Mångfald med förhinderAndelen chefer som är födda utomlands eller som har två utrikes födda föräldrar är fortfarande låg. Däremot finns det förhållandevis många egenföretagare med utländsk bakgrund.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Svårigheten för kvinnor att få ledande positioner i näringslivet diskuteras livligt och även om det går en smula trögt behöver du numera inte nödvändigtvis vara en medelålders vit man för att hamna högst i karriärstegen.

Betydligt mindre talas det om den bristande mångfalden när det gäller rekryteringen av chefer. Ändå visar den statistik som SCB under flera år tagit fram för tidningen Chef att det är minst sagt svårt för den som inte är född i Sverige att få ett chefsjobb, oavsett om det gäller privat eller offentlig sektor.

I undersökningen som gjordes 2013 framkom till exempel att bara 6 procent av cheferna inom offentlig sektor har utländsk bakgrund, trots att andelen medarbetare med utländsk bakgrund bland de anställda är 14 procent. Med utländsk bakgrund menas här att man antingen själv är född utomlands eller har två utrikes födda föräldrar.

Siffrorna såg lite bättre ut för det privata näringslivet. Där uppgick andelen chefer med utländsk bakgrund till 10 procent, vilket ska jämföras med de 17 procent som är den totala andelen anställda i privat sektor med utländsk bakgrund.

Resultatet från undersökningen 2016 visar att det förvisso går framåt, men väldigt långsamt. Med tanke på att 24,5 procent av den svenska befolkningen idag har utländsk bakgrund är det förstås ett underbetyg att andelen chefer med utländsk bakgrund i kommunerna uppgår till 8,5 procent och 11,5 procent i den privata sektorn.

Tittar vi istället på egenföretagare visar den senaste undersökningen att hela 25 procent har utländsk bakgrund – alltså en spegling av den svenska befolkningen i sin helhet – mot bara 13 procent 2013. Den bilden blir ännu tydligare när man ser på resultatet från en sammanställning som gjorts av nyhetssajten Breakit. I den framkommer att sju av Sveriges fjorton mest framgångsrika startups har minst en medgrundare med utländsk bakgrund.

Det finns givetvis flera orsaker till det här. En förklaring är förmodligen den svenska arbetsmarknadens slutenhet och oförmåga att ta vara på den kompetens som utländskt födda har; många tvingas mer eller mindre att starta eget för att komma ur inlåsningen. En annan förklaring är att företagandet är mycket mer naturligt i andra länder, till exempel Syrien, jämfört med Sverige.

Jag tror att många inte förstår varför mångfald är viktigt. Vi är flera som pratar om att det gynnar innovation, utveckling och i slutändan lönsamheten, men man tror inte riktigt på det. Man letar chefer i sina gamla nätverk för det går snabbast och känns tryggt, säger Azita Shariati, VD för Sodexo, till tidningen Chef.

Och hur ska man då gå tillväga för att bättre ta vara på den samlade kompetensen?

Enligt Azita Shariati finns det tre konkreta åtgärder som företag, kommuner och andra arbetsgivare kan utgå ifrån:

  • Sätt tydliga mål
  • Rekrytera utanför det egna nätverket
  • Lyft upp frågan på ledningsnivå
Publicerad 2017-05-01


Senaste artiklarna

Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 juli på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 juni på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Varför en bakgrundskontroll är något positivt för en granskad
Varför en bakgrundskontroll är något positivt för en granskad
Pierre Gudmunsson som är grundare av SR Intelligence, som bland annat jobbar med bakgrundskontroller, reder ut varför bakgrundskontroller är något positivt för en granskad.
Lagt in 1 maj på Startsida
Vägen till det perfekta jobbet
De flesta människor är rädda för att göra fel. Att göra fel är förknippat med två obehagliga saker, dels att behöva skämmas för att man har gjort fel och dels risken att felet ska vara irreparabelt och göra det omöjligt att komma rätt igen. Vill man nå framgång bör man ändra sin syn på att göra fel från något negativt till något alldeles nödvändigt. Man kan till och med gå så långt som till att säga att det är omöjligt att bli framgångsrik utan att göra fel på vägen.
Lagt in 1 april på Startsida
Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.