rekryteringsprocessen, och ge alla sökande samma förutsättningar, bör man arbeta i två steg. Först tas en kravprofil fram där de kompetenser som är direkt avgörande för att klara arbetsuppgifterna tydliggörs.

I nästa steg används arbetspsykologiska screeningtester. Det innebär att man i den första gallringen inte i primärt tittar på de sökandes CV utan istället genomför vetenskapligt beprövade kompetens- och personlighetstester som skräddarsytts för det lediga jobbet. Först därefter görs ett urval, varefter kandidaterna som är kvar får genomgå samma strukturerade intervjuer. Genom att på det här sättet plocka bort det subjektiva i rekryteringen minimeras risken att man ska missa någon talang.

Här är tre tips från HRnytt på hur ett företag kan öka mångfalden:

Platsannons

Fundera på hur olika ordval och bilder kan påverka vem som söker. Försök vara så inkluderande som möjligt.

Kompetens

Bestäm vilka kompetenser – bättre färre än fler – som är avgörande för att lyckas och fokusera på dessa under hela processen. Undvik sådant som ligger utanför de efterfrågade kompetenserna, det kan påverka dig och leda till fel beslut.

Trivsel

Se till att olika människor fungerar och trivs på arbetsplatsen. Det är viktigt att inkluderas även efter att man har börjat på en arbetsplats, vilket i sin tur är avgörande för att kunna behålla nyrekryterade medarbetare.

Publicerad 2016-09-26


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.