Mångfald med förhinderAndelen chefer som är födda utomlands eller som har två utrikes födda föräldrar är fortfarande låg. Däremot finns det förhållandevis många egenföretagare med utländsk bakgrund.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Svårigheten för kvinnor att få ledande positioner i näringslivet diskuteras livligt och även om det går en smula trögt behöver du numera inte nödvändigtvis vara en medelålders vit man för att hamna högst i karriärstegen.

Betydligt mindre talas det om den bristande mångfalden när det gäller rekryteringen av chefer. Ändå visar den statistik som SCB under flera år tagit fram för tidningen Chef att det är minst sagt svårt för den som inte är född i Sverige att få ett chefsjobb, oavsett om det gäller privat eller offentlig sektor.

I undersökningen som gjordes 2013 framkom till exempel att bara 6 procent av cheferna inom offentlig sektor har utländsk bakgrund, trots att andelen medarbetare med utländsk bakgrund bland de anställda är 14 procent. Med utländsk bakgrund menas här att man antingen själv är född utomlands eller har två utrikes födda föräldrar.

Siffrorna såg lite bättre ut för det privata näringslivet. Där uppgick andelen chefer med utländsk bakgrund till 10 procent, vilket ska jämföras med de 17 procent som är den totala andelen anställda i privat sektor med utländsk bakgrund.

Resultatet från undersökningen 2016 visar att det förvisso går framåt, men väldigt långsamt. Med tanke på att 24,5 procent av den svenska befolkningen idag har utländsk bakgrund är det förstås ett underbetyg att andelen chefer med utländsk bakgrund i kommunerna uppgår till 8,5 procent och 11,5 procent i den privata sektorn.

Tittar vi istället på egenföretagare visar den senaste undersökningen att hela 25 procent har utländsk bakgrund – alltså en spegling av den svenska befolkningen i sin helhet – mot bara 13 procent 2013. Den bilden blir ännu tydligare när man ser på resultatet från en sammanställning som gjorts av nyhetssajten Breakit. I den framkommer att sju av Sveriges fjorton mest framgångsrika startups har minst en medgrundare med utländsk bakgrund.

Det finns givetvis flera orsaker till det här. En förklaring är förmodligen den svenska arbetsmarknadens slutenhet och oförmåga att ta vara på den kompetens som utländskt födda har; många tvingas mer eller mindre att starta eget för att komma ur inlåsningen. En annan förklaring är att företagandet är mycket mer naturligt i andra länder, till exempel Syrien, jämfört med Sverige.

Jag tror att många inte förstår varför mångfald är viktigt. Vi är flera som pratar om att det gynnar innovation, utveckling och i slutändan lönsamheten, men man tror inte riktigt på det. Man letar chefer i sina gamla nätverk för det går snabbast och känns tryggt, säger Azita Shariati, VD för Sodexo, till tidningen Chef.

Och hur ska man då gå tillväga för att bättre ta vara på den samlade kompetensen?

Enligt Azita Shariati finns det tre konkreta åtgärder som företag, kommuner och andra arbetsgivare kan utgå ifrån:

  • Sätt tydliga mål
  • Rekrytera utanför det egna nätverket
  • Lyft upp frågan på ledningsnivå
Publicerad 2017-05-01


Senaste artiklarna

Framgången väntar runt hörnet
Ingen annan kan bestämma hur dina mål ser ut; de måste du sätta upp på egen hand. Vet du bara vart du vill nå kommer också motivationen som ett brev på posten.
Lagt in 16 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Fler blir hoppjerkor – på gott och ont
Byta jobb kan vara ett plus i karriären, men det gäller att lära sig så mycket som möjligt innan man går vidare.
Lagt in 1 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Är du riktigt klok
Det finns ett antal karaktärsdrag som är typiska för en person som vi brukar uppfatta som klok, förståndig – ja, till och med vis.
Lagt in 15 maj på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
5 anledningar att söka jobb utomlands
Funderar du på att söka jobb utanför Sverige, men kämpar med den välbekanta osäkerheten? Här finner du fem anledningar till varför du inte bör tveka utan ta chansen när den presenterar sig.
Lagt in 17 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
En sak i taget gör dig mer effektiv
Nu finns det en app som hjälper dig att fokusera bättre. På så sätt kan du också komma ifrån ovanan att skjuta saker på framtiden.
Lagt in 1 april på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för trafikmätning och för att optimera webbplatsens innehåll. Det kommer att lagras cookies från Jobbsafari och våra partners. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du våra cookies på din dator. Läs mer om våra cookies.