Lönsam hållbarhet


People People kontor cykel lås Zone Systems ECO line

Foto: www.peoplepeople.se

Av Fayme Alm

Hållbar industridesign måste vara lönsam. Det är utgångspunkten för konsulterna på People People när de hjälper företag att skapa affärsmodeller som åstadkommer hållbara lösningar till rätt pris. Är produkten inte lönsam, är den inte heller hållbar, resonerar man.

Så fort Per Brickstad hade avslutat sin utbildning i industridesign på Designhögskolan i Umeå blev han erbjuden anställning på ett av de stora telekommunikationsföretagen.

Stort företag gav bred erfarenhet
Jobbet gav honom, som han själv säger, ovärderlig kännedom om branschen och hela produktionsprocessen från a till ö. Företaget är verksamt globalt vilket gjorde att Per Brickstad blev engagerad i internationella projekt.

Under utlandsbesöken fick Per Brickstad jobba tillsammans med en etnograf för att få större kännedom om människors relation till teknologin. Ett fruktbart samarbete enligt honom själv:

”Man lär sig en del om research under studietiden, men att vara ute i fält sida vid sida med en etnograf är det som är det viktiga. Det handlar inte om att intervjua människor och fråga vad de vill ha, det kan folk i allmänhet inte svara på, utan det är med hjälp av beteendestudier som man får reda på hur folk lever sina liv och sedan kan designa utifrån det.”

Efter tre år hade Per Brickstad också fått insikt i vad ordet ”industri” står för i hans titel. Både med tanke på den globala nivån man faktiskt påverkar när man designer för massproduktion och även hur stor trögheten är när den industrin ska ändra sina processer, tillverka hållbara produkter redan från början istället för att invänta klagomål från kunderna och få hela företaget att jobba åt ett och samma håll:

”Miljöchefer, CSR*-teamet med flera sitter ofta långt ifrån designteamet. Man talar inte samma språk och lever i olika världar. Det ökar inte möjligheten att skapa hållbara produkter.”

På en och samma dag valde han och två av hans kollegor att säga upp sig och lämna det stora företaget. År 2010 startade de tillsammans People People, ett innovations- och designföretag.

Fler röster måste höras
Att arbeta med hållbar design är en naturlig utveckling av traditionell design och också en utveckling som också kan leda till större lönsamhet för företaget, säger Per Brickstad:

”När vi är ute och håller workshop försöker vi alltid att få med varierade kompetenser inom företaget för att kunna väga in alla aspekter i designen och produktionen. För oss handlar det om att kunna leverera en enhetlig lösning baserad på olika typer av information. Att se till kundens behov, att ta hänsyn till varumärket, miljöpåverkan, ergonomin, energiåtgången och annat som leder till en fungerande design. Sluter man materialkretsloppet och återvinner viktiga komponenter kan en tillräckligt smart affärsmodell åstadkomma en lösning som både är hållbar och har rätt pris.”

När hållbarhetsfrågor möter designern handlar det om framtidsvisioner, där det gäller att hantera hela produktlivscykeln och därmed produktutvecklingen, säger Per Brickstad:

”Om man ser hur industridesignyrket har utvecklats sedan1950-talet så har det gått från konsthantverk till ett alltmer holistiskt yrke. Från början kanske man bara hanterade en produkt. I dag är det så mycket mer. Vi på People People tror på en logisk utveckling, med den parentesen att vi befinner oss i en förändringsfas, och att vi inte längre kan sitta i vars en silo utan få insikt i varandras jobb. Vi måste både ha ett människoperspektiv och ett livscykelperspektiv i produkterna om de ska bli verkligt hållbara och också lönsamma .”

* Corporate Social Responsibility

Publicerad 2011-05-26


Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
Så framstår du som motiverad, väl förberedd och närvarande på jobbintervjun
En undersökning visar at de tre starkaste intryck du kan lämna efter en jobbintervju, är att du är motiverad, väl förberedd och närvarande. Läs här hur du lyckas med det.
Lagt in 1 december 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Så skriver du din profiltext för ditt CV som ger dig ingång till intervju
Enligt rekryteringsanalysen 2017, läser 80 % av arbetsgivare CV först och 83 % profiltexten. Så hur skal du skriva ditt CV för att komma genom nålsögat? Läs vidare och få råd och tips till texten om din akademiska profil.
Lagt in 1 november 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Så skriver du en bättre jobbansökan
Så skriver du en bättre jobbansökan
För dig som önskar grundläggande kunskap
Lagt in 1 oktober 2018 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
5 tips till löneförhandlingen
5 tips till löneförhandlingen
Placera dig på andra sidan av förhandlingsbordet och få 5 tips till löneförhandlingar från en ledare som har förhandlat lön mer än 250 gånger.
Lagt in 1 september 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Om ditt CV inte är intressant, är det 50/50 chans för att din ansökan blir läst
Det är inte säkert att du kan skriva dig till jobbet om du inte skriver med kunnighet i orden. Faktiskt är det endast 49 % chans för att din ansökan blir läst om du inte har tillräcklig kunnighet.
Lagt in 1 augusti 2018 på Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.